Meno vadybos studijų programų komitetas

Komiteto sudėtis:

1. Lekt. Laima Vilimienė – Meno vadybos skyriaus dėstytoja, komiteto pirmininkė;
2. Lekt. Vygintas Gasparavičius – Meno vadybos skyriaus dėstytojas;
3. Lekt. Audrius Kuprevičius – Meno vadybos skyriaus dėstytojas;
4. Doc. Inesa Kurklietytė – Meno vadybos skyriaus dėstytoja;
5. Asist. Nomeda Sindaravičienė – Meno vadybos skyriaus dėstytoja;
6. Kristina Savickienė – darbdavių atstovė, Lietuvos Nacionalinis dramos teatras;
7. Radvilė Buivydienė – darbdavių / absolventų atstovė, Lietuvos muzikos informacijos centro projektų vadovė;
8. Rusnė Baltrūnaitė – Meno vadybos studijų programos studentė

Komitetas atsakingas už šių studijų programų turinio kokybę:

Meno vadybos pirmosios studijų pakopos (bakalauro) programa,