Muzikologija

Tikslas: Muzikologijos bakalauro studijų tikslas – rengti muzikologus praktikus, muzikos meno žinovus, dalyvaujančius šalies kultūriniame gyvenime, gebančius nagrinėti ir vertinti muziką bei jos reiškinius istoriniais, teoriniais, kultūriniais, visuomeniniais požiūriais, pristatyti muzikinio gyvenimo aktualijas kintančių komunikacijos priemonių ir sociokultūrinės aplinkos kontekste.

Skiriamieji bruožai: Programa siūlo dideles galimybes studentui formuoti unikalų studijų turinį ir modeliuoti savo karjerą, pasirenkant poreikius atitinkančius dalykus bei jų alternatyvas. Suteiktos pasirinkimo galimybės sudaro sąlygas ateityje rinktis muzikos kritiko, muzikinio gyvenimo apžvalgininko ir analitiko, renginių organizatoriaus, lektoriaus, muzikinių laidų redaktoriaus ir pan. veiklas ar tęsti studijas magistrantūroje, gilinti muzikologui mokslininkui būtinas kompetencijas.

 

Fakultetas: Muzikos fakultetas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / Profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras (iki 2017 m. Menotyros bakalauras)

Valstybinis kodas: 6121NX007 (iki 2017 m. 612U90004)

Specializacijos: Nėra

Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai

Akredituota iki: 2019-06-20

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 4 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 240

Studijų programos komitetas : Muzikos teorijos ir kritikos studijų programų komitetas

Studijų programų planai : LT, EN kalbomis