KAS – Konrado Adenauerio fondas

Konrado Adenauerio fondas
Fondo pavadinimas: KAS (Konrad Adenauer Stiftung)
Tikslinės grupės: Aukštųjų mokyklų absolventai

*Privaloma turėti Goethe instituto sertifikatą apie vokiečių kalbos žinias

Siūlomos stipendijos:

  • Mokslo tiriamąjam darbui
  • Magistrantūros studijoms
  • Doktorantūros studijoms
Amžiaus riba: Iki 30 m.

Paraiškų teikimo terminai:
Nuo balandžio 1 d. iki liepos 31 d.

Interneto svetainės adresas:

www.kas.de

Kontaktai:
www.kas.de/vilnius