Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos studijų programos komitetas

Komiteto sudėtis:

1. Doc. dr. Ramunė Balevičiūtė-Liugienė – Meno istorijos ir teorijos katedros vedėja, komiteto pirmininkė;
2. Prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė – Meno istorijos ir teorijos katedros dėstytoja;
3. Prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė – Meno istorijos ir teorijos katedros dėstytoja;
4. Lekt. Rasa Paukštytė – Meno istorijos ir teorijos katedros dėstytoja;
5. Doc. dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė – Meno istorijos ir teorijos katedros dėstytoja;
6. Doc. dr. Šarūnė El Raed – Meno istorijos ir teorijos katedros dėstytoja;
7. Lekt. Vaidas Jauniškis – Meno istorijos ir teorijos katedros dėstytojas;
8. Prof. dr. Rasa Vasinauskaitė – Meno istorijos ir teorijos katedros dėstytoja;
9. Vilmantas Juškėnas – darbdavių atstovas, teatras „Lėlė“;
10. Ieva Tumanovičiūtė – Teatrologijos ir kinotyros (magistrantūra) studijų programos studentė;
11. Vaiva Martišauskaitė – Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos studijų programos studentė.
Scenos

 

Komitetas atsakingas už šių studijų programų turinio kokybę:

Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos pirmosios studijų pakopos (bakalauro) programa, 

Teatrologijos ir kinotyros antrosios studijų pakopos (magistrantūros) programa (nuo 2018 m. ši studijų programa nebėra vykdoma, vietoje jos yra vykdoma  Meno teorijos studijų programos teatrologijos ir kinotyros specializacijos)