Erasmus personalo mobilumas

 

Erasmus+ personalo mobilume gali dalyvauti visi LMTA darbuotojai. Akademiniam personalui skirtas dėstymo mobilumas, o mokymosi mobilume (stažuočių programoje) dalyvauti gali visi LMTA darbuotojai. Mokymosi vizitai skirti darbinių, dalykinių ir asmeninių kompetencijų tobulinimui, institucinių ryšių stiprinimui. 

Akademija pripažįsta dalyvavimą Erasmus+ mobilume kaip kvalifikacijos kėlimą. Tarptautiškumas yra svarbus dėstytojų atestacijos kriterijus.  

Mobilumo veiklos: