KAAD – Katalikų akademinės užsieniečių tarnybos

Katalikų akademinės užsieniečių tarnybos
Fondas: KAAD (Katholischer Akademischer Auslander Dienst)
Tikslinės grupės:

  • BA studentai
  • MA studentai
  • Doktorantai
  • Jaunieji mokslininkai
  • Aukštųjų mokyklų dėstytojai

*Privaloma kunigo rekomendacija

Siūlomos stipendijos:

 

  • Mokslo tiriamajam darbui
  • Magistrantūros studijoms
  • Doktorantūros studijoms
  • Postdoktorantūros stipendijoms
Amžiaus riba: nėra

Paraiškų teikimo terminai:
Kiekvienų metų sausio 15 d. ir birželio 30 d.

Interneto svetainės adresas:

www.kaad.de

www.kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm

Kontaktai:

aleksej.burov@flf.vu.lt