Teatro menas

Teatro menas – antrosios pakopos Teatro krypties studijų programa, perėmusi LMTA vykdytų Vaidybos ir Teatro režisūros studijų programų gerąją patirtį ir tradicijas.

Fakultetas: Teatro ir kino fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Menų magistras

Valstybinis kodas: 6211PX002

Specializacijos: Režisūra, Vaidyba

Studijų krypčių grupė: Menai

Akredituota iki: 2019-08-31

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 2 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 120

Studijų programos komitetas : Teatro meno studijų programų komitetas

Studijų programų planai : LT, EN kalbomis