Teatro menas

Teatro menas – pirmosios pakopos Teatro krypties studijų programa, perėmusi LMTA vykdytų Vaidybos ir Teatro režisūros studijų programų gerąją patirtį ir tradicijas.

Fakultetas: Teatro ir kino fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Menų bakalauras

Valstybinis kodas: 6121PX004

Specializacijos: Režisūra, Vaidyba

Studijų krypčių grupė: Menai

Akredituota iki: 2019-08-31

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 4 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 240

Studijų programos komitetas : Teatro meno programų komitetas

Studijų programų planai : LT, EN kalbomis