Teatro režisūra

Programos tikslas

Teatro režisūros studijų programa skirta parengti aukščiausios kvalifikacijos teatro režisūros specialistus, gebančius savo kūrybine veikla, analitiniais bei vertinamaisiais įgūdžiais svariai prisidėti prie šalies teatro meno plėtotės, tęsti mokymąsi trečiosios pakopos studijose, dirbti režisūrinį ir pedagoginį darbą.

Profesinės veiklos galimybės

Teatro režisūros magistrantūros programoje įgytos žinios ir gebėjimai bei praktinė profesinio darbo patirtis suteikia galimybę kurti spektaklius profesionaliuose teatruose, vykdyti savarankiškus meno projektus, dirbti ekspertinį darbą įvairiose kultūros ir meno institucijose, dirbti pedagoginį darbą aukštojoje mokykloje.

Reikalavimai stojantiesiems

Teatro režisūros magistratūros studijų programa turi specialiuosius priėmimo į studijas reikalavimus, patikrinamus stojamojo egzamino metu. 

Trumpieji studijų programų planai LT, EN kalbomis : Trumpieji studijų planai