Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

Online Conference “Theory steps towards practice”

2023 April 26, Wednesday, 10:00
“Zoom” platform 

Online Conference “Theory steps towards practice”

Kviečiame jaunuosius tyrėjus – menų edukologijos krypties studentus į konferenciją „Teorijos žingsniai praktikos link“, kurioje diskutuosime aktualiais muzikos, šokio, teatro dalykų mokymo klausimais, dalinsimės atliktų edukacijos tyrimų rezultatais ir jų praktinio taikymo galimybėmis. Konferencija siekiama skatinti studentų – būsimų menų dalykų mokytojų – domėjimąsi muzikos, šokio, teatro edukologijos aktualijomis, gebant pastebėti stipriąsias bei problemines, taisytinas edukacijos sritis bei motyvuoti mokslinei tiriamajai veiklai, dalinantis įžvalgomis, idėjomis, ugdymo patirtimi.

Konferencijos pranešėjus kviečiame registruotis iki 2023 m. balandžio 21 d. 16.00 val., užpildant elektroninę registracijos formą (spausti čia). Registruojantis būtina nurodyti pranešimo pavadinimą ir trumpą jo anotaciją. Užsiregistravę pranešėjai gaus patvirtinimą apie sėkmingą registraciją ir taip įsipareigos dalyvauti konferencijoje. Prisijungimas ir konferencijos programa bus išsiųsti registracijos formoje nurodytu el. paštu likus dienai iki renginio.

Kas gali skaityti pranešimą?

Konferencijoje kviečiami dalyvauti menų (muzikos, šokio, teatro) edukologijos krypties bakalauro studijų ketvirto kurso studentai.

Reikalavimai pranešimui:

  • Pranešimas turi atitikti konferencijos tematiką.
  • Pranešimo trukmė – iki 10 minučių.
  • Pranešimo formatas – pristatymas žodžiu, naudojant PowerPoint prezentaciją.
  • Pranešimą gali rengti vienas pranešėjas.

Konferencijos uždaviniai:

  1. Stiprinti menų edukologijos krypties studentų gebėjimą pažinti, analizuoti ir reflektuoti menų edukacijos diskursą ir jį veikiančius faktorius, aplinkybes. 
  2. Formuoti menų edukologijos srities tyrėjo kompetencijas.
  3. Gilinti komunikavimo, bendradarbiavimo kompetencijas.

Konferencijos dalyviams išduodami LMTA KKC sertifikatai. Geriausias pranešimas bus apdovanotas prizu.

Free conference