Muzikos teorija ir kritika

Tikslas: Parengti plačios erudicijos, profesionalius ir visuomeniškai aktyvius muzikos specialistus – muzikos meno ir muzikinio gyvenimo žinovus – analitikus, kritikus, švietėjus, kultūros, mokslo bei švietimo įstaigų darbuotojus, veiklos organizatorius, kurie aktyviai dalyvauja kultūriniuose procesuose, konceptualiai vertina vykstančius pokyčius. Studijų metu įgytas muzikines ir bendrąsias žinias kvalifikuotai ir kūrybiškai taiko spręsdami šiuolaikinei visuomenei aktualias problemas, moka naudotis istorijos šaltiniais, perteikti žinias apie muzikos kūrinius ir reiškinius žodžiu bei raštu.

Skiriamieji bruožai: Studijų programa suteikia muzikologinį išsilavinimą, leidžiantį ateityje rinktis arba derinti mokslinę, pedagoginę, muzikos kritiko bei organizacinę veiklas. Siekiant atskleisti muzikologinės veiklos įvairiapusiškumą, studijų metu skatinama įvairi muzikologinė praktika (spaudoje, radijuje, bibliotekoje, muziejuje, koncertų vedimo); skatinamas tarptautiškumas, suteikiant galimybę rinktis dalines studijas užsienyje (nuo 1 semestro iki 1 akademinių metų visos studijų programos laikotarpiu) pagal mainų programas, taip pat dalyvaujant mokslinėse konferencijose.

Fakultetas: Muzikos fakultetas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / Profesinė kvalifikacija: Muzikos bakalauras (iki 2017 m.) / Menų bakalauras (nuo 2017 m.)

Valstybinis kodas: 612W30002 (iki 2017 m.) / 6121PX005 (nuo 2017 m.)

Specializacijos: Nėra

Akredituota iki: 2021-06-30

Studijų krypčių grupė: Menai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 4 metai

Studijų programos komitetas : Muzikos teorijos ir kritikos studijų programų komitetas

Programos apimtis kreditais: 240

Studijų planai : LT, EN kalbomis