Scenos ir kino menų istorija ir kritika

Tikslas: Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos programos tikslas yra parengti profesionalius ir visuomeniškai aktyvius plataus profilio scenos ir kino menų specialistus – teatrologus ir kinotyrininkus, išmanančius šiuolaikinių scenos ir kino menų specifiką, jų raidos dėsningumus, gebančius kompetentingai nagrinėti ir kritiškai vertinti teatro, šokio, kino ir televizijos meninės raiškos procesus istoriniu, teoriniu bei visuomeniniu aspektais.

Skiriamieji bruožai: Studijų programa, vienintelė tarp panašaus profilio kitų aukštųjų mokyklų programų, suteikia scenos ir kino menų specialisto – teatro ir kino istoriko, kritiko ir analitiko – kvalifikaciją.

Fakultetas: Teatro ir kino

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / Profesinė kvalifikacija: Menų bakalauras (iki 2017 m. teatro ir kino bakalauras)

Valstybinis kodas: 6121PX006 (iki 2017 m. 612W40004)

Specializacijos: Kinas, Teatras

Studijų krypčių grupė: Menai

Akredituota iki: 2019-08-31

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 4 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 240

Studijų programos komitetas : Teatro ir kino studijų programų komitetas

Studijų programų planai : LT kalba