Muzikinis folkloras

Programos tikslas: Rengti aukštos kvalifikacijos muzikos specialistus – etninės ir profesionalios kultūros bei muzikos žinovus – švietėjus, tyrėjus, redaktorius, folkloro konkursų, švenčių ekspertus, kultūros, mokslo ir švietimo įstaigų darbuotojus, folkloro renginių (festivalių, švenčių) organizatorius ir konsultantus; kvalifikuotus folkloro kolektyvų vadovus.

Skiriamieji bruožai: Studijuojantieji bakalauro ir magistro studijų laikotarpiu sukauptą meno praktikos patirtį derina su meno tyrimais. Specifinis studijų programos Muzikinis folkloras bruožas yra teorinių žinių ir praktinių gebėjimų lavinimo sąsajų būtinumas.

Į šią studijų programą priėmimas nevykdomas, kviečiame rinktis Meno teorijos programos specializaciją Etnomuzikologija.

Fakultetas: Muzikos fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Menų magistras (iki 2017 m. Muzikos magistras)

Valstybinis kodas: 6211PX036 (iki 2017 m. 621W30001)

Specializacijos : Nėra

Studijų krypčių grupė: Menai

Akredituota iki: 2019-08-31

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 2 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 120

Studijų programos komitetas : Muzikinio folkloro studijų programų komitetas

Studijų planai : LT, EN kalbomis