Įstojusiems 2019 m.

BAKALAURO STUDIJOS

 1. Kino menas (dramaturgija) – Vilniuje 
 2. Menų pedagogika (muzika) – Klaipėdoje ir Vilniuje; (šokis, teatras) – Klaipėdoje
 3. Muzikos atlikimas: 
 • Akordeonas – Vilniuje 
 • Choro dirigavimasVilniuje
 • Chorvedyba ir vargonininkavimas – Klaipėdoje 
 • Dainavimas – Vilniuje 
 • Dainavimas – Klaipėdoje 
 • Dirigavimas pučiamųjų orkestrui – Vilniuje 
 • Dirigavimas simfoniniam orkestrui – Vilniuje 
 • Džiazas – Vilniuje 
 • Džiazo ir populiarioji muzika – Klaipėdoje 
 • Fortepijonas – Vilniuje 
 • Liaudies instrumentai – Klaipėdoje 
 • Pučiamieji ir mušamieji instrumentai – Vilniuje 
 • Styginiai instrumentai (išskyrus gitarą) – Vilniuje 
 • Styginiai instrumentai (gitara) – Klaipėdoje 
 • Vargonai – Vilniuje 
 1. Muzikos studijos (elektroninė muzika, kompozicija, garso režisūra, muzikinis folkloras, muzikos industrija ir prodiusavimas, muzikos tyrimai
 2. Scenos ir kino menų istorija ir kritika – Vilniuje
 3. Šokis (klasikinis šokis, šiuolaikinis šokis) – Vilniuje
 4. Šokio subkultūros – Klaipėdoje
 5. Teatro menas (režisūra) – Vilniuje
 6. Vaidyba – Klaipėdoje 

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

 1. Dramos režisūra – Klaipėdoje
 2. Kompozicija (akademinė kūryba, skaitmeninės technologijos) – Vilniuje
 3. Meno teorija (etnomuzikologija, muzikologija, kinotyra, teatrologoja) – Vilniuje
 4. Meno vadyba – Vilniuje
 5. Muzikos atlikimas:
 • Akordeonas – Vilniuje
 • Choro dirigavimas – Vilniuje ir Klaipėdoje
 • Dainavimas – Vilniuje ir Klaipėdoje
 • Dirigavimas pučiamųjų orkestrui – Vilniuje
 • Dirigavimas simfoniniam orkestrui – Vilniuje
 • Džiazas – Vilnius
 • Džiazo ir populiarioji muzika – Klaipėdoje
 • Fortepijonas – Vilniuje
 • Kamerinis ansamblis – Vilniuje
 • Kamerinis dainavimas – Vilniuje
 • Koncertmeisteris – Vilniuje
 • Liaudies instrumentai – Vilniuje ir Klaipėdoje
 • Pučiamieji ir mušamieji instrumentai – Vilniuje
 • Orkestro muzika – Klaipėdoje
 • Styginiai instrumentai – Vilniuje
 • Šiuolaikinė muzika – Vilniuje
 • Vargonai – Vilniuje

      6.  Teatro menas (vaidyba) – Vilniuje