Šokio studijų programos komitetas

Komiteto sudėtis:

1. Lekt. Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė – komiteto pirmininkė, Šiuolaikinio šokio asociacijos pirmininkė, M. K. Čiurlionio meno mokyklos Baleto skyriaus mokytoja;
2. Lekt. Andrius Katinas – Šokio ir judesio katedros dėstytojas;
3. Lekt. Rūta Kudžmaitė-Daraškevičienė – Šokio ir judesio katedros dėstytoja;
4. Prof. dr. Vidmantas Mačiulskis – Klaipėdos fakultetas;
5. Lekt. Agnija Sarulienė – Klaipėdos fakultetas;
6. Gintarė Masteikaitė – darbdavių atstovė, Lietuvos šokio informacijos centras;
7. Ugnė Kavaliauskaitė – Šokio studijų programos (specializacija – šiuolaikinis šokis) studentė.

Komitetas atsakingas už šių studijų programų turinio kokybę:
Šokio pirmosios studijų pakopos (bakalauro) programa.