Muzikos atlikimas

Programos tikslas: Muzikos atlikimo magistrantūros studijų programos tikslas yra parengti brandžius, meninę individualybę suformavusius muzikos atlikėjus, išmanančius muzikinės kultūros raidą, pasirinktos specializacijos atlikimo praktikos tradicijas, muzikinės raiškos priemones ir interpretacijos galimybes, gebančius atlikti meno tyrimus ir savo kūryba, išreiškiamomis aukšto lygio meninėmis, kūrybinėmis idėjomis ir įžvalgomis veikti meno, kultūros ir meninio ugdymo raidą šalyje ir už jos ribų. Magistrantai, derindami meno praktikos patirtį su meno tyrimais, tobulina bakalauro studijose įgytas muzikos atlikėjo kompetencijas, plėtoja savarankišką koncertinę veiklą, lavina intelektą ir plečia erudiciją, ugdo gebėjimą dirbti ir tobulėti savarankiškai, tobulina konstruktyvaus ir argumentuoto dalykinio bendravimo bei lyderystės gebėjimus.

Skiriamieji bruožai: Skatinama įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas užsienyje pagal mainų programas, dalykinių kompetencijų tobulinimas neformaliuoju būdu (dalyvavimas meistriškumo kursuose, koncertinėje veikloje, konkursuose). Skatinama savarankiška koncertinė veikla, bendradarbiavimas su kitų sričių menininkais tarpdisciplininiuose meno projektuose ir tarptautinėje veikloje.

Fakultetas: Muzikos fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA:: Menų magistras (iki 2017 m. Muzikos magistras)

Valstybinis kodas: 6211PX004 (iki 2017 m. 621W31001)

Specializacijos: Akordeonas, Choro dirigavimas, Dainavimas (specializacijų grupė), Džiazas (specializacijų grupė), Dirigavimas pučiamųjų orkestrui, Dirigavimas simfoniniam orkestrui, Fortepijonas, Kamerinis ansamblis, Kamerinis dainavimas, Klavesinas, Koncertmeisteris, Liaudies instrumentai (specializacijų grupė), Styginiai instrumentai (specializacijų grupė), Pučiamieji ir mušamieji instrumentai (specializacijų grupė), Šiuolaikinė muzika, Vargonai

Studijų krypčių grupė: Menai

Akredituota iki: 2019-08-31

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 2 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 120

Studijų programos komitetas : Muzikos atlikimo studijų programų komitetas

Studijų programų planai : LT, EN kalbomis