Muzikinis folkloras

Tikslas: Rengti aukštos kvalifikacijos muzikos specialistus – etninės ir profesionalios kultūros, vokalinės ir instrumentinės muzikos bei tradicinių šokių žinovus – švietėjus, tyrėjus, redaktorius, folkloro konkursų, švenčių, festivalių konsultantus, organizatorius, kultūros, mokslo ir švietimo įstaigų darbuotojus, etninės muzikos atlikėjus (instrumentalistus, sutartinių giedotojus ir kt.), folkloro kolektyvų vadovus.

Skiriamieji bruožai: Skatinama įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas užsienyje pagal ErasmusNordplus ir kitas mainų programas; skatinamas papildomas dalykinių kompetencijų ugdymas formaliuoju ir neformaliuoju būdu (dalyvavimas meninėje, projektinėje, koncertinėje veikloje). Specifinis šios studijų programos bruožas – teorinių žinių ir praktinių gebėjimų lavinimo sąsajų būtinumas.

Fakultetas: Muzikos fakultetas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / Profesinė kvalifikacija: Muzikos bakalauras (iki 2017 m.) / Menų bakalauras (nuo 2017 m.)

Valstybinis kodas: 612W30001 (iki 2017 m.) / 6121PX007 (nuo 2017 m.)

Specializacijos: Nėra

Akredituota iki: 2021-06-30

Studijų krypčių grupė: Menai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 4 metai

Studijų programos komitetas: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 240

Studijų programų planai : LT, EN kalbomis