Muzikos edukologija

Programos tikslas: Antrosios pakopos studijų programos Muzikos edukologija tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos, kompetentingus bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų muzikos pedagogikos specialistus bei edukologijos tyrinėtojus, gebančius savarankiškai atlikti mokslo tiriamąją veiklą. 

 

 

Fakultetas: Muzikos fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Ugdymo mokslų magistras (iki 2017 m. Meno pedagogikos magistras)

Valstybinis kodas: 6211MX003 (iki 2017 m. 621X14002)

Specializacijos: Nėra

Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai

Akredituota iki: 2019-08-31

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 1,5 metų

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 90

Studijų programos komitetas : Meno pedagogikos studijų programos komitetas

: