Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Karo tarnybos kompensavimas

Kompensavimas atlikusiems karo tarnybą

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims. 

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo (toliau – karo tarnybą atlikęs asmuo):

 • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
 • karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 • neturi akademinių skolų;
 • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 • karo tarnybą atliko praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.
 • karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos.

Kainos dalies kompensacija gali būti skiriama tik už vienas studijas.

Kainos dalies kompensavimas skiriamas asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

 • pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju – baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus;

ir/ arba

 • trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – baigus antrąją pusę studijų programos);
 • antrosios pakopos studijas.

Kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos, ne didesnės kaip norminė studijų kaina1, išskyrus kompensaciją asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, kurie karo tarnybą atliko studijų metu ir kuriems už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama baigus studijas. Pastariesiems kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų faktiškai per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė tos studijų krypties (studijų programų grupės) studijų kaina, patvirtinta tais kalendoriniais metais, kuriais asmuo atliko karo tarnybą; einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama studijas baigusiems per praėjusius kalendorinius metus.

Einamais metais už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama asmenis, nuo metų prieš praėjusius metus spalio 16 d. iki praėjusių metų spalio 15 d. (pvz., 2016 metais kompensuojama asmenims, nuo 2014 m. spalio 16 d. iki 2015 m. spalio 15 d.):

 • baigusiems pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos), jeigu šie asmenys karo tarnybą atliko ne vėliau kaip iki praėjusių metų spalio 15 dienos; jeigu asmuo atliko karo tarnybą po praėjusių metų spalio 15 d., už studijas sumokėtos kainos dalis jam kompensuojama baigus studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);
 • baigusiems studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);
 • baigusiems antrosios pakopos studijas.

Asmuo atlikęs karo tarnybą prieš pradėdamas studijas ar studijų metu, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąja mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus. Sąrašus asmenų, kurie gali gauti kainos dalies kompensacijas, sudaro ir Fondui pateikia aukštosios mokyklos.

Asmenis, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Fondas informuoja, išsiųsdamas pranešimą asmens elektroninio pašto adresu, kurį fondui nurodo aukštoji mokykla, todėl rekomenduojame pasirūpinti, kad aukštoji mokykla turėtų Jūsų reguliariai tikrinamo elektorinio pašto adresą. Siūlome taip pat tikrinti brukalo (SPAM) dėžutę.

Studijuojantis asmuo, gavęs pranešimą el. paštu apie jam skirtą už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, per pranešime nurodytą terminą turi Fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Prašymas teikiamas, prisijungus prie informacinės sistemos PARAMA.

Studijas baigęs asmuo, kuris karo tarnybą atliko po studijų, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nustatyta tvarka privalo Fondui pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą per informacinę sistemą PARAMA skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims.

Kartu su prašymu asmuo privalo Fondui atsiųsti paštu arba pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentąAsmuo atlikęs karo tarnybą prieš pradėdamas studijas ar studijų metu, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąja mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus. Sąrašus asmenų, kurie gali gauti kainos dalies kompensacijas, sudaro ir Fondui pateikia aukštosios mokyklos.

Asmenis, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Fondas informuoja, išsiųsdamas pranešimą asmens elektroninio pašto adresu, kurį fondui nurodo aukštoji mokykla, todėl rekomenduojame pasirūpinti, kad aukštoji mokykla turėtų Jūsų reguliariai tikrinamo elektorinio pašto adresą. Siūlome taip pat tikrinti brukalo (SPAM) dėžutę.

Studijuojantis asmuo, gavęs pranešimą el. paštu apie jam skirtą už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, per pranešime nurodytą terminą turi Fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Prašymas teikiamas, prisijungus prie informacinės sistemos PARAMA.

Fondui teikiami originalūs dokumentai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų kopijos. Kai asmenį, turintį teisę gauti kompensaciją atstovauja kitas asmuo, pastarasis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarką patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos neturi teisės gauti asmenys:

 • nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose;
 • studijas pradėję praėjus daugiau nei trejiems metams nuo privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos;
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę praėjus daugiau nei trejiems metams nuo studijų baigimo datos;
 • kuriems buvo paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija – už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta minėta kompensacija;
 • aukštajai mokyklai sudarant karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį, sąrašą (toliau – Sąrašas) turintys akademinių skolų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

1 Norminė kaina – tai lėšų suma, arba maksimalus studijų krepšelis, kurią valstybė numato per metus skirti vieno studento studijoms. Aukštosios mokyklos gali nustatyti didesnę arba mažesnę studijų kainą nei norminė. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu kiekvienais metais patvirtinamos naujos norminės kainos.