Muzikos atlikimo studijų programų komitetas

Komiteto sudėtis:

1. Prof. Aušra Motuzienė, Muzikos fakulteto dekanė, komiteto pirmininkė;
2. Prof. Artūras Anusauskas, Džiazo katedros vedėjas;
3. Prof. Irena Armonienė, Koncertmeisterio katedros vedėja;
4. Prof. Dalia Balsytė, Kamerinio ansamblio katedros vedėja;
5. Prof. dr. Robertas Beinaris, Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros vedėjas;
6. Prof. Jurgis Karnavičius, Fortepijono katedros vedėjas;
7. Prof. Asta Krikščiūnaitė, Dainavimo katedros vedėja;
8. Prof. (hb.) dr. Leonidas Melnikas, Bendrojo fortepijono ir Vargonų ir klavesino katedrų vedėjas;
9. Prof. Dainius Puišys, Choro dirigavimo katedros dėstytojas;
10. Doc. Dainius Pavilionis, Dirigavimo katedros vedėjas;
11. Doc. dr. Rūta Savickienė, Styginių instrumentų katedros vedėja;
12. Doc. Raimondas Sviackevičius, Akordeono katedros vedėjas;
13. Doc. Gintautas Venislovas, Choro dirigavimo katedros vedėjas;
14. Lekt. dr. Aistė Bružaitė, Liaudies instrumentų katedros vedėja;
15. Lorijana Laurinskaitė, Muzikos atlikimo (bakalauro) studijų programos studentė;
16. Arūnas Malikėnas – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas, dainininkas.

Komitetas atsakingas už šių studijų programų turinio kokybę:

Muzikos atlikimo (iki 2017 m. – Atlikimo meno) pirmosios studijų pakopos (bakalauro) programa,

Muzikos atlikimo (iki 2017 m. – Atlikimo meno) antrosios studijų pakopos (magistrantūros) programa.