Muzikos terapija

Muzikos terapijos studijų programa – tai jungtinė studijų programa, vykdoma Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kartu su Vilniaus universitetu.

Programos tikslas: Parengti medicinos ir sveikatos magistrą, profesionaliai taikantį muzikos terapiją asmens sveikatos ir gerovės srityje: gebantį įgyvendinti muzikos terapijos programas įvairioms klientų grupėms sveikatos priežiūros, socialinėse ir specialiojo ugdymo įstaigose, skirtingose sociokultūrinėse aplinkose; gebantį savarankiškai spręsti profesines problemas nuolatinės kaitos kontekste ir atsakyti už savo veiklos rezultatus; gebantį vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą – plėtoti naujas idėjas ir dalyvauti tarpdiscipliniuose tyrimuose, tobulinti muzikos terapijos metodus ir kurti naujus.

 

Skiriamieji bruožai: Tai pirmoji ir vienintelė Lietuvoje Muzikos terapijos studijų programa. Taip pat, tai jungtinė studijų programa, sudaranti galimybę įgyti kokybiškų tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų, perimant Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto patirtį, būtiną siekiant tapti aukštos kvalifikacijos muzikos terapeutu.

Fakultetas: LMTA Muzikos fakultetas; VU Medicinos fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Sveikatos mokslų magistras (iki 2017 m. Medicinos ir sveikatos magistras)

Valstybinis kodas: 6283GX001 (iki 2017 m. 628B90002)

Specializacijos: Nėra

Studijų krypčių grupė: Sveikatos mokslai

Akredituota iki: 2019-08-31

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 2 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 120

Studijų programos komitetas: Informacija ruošiama