Vaidyba

Programos tikslas

Antrosios pakopos studijų programos Vaidyba tikslas yra parengti aktorių, savarankišką kūrėją ir/ar tyrėją, gebantį realizuoti savo paties inicijuotą kūrybinį scenos menų projektą, paremtą individualiu aktualios problemos tyrimu, ir susikurti kūrybinės veiklos nišą.

Įsidarbinimo galimybės

Baigę antrosios pakopos studijų programą Vaidyba absolventai galės vaidinti įvairių režisierių spektakliuose, galės savarankiškai suburti komandą ir realizuoti meninius, edukacinius ir kitokio pobūdžio kultūrinius projektus, užsiimti menine arba taikomąja teatro veikla. Absolventai taip pat galės dirbti dėstytojais aukštosiose mokyklose, turės galimybę vykdyti savarankiškus meninius tyrimus.

Minimalus išsilavinimas

Priėmime į Programą gali dalyvauti asmenys, turintys teatro ir kino arba šokio studijų krypties bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnį. Norint stoti į šią Programą, privaloma išlaikyti stojamąjį egzaminą. Viena iš stojamojo egzamino sudedamųjų dalių – iš anksto parašyto būsimo meninio tyrimo pasiūlymo (apimtis – 5 psl.) pristatymas. Galimų meninių tyrimų kryptys kiekvienais metais nurodomos stojamųjų egzaminų reikalavimuose.