Vaizdo režisūra

Programos tikslas: Antrosios pakopos Vaizdo režisūros studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos vaizdo režisierius, atitinkančius tarptautinius standartus, išmanančius kino meno specifiką, gebančius atsakyti už kūrinio meninę vertę, jo sukūrimą ir įgyvendinimą, pritaikant dramaturgijos, režisūros, montažo technikos žinias, taip pat gebančius analizuoti ir vertinti kino projektus bendrame kultūriniame bei socialiniame kontekstuose. Magistrantai tobulina bakalauro studijose įgytas kompetencijas, lavina intelektą ir plečia erudiciją, derindami vaizdo režisieriaus meninės praktikos patirtį su meno tyrimais.

Skiriamieji bruožai: Tai vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio studijų programa, rengianti profesionalius, kino meno specifiką išmanančius vaizdo režisierius.

Skatinama įgyti tarptautinės patirties, renkantis dalines studijas užsienyje pagal mainų programas. Taip pat skatinamas bendradarbiavimas su kitų sričių menininkais, dalyvaujant tarpdalykiniuose meno projektuose ir/ar tarptautinėje veikloje. 

Į šią studijų programą priėmimas nevykdomas, kviečiame rinktis Kino meno programos specializaciją Vaizdo režisūra.

Fakultetas: Teatro ir kino fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Kino magistras (iki 2017 m.)

Valstybinis kodas: 621W43002 (iki 2017 m.)

Specializacijos: Nėra

Studijų krypčių grupė: Menai

Akredituota iki: n.d.

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 2 metai

Dokumentai: Informacija ruošiama

Programos apimtis kreditais: 120

Studijų programos komitetas : Vaizdo operatorių, vaizdo režisierių, kino dramaturgų studijų programų komitetas

: