Teatro režisūra

Programos tikslas: Teatro režisūros studijų programos tikslas yra parengti profesionalius ir visuomeniškai aktyvius teatro režisierius, tenkinančius šalies meninius ir kultūrinius poreikius, puoselėjančius kultūros tradicijų tęstinumą, skatinančius atsinaujinimą ir kūrybiškumą. Bakalauro studijų programos pagrindą sudaro praktinių meninių įgūdžių lavinimas, teatro režisūros įgūdžių kaupimas. Integruotai dėstomi teatro režisūros teorijos ir praktikos dalykai skatina skirtingai analizuoti ir vertinti meno reiškinius, kritiškai mąstyti ir dirbti savarankiškai. Bendrųjų universitetinių dalykų studijomis ugdoma erudicija, komunikaciniai, režisūriniai, kūrybiniai ir kiti gebėjimai. Teatro režisūros studijų programai būdinga dinamika, kurią lemia teatro meno raida, kursui vadovaujančio režisieriaus metodika, nuolatinė geresnio studijų modelio paieška, tokiu būdu siekiant gerinti rengiamų specialistų kvalifikaciją.

Į šią studijų programą priėmimas nevykdomas, kviečiame rinktis Teatro meno programos specializaciją Režisūra.

Fakultetas: Teatro ir kino fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Teatro bakalauras (iki 2017 m.)

Valstybinis kodas: 612W41001 (iki 2017 m.)

Specializacijos: Nėra

Studijų krypčių grupė: Menai

Akredituota iki: n.d.

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 4 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 240

Studijų programos komitetas : Vaidybos ir režisūros studijų programų komitetas

Studijų programų planai : LT, EN kalbomis