IPS – Tarptautinė parlamento stipendija

Tarptautinė parlamento stipendija
Fondas: IPS (Internationales Parlaments Stipendium)
Tikslinės grupės:

  • Absolventai (baigę universitetines studijas)
  • Besidomintys politika ir planuojantys dirbti viešajame sektoriuje
Siūlomos stipendijos: 5 mėn. trukmės stažuotė Vokietijos parlamente (Bundestage) kovo 1 – liepos 31 d.

Amžiaus riba:
Iki 30 m.

Paraiškų teikimo terminai:
Kiekvienų metų birželio 30 d.

Interneto svetainės adresas:
www.bundestag.de/ips

Kontaktai:

www.lrs.lt/ips