Vaidyba

Programos tikslas: Vaidybos studijų programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos aktorius, atitinkančius tarptautinius standartus – teatro, kino meno žinovus, plataus profilio specialistus, išmanančius teatro, kino meno specifiką, raidos dėsnius, gebančius kompetentingai pasirengti savarankiškai kūrybai, suvokti teatro, kino, procesus istoriniu, teoriniu, praktiniu bei visuomeniniu aspektu. Bakalauro studijų programos pagrindą sudaro praktinių teatro, kino meno įgūdžių lavinimas ir patirties šioje srityje kaupimas. Integruotai dėstomi dalykai skatina skirtingai analizuoti ir vertinti meno reiškinius, kritiškai mąstyti ir dirbti savarankiškai. Bendrųjų universitetinių dalykų studijomis ugdoma erudicija, komunikaciniai ir kiti gebėjimai.

 

Į šią studijų programą priėmimas nevykdomas, kviečiame rinktis Teatro meno programos specializaciją Vaidyba.

Fakultetas: Teatro ir kino fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Menų bakalauras (iki 2017 m. Teatro ir kino bakalauras)

Valstybinis kodas: 6121PX055 (iki 2017 m. 612W40002)

Specializacijos: Nėra

Studijų krypčių grupė: Menai

Akredituota iki: 2019-08-31

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 4 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 240

Studijų programos komitetas : Teatro meno studijų programų komitetas

Studijų programų planai : LT, EN kalbomis