Meno teorijos studijų programos komitetas

Komiteto sudėtis:

1. Prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, Etnomuzikologijos katedros vedėja;
2. Doc. dr. Gaila Kirdienė, Etnomuzikologijos katedros dėstytoja;
3. Prof. (hb) dr. Gražina Daunoravičienė, Muzikos teorijos katedros dėstytoja;
4. Prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė, Muzikos istorijos katedros dėstytoja;
5. Doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli, Muzikos istorijos katedros dėstytoja;
6. Prof. dr. Rasa Vasinauskaitė, Meno istorijos ir teorijos katedros dėstytoja;
7. Doc. dr. Lina Kaminskaitė – Jančorienė, Meno istorijos ir teorijos katedros dėstytoja;
8. Milda Morkūnaitė, Muzikinio folkloro (bakalauro) studijų programos studentė;
9. Paulina Nalivaikaitė, Meno teorijos (magistrantūra) studijų programos studentė;
10. Ieva Tumanovičiūtė, Teatrologijos ir kinotyros (magistrantūra) studijų programos studentė; 11. Jūratė Katinaitė, LRT Radijo muzikos redakcijos vyresnioji redaktorė;
12. Dr. Goda Dapšytė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Teatro studijų programos absolventė.

Komitetas atsakingas už šių studijų programų turinio kokybę:

Meno teorija (etnomuzikologija, kinotyra, muzikologija, teatrologija) antrosios pakopos (magistrantūros) programa.