Teatrologija ir kinotyra

Programos tikslas: Studijų programa siekiama parengti profesionalius, visuomeniškai aktyvius ir kūrybingus specialistus, išmanančius šiuolaikinių scenos ir audiovizualinių menų specifiką, gebančius analizuoti, vertinti ir tirti hibridines scenos, kino ir medijų meno formas iš tarpsritinės perspektyvos, naudojančius aktualius menotyros ir humanitarinių mokslų metodus ir susiejančius meninius reiškinius su nacionaliniu bei pasaulio sociokultūriniu kontekstu.

Skiriamieji bruožai: Studijų programa yra orientuota į atlikimo ir audiovizua­linius menus jungiančių scenos ir kino meno reiškinių tyrimus, aktualizuojant jų vietą šiuolaikinėje visuomenėje.

Tai vienintelė magistro programa tarp aukštųjų Lietuvos mokyklų, kuri, sujungdama iki šiol atskiras teatrologijos ir kinotyros studijas ir užtikrindama glaudų ryšį tarp teorijos ir praktikos, atveria studentams platesnes profesinės ir kūrybinės, taip pat tolesnių studijų ar akademinės veiklos galimybes.

Į šią studijų programą priėmimas nevykdomas, kviečiame rinktis Meno teorijos programos specializacijas Kinotyra ir Teatrologija.

Fakultetas: Teatro ir kino fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Humanitarinių mokslų magistras (iki 2017 m. Menotyros magistras)

Valstybinis kodas: 6211NX063 (iki 2017 m. 621U90003)

Specializacijos: Nėra

Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai

Akredituota iki: 2019-08-31

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 2 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 120

Studijų programos komitetas : Teatro ir kino studijų programų komitetas

: