Teatro meno studijų programų komitetas

Komiteto sudėtis:

1. Doc. Vesta Rasa Grabštaitė – Vaidybos ir režisūros katedros vedėja, komiteto pirmininkė;
2. Prof. Aidas Giniotis – Vaidybos ir režisūros katedros dėstytojas;
3. Prof. Nelė Klimienė – Savičenko – Vaidybos ir režisūros katedros dėstytoja;
4. Lekt. Indrė Dirgėlaitė – Vaidybos ir režisūros katedros dėstytoja;
5. Lekt. dr. Elzė Gudavičiūtė – Vaidybos ir režisūros katedros dėstytoja;
6. Doc. dr. Agnė Jurgaitytė – Vaidybos ir režisūros katedros dėstytoja;
7. Lekt. Ieva Stundžytė – Vaidybos ir režisūros katedros dėstytoja;
8. Prof. Gintaras Varnas – Vaidybos ir režisūros katedros dėstytojas;
9. Dr. Olga Lapina – Vaidybos ir režisūros katedros dėstytoja;
10. Doc. dr. Ramunė Balevičiūtė-Liugienė – Meno istorijos ir teorijos katedros vedėja;
11. Martynas Budraitis – darbdavių atstovas, Lietuvos Nacionalinis dramos teatras;
12. Aivaras Micius – Teatro meno studijų programos studentas;
13. Ugnė Šiaučiūnaitė – Teatro meno studijų programos studentė.

Komitetas atsakingas už šių studijų programų turinio kokybę:

Teatro meno (specializacijos – vaidyba, režisūra) pirmosios studijų pakopos (bakalauro) programa,

Teatro režisūros pirmosios studijų pakopos (bakalauro) programa*,

Vaidybos pirmosios studijų pakopos (bakalauro) programa*,

Teatro meno (specializacijos – vaidyba, režisūra) antrosios studijų pakopos (magistrantūros) programa.

* studijų programa vykdoma iki kol ją pabaigs visi studijuojantys studentai, vėliau programa nebus vykdoma.