Bendrosios muzikos didaktikos studijų komitetas

Komiteto sudėtis:

1. Doc. dr. Lolita Jolanta Navickienė, Pedagogikos katedros dėstytoja, komiteto pirmininkė;
2. Prof. Dainius Puišys, Pedagogikos katedros vedėjas, Choro dirigavimo katedros dėstytojas;
3. Prof. dr. Ramunė Kryžauskienė, Pedagogikos katedros dėstytoja;
4. Asist. Jurgis Paliauka, Muzikos teorijos katedros dėstytojas;
5. Viktorija Skliuderytė, Bendrosios muzikos didaktikos (bakalauro) studijų programos studentė;
6. Rūta Krasauskienė, mokytoja-ekspertė, Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorė.

Komitetas atsakingas už šių studijų programų turinio kokybę:

Bendrosios muzikos didaktikos pirmosios studijų pakopos (bakalauro) programa.