Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Stojantiesiems Studentams Darbuotojams Registracija atvykus / išvykus

Naujienos

2021.02.18

Monografija apie Joną Žuką – žymaus vargonininko sugrįžimas į Lietuvą

Lietuvos muzikos ir teatro akademija išleido dr. Eglės Šeduikytės-Korienės monografiją „Pasirinkęs laisvę. Vargonininkas Jonas Žukas“. Tai jau antroji autorės vargonų meno tyrinėjimų knyga, šįkart apie tarpukario Lietuvoje subrendusį žymų pedagogą, vargonininką atlikėją, kuris Antrojo pasaulinio karo metais pasirinko emigracijos kelią ir tolesnę savo veiklą plėtojo Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Jonas Žukas (1907–2004) vargonus studijavo Kaune pas Juozą Naujalį, o Paryžiuje – pas žymų prancūzų vargonininką, kompozitorių ir pedagogą Marcelį Dupré. Būdamas vienas mylimiausių Dupré mokinių, J. Žukas perėmė jo metodinius principus, propagavo naujausią to meto prancūzų vargonų repertuarą ir literatūrą, praturtino Lietuvos vargonų mokyklą prancūziška interpretacijos tradicija.

Kaip pastebi viena knygos recenzenčių muzikologė dr. Jūratė Trilupaitienė, „autorė pateikia daug įdomių ir svarbių, su lituanistika susijusių žinių, apžvelgia praeities laiko pėdsakus, išskirtinį dėmesį skirdama tarpukario muzikinei pedagogikai ir ryškiausiems jos bruožams. Išvados ir teiginiai paremti išsamia bibliografija bei archyvine medžiaga, didelė jos dalis pirmą kartą iškeliama į dienos šviesą ir taip įtraukiama į mokslo vartoseną.“

Įžangoje E. Šeduikytė-Korienė rašo, kad ši monografija radosi iš pirminių šaltinių. Gausiausią ir svarbiausią jų dalį sudaro Jono Žuko asmeninio archyvo dokumentų kopijos, patikėtos autorei. Pirmą kartą mūsų kultūros istorijoje publikuojami Juozo Naujalio ir Marcelio Dupré laiškai Žukui, o laiškų skyrių sudaro įdomi korespondencija su Lietuvoje ir Amerikoje gyvenančiais lietuvių menininkais.

Jono Žuko vardas į Lietuvą sugrįžo per 2006–2016 m. rengtus Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursus. Knygoje aprašomi jų rezultatai, kultūros įvykis aptartas jaunųjų lietuvių vargonininkų kūrybinės veiklos kontekste. Knygoje spausdinamos ir kelios paties Jono Žuko pub­likacijos apie vargonus ir vargonininkus Lietuvos ir JAV muzikiniuose leidiniuose.

Eglė Šeduikytė-Korienė (g. 1971) baigė fortepijono specialybę M. K. Čiurlionio menų mokykloje, vargonų bakalauro ir magistro studijas bei meno aspirantūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2008 m. LMTA apgynė disertaciją, jos pagrindu parašė monografiją „Lietuvos vargonų menas: XIX a. pabaiga – XX a. pirmoji pusė“ (2012). Skelbia straipsnius mokslo žurnaluose ir kultūros leidiniuose.

Dirbo Vilniaus universiteto vargonininke (2001–2016), su VU Kamerinės muzikos ansambliu įrašė kompaktinę plokštelę, padarė įrašų Lietuvos radijui, koncertavo, dalyvavo tarptautiniuose vargonų meistriškumo kursuose, festivaliuose. Nuo 2011 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Yra Lietuvos kompozitorių sąjungos narė, dalyvauja įvairių kultūros ir meno organizacijų veikloje.


Šeduikytė-Korienė, Eglė. Pasirinkęs laisvę. Vargonininkas Jonas Žukas. Mokslo monografija. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2020. 360 p. ISBN 978-609-8071-53-5. Tiražas 300 egz. Nuo vasario 22 d. knygą bus galima įsigyti LMTA Centrinėje bibliotekoje (Centrinių rūmų skaitykla, III a., Gedimino pr. 42). Išsamesnė informacija apie LMTA knygų prekybą –LMTA Leidybos centro tinklapyje.


Interviu apie knygą su Egle Šeduikyte-Koriene klausykitės LRT radijo laidoje „Pakeliui su klasika“ (nuo 34:25 min.)

LMTA Leidybos centro informacija 
2021 02 17

2021.02.18

DĖL KONTAKTINIO DARBO ATNAUJINIMO PAVASARIO SEMESTRO METU

Atsižvelgiant į gerėjančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje informuojame, kad nuo 2021 m. vasario 12 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos leidimu LMTA studijų procese atnaujinamas kontaktinis darbas praktiniuose užsiėmimuose.

Siekiant užtikrinti maksimaliai saugias sąlygas studijuoti ir pasiruošti pavasario sesijai, nuo 2021 m. vasario 12 d. nustatoma tokia kontaktinio darbo akademijos patalpose tvarka:

 • Visų individualių (praktinių ir teorinių) studijų dalykų dėstymą leisti vykdyti kontaktiniu arba mišriuoju būdu (derinant kontaktinį darbą su nuotoliniu), maksimaliai ribojant dėstytojo ir studentų fizinio kontakto laiką. Rekomenduojama: specialybės dalykų – ne daugiau kaip vieną kartą per savaitę, kitų dalykų – ne dažniau kaip kas antrą savaitę. 
 • Grupinių praktinių dalykų kontaktinį darbą organizuoti mažinant studentų grupes iki 5 asmenų ir užtikrinant saugų atstumą. 
 • Visų teorinių studijų dalykų paskaitas didelėse grupėse ir seminarus vykdyti nuotoliniu būdu iki semestro pabaigos.

Įvertinus galimybes užtikrinti kontaktinio darbo praktiniuose užsiėmimuose saugumą studentams, dekanų sprendimu leidžiama:

 • Individuali dėstytojų ir koncertmeisterių saviruoša iš anksto suderinus auditoriją ir laiką su dekanu. 
 • Praktinių dalykų saviruoša mažose studentų grupėse (pvz. Kamerinis ansamblis), neviršijant nustatyto studentų skaičiaus kiekvienoje auditorijoje ir ribojant kontaktinį laiką iki 45 min. 
 • Atsižvelgiant į studijų specifiką, katedrose suderintą kontaktinio darbo laiką tvirtina fakulteto dekanai.

Primename būtinas saugumo taisykles, nustatytas karantino metu:

 • viešose vietose galima būti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, laikantis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių; 
 • vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų, dezinfekuoti rankas ir liečiamus paviršius, vėdinti patalpas; 
 • viešose vietose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną; 
 • dėstytojus ir studentus, kuriems nustatyta Covid-19 infekcija ir privaloma saviizoliacija, prašome nedelsiant informuoti dekanatus.

Informacija apie studijų tvarkos pakeitimus bus nuolat atnaujinama.

Elkimės atsakingai, būkime saugūs ir sveiki!


Primename 2020 m. gruodžio 8 d. rektoriaus įsakymu (Nr. 158-VĮ) nustatytą tvarką administracijos, ūkio ir kitų padalinių darbui karantino laikotarpiu:

ADMINISTRACIJOS IR INFRASTRUKTŪROS DARBUOTOJAMS

1. Administracijos, infrastruktūros ir ūkio padalinių darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. 
2. Darbuotojų funkcijų atlikimo priežiūra pavedama administracijos, infrastruktūros ir ūkio padalinių vadovams. 
3. LMTA darbuotojų, dirbančių LMTA patalpose, sveikatos apsaugos sąlygos, jų priežiūra ir kontrolė pavedama LMTA infrastruktūros direktoriui.

NEFORMALUSIS VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

Visas vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas organizuojamas nuotoliniu būdu. 

KONTAKTAI 
(skambinti darbo valandomis)

Muzikos fakultetas: 
deividas.staponkus@lmta.lt +370 680 26585 
rasa.dzimidaite@lmta.ltasta.vaitkeviciute@lmta.lt +370 5 262 8537

Teatro ir kino fakultetas: 
elona.bajoriniene@lmta.lt +370 612 20240 
migle.levickiene@lmta.lt +370 684 20276 
kristina.kazilionienė@lmta.lt +370 611 55165

Klaipėdos fakultetas: 
loreta.jonaviciene@lmta.lt +370 694 83 523 
jolanta.brazdeikyte@lmta.lt +370 648 20604 

Doktorantūros skyrius:
daiva.buivydiene@lmta.lt, +370 687 94630

Studijų informacija:
studijos@lmta.lt +370 698 04783

Personalo skyrius:
personalas@lmta.lt +370 626 47877

Biblioteka: 
daiva.mateikiene@lmta.lt, +370 683 51953

Infrastruktūros direkcija:
aldona.girdziusaite@lmta.lt +370 618 52056 
ritas.vaiginas@lmta.lt +370 615 55712

Studentų atstovybė:
lmtasa@lmta.lt +370 611 23009

Bendra informacija:
+370 5 261 2691, mob. +370 696 98411.

TECHNOLOGINĖ PAGALBA DĖSTYTOJAMS IR STUDENTAMS:

 • visais klausimais susijusiais su Moodle platforma ir jos techniniais aspektais bei funkcionalumu, galite kreiptis į Roberto Becerra: roberto.becerra@lmta.lt
 • dėl vaizdo konferencijų naudojimo (tiek teorinėms, tiek praktinėms paskaitoms), kreipkitės į Vytenį Gadliauską: vytenis.gadliauskas@lmta.lt
 • dėl nuotolinio ir mišraus metodologijos konsultacijų ir technologijų naudojimo kreipkitės į Mantautą Krukauską: mantautas.krukauskas@lmta.lt
 • taip pat galite rašyti bendru adresu – emokymas@lmta.lt
 • bibliotekos informacija kaip naudotis elektroniniais bibliotekų ištekliais – julija.vilniskaityte@lmta.lt, +370 674 87092

Psichologė Nijolė Goštautaitė-Midttun: nijole.gostautaite@lmta.lt

LMTA kapelionas kun. Dovydas Grigaliūnas: +370 680 80078

Aktualią ir nuolat atnaujinamą informaciją apie koronavirusą ir apsisaugojimo būdus rasite Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje, taip pat LR Vyriausybės svetainėje, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje.

Konsultuotis galima ir karštąja linija telefono numeriu +370 618 79984 (visą parą konsultuoja NVSC specialistai). 

2021 01 28 

2021.02.14

LMTA studento darbas pateko į prestižinio kino festivalio programą

LMTA magistranto operatoriaus Vytauto Pluko diplominis darbas – filmas „Ieva“ – pateko į Oberhauzeno kino festivalio konkursinę programą. Tai – prestižinis A klasės festivalis. Diplominio darbo vadovas – prof. Ramūnas Greičius. 

Linkime Vytautui Plukui sėkmės festivalyje! 

LMTA Kino ir televizijos katedra
2021 02 17

2021.02.14

Čiurlionio dvasia atgimsta jaunųjų kūryboje – bus teikiama antroji stipendija

Praeitą savaitę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įvyko konkursas M. K. Čiurlionio stipendijai-paskatai jauniesiems kūrėjams gauti. Stipendiją įsteigė ir antrus metus skiria M. K. Čiurlionio draugija. Paraiškas LMTA gali teikti Kompozicijos katedros studentai. Stipendiją-paskatą 2021 metams laimėjo kompozicijos bakalauro studijų antro kurso studentas Lukas Butkus sinkretinio koncerto fortepijonui „Auto-da-fé“ sukūrimui. 

Vilniaus dailės akademijos laureatas paskelbtas vasario 12 d. Tai – skulptūros bakalauro studijų ketvirto kurso studentas, aktorius, tarpdisciplininio meno kūrėjas Denisas Kolomyckis, kuriam stipendija skirta spektaklio „Lucid Dream“ kūrimui (plačiau).

Iškilmingas įteikimas nuotoliniu būdu vyks vasario 15 d. 12 val. Lietuvos valstybės atkūrimo šventės išvakarėse LMTA TV platformoje. 

 Pasak LMTA rektoriaus prof. Zbignevo Ibelgaupto: „M. K. Čiurlionio paskata-stipendija jauniesiems kūrėjams yra nepaprastai reikšminga Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kūrybiniam jaunimui tiek realios paskatos, tiek simboliniu lygmeniu. Ji ne tik padeda ir drąsina pradedančius talentingus muzikus imtis ambicingų sumanymų, bet ir sudabartina idealistinius Čiurlionio siekius, susiedama juos su mūsų laikų jaunųjų idealistų kūrybinėmis aspiracijomis. Vizionieriška Čiurlionio dvasia tarsi atgimsta jaunųjų kūryboje.“

Pagal nuostatus kasmet skiriamos dvi paskatos-stipendijos: po vieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Vilniaus dailės akademijos studentams. Stipendijos dydis kiekvienam – 5000 Eur. 

M. K. Čiurlionio draugijos atstovas Rokas Zubovas džiaugiasi, kad šiemet paraiškų buvo dar daugiau negu pernai: „Visos šiais metais Čiurlionio vardo stipendijai gauti pateiktos idėjos buvo intriguojančios, o paraiškos parengtos labai detaliai ir atsakingai. Nuo Čiurlionio vardo paskatos sukūrimo, Čiurlionio draugija vylėsi, kad šis konkursas skatins talentingus jaunus kūrėjus imtis drąsių sumanymų. Atrodo, mūsų siekiai randa atgarsį jaunose širdyse ir tuo labai džiaugiamės.“

Konkursui Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje buvo pateiktos penkios jaunųjų kompozitorių paraiškos: magistrančių Beatos Juchnevič muzikinė monodrama „Sofija“ ir Godos Marijos Gužauskaitės audiovizualinė instaliacija „Kosminė erdvė“, bakalauro trečiakursio Domanto Pūro kūrinys „Tremtinio istorija“ styginių kvartetui, balsui ir elektronikai, ketvirto kurso studentės Liepos Užusienytės opera pagal meno ir mokslo teorijas bei antrakursio Luko Butkaus sinkretinis koncertas fortepijonui „Auto-da-fé“.

Komisija, kurią sudarė M. K. Čiurlionio draugijos atstovas Rokas Zubovas, LMTA Kompozicijos katedros vedėjas prof. Vaclovas Augustinas, LMTA Kompozicijos katedros dėstytojas dr. Jonas Jurkūnas, Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas, LMTA Kompozicijos katedros dėstytojas dr. Mykolas Natalevičius ir LMTA Meno centro vadovė Ana Ablamonova, vienbalsiai atrinkto Luko Butkaus sumanymą. 

L. Butkaus sinkretinis koncertas „Auto-da-fé“ fortepijonui, instrumentiniam ansambliui ir keturiems dainininkams išsiskiria tuo, jog čia bus naudojamas ir literatūrinis sluoksnis, kurį perteiks dainininkai. Tačiau, pasak autoriaus, jie bus ne veikėjais, kaip operoje ar oratorijoje, bet kūrinio idėjas ir siužetą įkūnijančiais trečiašaliais personažais. „Pianistas – centrinė kūrinio ašis – yra tarpininkas tarp literatūrinio-muzikinio dainininkų ir muzikinio instrumentalistų „pasaulių“: jis savo atliekama partija reaguos į dainininkų žodžius ir elgesį, dėl ko atsivers ir ketvirtasis sluoksnis, kuris ištirpdys neperformatyvaus koncertinio muzikos kūrinio ir teatro ribas.“

Kūrinio siužetinė inspiracija yra paties L. Butkaus rašomas eilėraščių ciklas „Auto-da-fé“: „Pažodžiui išvertus pavadinimas reiškia „tikėjimo aktą“… Tai pasakojimas apie idealistinės meilės formą, kuri peržengia laiko, mirties ir baimės ribas; apie žmogaus amžiną laikinumą.“

Lukas Butkus yra ne tik kompozitorius, bet ir koncertuojantis pianistas, aranžuotojas, ansamblio „Artisans“ narys. Šis ansamblis ir rengs kūrinio „Auto-da-fé“ premjerą. Jaunasis muzikas yra daugelio konkursų laureatas, tokių kaip „Jaunieji fortepijono lyderiai“ (Grand Prix, 2015), „Mano nata“ (I vieta, 2019), „Vox Juventutis“ (I premija, 2020) ir t. t. Taip pat rašo prozos kūrinius, 2019 m. išleido pirmąjį romaną „Alisa žino“, kuris „Apple Books“ ir „Google Books“ internetinėse parduotuvėse buvo parsisiųstas apie 700 kartų. Yra apdovanotas už savo gimtojo miesto Marijampolės garsinimą.

Pasak L. Butkaus, jis nuo mažumės žavėjosi M. K. Čiurlionio gyvenimu ir kūryba, kurie jį padrąsinę iškilus dvejonėms „tiek savimi, tiek savo gebėjimais“: „Kai turėjau atsakyti į klausimą, kokį kelią rinktis, muzikinį ar literatūrinį, supratau, kad galima, kaip Čiurlionis, bandyti rasti inspiracijų tiek viename, tiek kitame.“

Pirmąją M. K. Čiurlionio paskatą-stipendiją 2020 m. LMTA pelnė kompozitorius ir atlikėjas Mantvydas Leonas Pranulis etnokosmologiniam garsiniam veiksmui „S’Anatomia / Ženklai“, kurio premjera jau rengiama Kauno miesto kameriniame teatre, prodiusuojant organizacijai „Kosmos Theatre“.

2021 metų M. K. Čiurlionio paskata-stipendija bus teikiama vasario 15 d. 12 val. LMTA TV platformoje.

LMTA informacija
Parengė Beata Baublinskienė
2021 02 10 / 2021 02 14

2021.02.11

Rektoriaus kreipimasis į Akademijos bendruomenę

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus profesoriaus Zbignevo Ibelgaupto kreipimasis į Akademijos bendruomenę.

Gerbiami Akademijos bendruomenės nariai,

reaguodamas į pastarosiomis dienomis žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose padidėjusį dėmesį Akademijoje vykstantiems procesams, ir suprasdamas Jūsų susirūpinimą, trumpai dalinuosi žiniomis apie pokyčius Klaipėdos fakultete.

Kaip visi žinome, įvedus menų studijoms nepalankų finansavimo modelį („studijų krepšelį“) ir vykdant universitetų optimizaciją, iškilo grėsmė, kad Klaipėdoje nebeliks meno studijų. Lietuvos muzikos ir teatro akademija ryžosi išsaugoti Klaipėdos regionui svarbų kultūros ir švietimo židinį. 2018 m. rugsėjo 1 d. buvusi Klaipėdos universiteto (KU) Menų akademija tapo LMTA Klaipėdos fakultetu. Neabejoju, kad šiuo veiksmu sustiprėjo ir pačios Akademijos pozicijos Lietuvos universitetų kontekste.

Prisiimant atsakomybę už studentų menininkų rengimą Klaipėdos regione, buvo įsipareigota daryti pokyčius, stiprinti fakultetą, atverti jį Klaipėdos kultūros bendruomenei bei didinti jo patrauklumą būsimiems studentams. Ir šių įsipareigojimų kryptingai laikomasi. Per 2,5 metų į šį fakultetą daug investuota. Atnaujinta koncertų salė, biblioteka, kitos dėstytojams ir studentams svarbios erdvės. Klaipėdos fakultete stabilizavosi studentų skaičius.

Perimant fakultetą iš Klaipėdos universiteto, pagal abipusį susitarimą, fakultetui liko vadovauti buvęs KU Menų akademijos dekanas prof. Vytautas Tetenskas. Esu dėkingas dekanui už jo pagalbą ir bendradarbiavimą sprendžiant visiems mums svarbius klausimus, labai vertinu jo patirtį ir nuopelnus fakulteto ir Akademijos bendruomenei. Tačiau visi jautėme pokyčių Klaipėdos fakultete lūkestį. Artėjantis studijų krypčių ir LMTA institucinis vertinimai reikalauja aktyvaus vadovų įsitraukimo, intensyvaus ir sudėtingo darbo.

Apie tai kalbėjome su prof. Vytautu Tetensku 2020 metų spalio mėnesio pabaigoje man nuvykus į Klaipėdą. Pokalbio metu dekanui pasiūliau apsvarstyti galimybę atsitraukti nuo intensyvaus administracinio darbo. Lapkričio pradžioje sulaukiau atsakymo, kad prof. Vytautas Tetenskas nusprendė pasinaudoti pasiūlymu ir susitelkti į pedagoginę bei meninę veiklą. Dekanui V. Tetenskui priėmus sprendimą pasitraukti iš pareigų, laikinai eiti Klaipėdos fakulteto dekano pareigas (nuo 2021 metų vasario 1 d.) paskirta Loreta Jonavičienė, kol dekanas bus paskirtas LMTA Statuto nustatyta tvarka (laikino dekano skyrimo procedūros Statutas nereglamentuoja). Teisę priimti darbuotojus rektoriui suteikia Mokslo ir studijų įstatymas.

Sprendimas priimtas tariantis su Klaipėdos kultūros ir meno bendruomenės atstovais. Loreta Jonavičienė, Klaipėdos fakulteto absolventė, daugiau kaip 10 metų sėkmingai ėjusi Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos direktorės pareigas, manau, yra tinkama kandidatė. Jos ankstesnio darbo patirtis, pelnytas autoritetas, rūpestis Klaipėdos kultūriniu gyvenimu ir nuveikti darbai bei idėjos dėl Klaipėdos fakulteto perspektyvos man nekelia abejonių dėl pasirinkimo. Tai puiki galimybė fakultetui peržiūrėti susikaupusias problemas ir atsinaujinti.

Labai džiaugiuosi šiandien vykusiu nuotoliniu susitikimu su Klaipėdos fakulteto taryba, kuriame aptarėme iškilusius klausimus, išsiaiškinome informacijos trūkumo problemas. Apmaudu, kad fakulteto bendruomenę žinios pasiekė pavėluotai. Labai tikiuosi, kad dėl karantino kylantys komunikacijos fakultete nesklandumai artimiausiu metu išsispręs, o atlėgę suvaržymai leis susitelkti meno kūrybai ir sklaidai.

Labai tikiuosi, kad susitelkę įveiksime visus iššūkius. Patikinu, kad dedame visas pastangas, kad jau artimiausiu metu visų fakultetų dėstytojai ir studentai galėtų grįžti į auditorijas darbui praktiniuose užsiėmimuose.

Dėkoju akademijos bendruomenei už supratingumą ir palaikymą.

LMTA rektorius prof. Zbignevas Ibelgauptas 
2021 02 11

2021.02.11

Skelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse „Vox juventutis 2021“

Lietuvos kompozitorių sąjunga, Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ ir Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“ kviečia vyresniųjų klasių moksleivius ir muzikos studentus, doktorantus dalyvauti XV jaunųjų kompozitorių kūrinių chorui konkurse „Vox juventutis 2021“. 

Geriausi kūriniai bus premijuojami:  
– 
premija – 600 Eur 
– 
II premija – 400 Eur- 
– I
II premija – 200 Eur 

Papildomi prizai: 
– 
choro „Jauna muzika“ dainininkių prizas; 
– 
choro Liepaitės dainininkių prizas; 
– 
publikos simpatijų prizas. 

Vienas, du arba trys premijuoti kūriniai bus išleisti natų serijoje „Vox juventutis“. 

Pirmojo atrankos etapo kriterijai: 
1) žmogaus balso ir choro galimybių paisymas; 
2) kūrinio komunikacija su atlikėju ir būsimu klausytoju; 
3) informatyvi ir taisyklinga notacija. 

Konkursui pateiktus kūrinius vertins kompetentinga organizatorių sudaryta penkių asmenų komisija, kurios sprendimas galutinis ir neskundžiamas. 

Kūrinius, praėjusius pirmąjį atrankos etapą, atliks choro „Jauna muzika“ moterų grupė (vad. Vaclovas Augustinas) ir Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ merginų choras (vad. Jolita Vaitkevičienė). 

Konkursui galima pateikti kūrinius moterų/jaunių chorui cappella arba moterų/jaunių chorui ir fortepijonui ne daugiau kaip 4-iems balsams (SSAA). Gali būti naudojamas body percussion ir epizodinis solo. Kūrinių trukmė ne daugiau kaip 5 min. Kūrinių tekstui gali būti naudojamos lietuvių, anglų ir lotynų kalbos. Prioritetas – netikėti, netradiciniai sprendimai, bet tuo pačiu, balsovadosfaktūros paprastumas ir prieinamumas vidutinio lygio mėgėjų chorams. 

Apie ketinimą dalyvauti konkurse būtina pranešti iki 2021 m. balandžio 5 d. elektroniniu paštu info@lks.lt. 

Nuo balandžio 5 d. iki gegužės 9 d. visi pareiškėjai mielai kviečiami konsultuotis su prof. Vaclovu Augustinu (tel. +370 687 16572 arba elektroniniu paštu augustinus917@gmail.com) 

Galutinai sutvarkytos partitūros ir audio demo įrašai turi būti pateikti elektroniniu paštu info@lks.lt iki 2021 m. gegužės 9 d. 23:59. 

Koncertas ir laureatų apdovanojimas vyks 2021 m. vėlų rudenį (tiksli data bus pranešta vėliau) Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje. Jo metu bus daromas audio įrašas.  

Konkursą rengia: Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“, Lietuvos kompozitorių sąjunga. Partnerės: Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Remia: Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė 

LKS informacija
2021 02 11

2021.02.09

Senato posėdis

2021 m. vasario 24 d. skelbiamas LMTA Senato posėdis. Pradžia – 14.30 val., posėdis vyks per „Microsoft Teams“ platformą (spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo).

Preliminari darbotvarkė:

 1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos aktualijos.
 2. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato 2020 m. veiklos ataskaita.
 3. Dėl Muzikos fakulteto nuostatų punkto pakeitimo.
 4. Dėl Teatro ir kino doktorantūros komiteto sudėties pakeitimo.
 5. Dėl Muzikos atlikimo magistrantūros studijų programos specializacijos Šiuolaikinė muzika pavadinimo pakeitimo.
 6. Dėl Studentų priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją 2021 m. taisyklių patvirtinimo. 

2021 02 10 

Renginiai

2021/03/01

LMTA DOKTORANTAI: Neringa Valuntonytė, Julija Ivanovaitė

2021 m. kovo 1 d., pirmadienį, 19 val.

Tiesioginė transliacija per tv.lmta.lt iš Didžiosios salės

LMTA DOKTORANTAI

Neringa Valuntonytė (fortepijonas, prof. Ewa Kupiec) 
Julija Ivanovaitė (smuikas, doc. Dainius Puodžiukas)

Dalyvauja: 
Paulius Andersson (fortepijonas)

Programoje: 

Karol Szymanowski (1882–1937) 
9 preliudai, Op. 1: 
Andante ma non troppo 
Andante con moto 
Andantino 
Andantino con moto 
Allegro molto – Impetuoso 
Lento – Mesto 
Moderato 
Andante ma non troppo 
Lento – Mesto

Karol Szymanowski (1882–1937) 
Métopes („Metopos“) 3 poemos, Op. 29 
L’île des Sirènes („Sirenų sala“) 
Calypso („Kalipsė“) 
Nausicaa („Nausikaja“) 
Atlieka Neringa Valuntonytė (fortepijonas)

Philip Glass (1937) 
Sonata smuikui ir fortepijonui, I–III dalys 
Atlieka Julija Ivanovaitė (smuikas) 
Akompanuoja Paulius Andersson (fortepijonas)

2021/03/03

Lekt. Aušros Liutkutės seminaras apie balso techniką

2021 m. kovo 3 d., trečiadienį, 10.00-14.30 val.  

Nuotolinio mokymosi aplinkoje „Zoom“ 

NUOTOLINIS SEMINARAS „BALSO TECHNIKA, KVĖPAVIMAS, VOKALINĖS GALIMYBĖS“ 

Seminarą veda LMTA Dainavimo katedros lektorė Aušra Liutkutė Povilaitienė 

Registracija vyksta iki kovo 1 d. 

Kaina: 24 Eur 

Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (veiklos vertinimo ir akreditavimo pažyma Nr. KT3-2). 


Dainininko svarbiausias ir jautriausias instrumentas yra balsas. Jis lavinamas ir stiprinamas įvairiomis vokalinėmis technikomis, nuosekliu darbu, praktika, teorinėmis žiniomis. Tačiau lavinti vien balso technikos neužtenka – būtina atkreipti dėmesį į kiekvieno mokinio individualybę, jo balsui būdingus skirtumus ir galimybes, psichologinį bei emocinį nusiteikimą, suvokimą, kokie yra keliami tikslai ir ko siekiama. Seminare aptariama pedagogo kompetencija įvertinti ir lavinti mokinio balso aparatą, kuris yra labai jautrus mokymo(si) procese.  

Seminare taip pat analizuojama balso mutacija, kuri neretai pasitaiko ir jaunesniems vaikams, nepriklausomai nuo lytiesDalyviai seminaro metu aptars teorinius bei praktinius aspektus, kas yra techniškai naudinga, o kas žalinga ir kaip tai veikia mokinio balsą, bendrą savijautą. Kartu analizuos kvėpavimo svarbą. Lektorė teigia, kad be taisyklingo kvėpavimo ne tik neišgautume lygaus ir gražaus garso, bet nemokant tinkamai naudotis kvėpavimo technika neabejotinai galime pakenkti balso aparatui, dėl to vėliau gali atsirasti nepasitikėjimas savo jėgomis, psichologinis diskomfortas.  Ištaisyti ilgalaikio tokio dainavimo pasekmes yra itin sunkus ir ilgas, tačiau įmanomas procesas. Todėl teisingų kvėpavimo įgūdžių sudarymas yra kiekvieno pedagogo svarbiausia pirmoji užduotis.  

Ši programa aktuali kiekvienam muzikos srities pedagogui, kuris dirba su jautriausiu žmogaus instrumentu – balsu ir unikalia kiekvieno mokinio asmenybe. 

Seminaro tikslas – supažindinti seminaro dalyvius su naujausiais pastebėjimais apie balsą  fiziologijoje, psichologijoje, individualybėje bei suteikti praktinių žinių  sukauptos asmeninės lektorės patirties. 

Programos uždaviniai:  

 • Padėti pedagogams geriau pažinti balsą ir jį tinkamai indentifikuoti. 
 • Suteikti žinių, kaip spręsti iškilusias problemas su balsu dėl mutacijos, dikcijos, vokalo technikos ar kitų fiziologinių pokyčių. 
 • Išanalizuoti balso vokalinių galimybių spektrą. 
 • Pateikti praktinius kvėpavimo pratimus ir patarimus. 
 • Išmokti tinkamai taikyti įgytas pedagogines muzikos žinias profesinėje veikloje. 

Programos turinį sudaro šios seminaro dalys: 

 • Teorija apie balso nustatymą, tipus, individualumo aspektą. 
 • Diafragma, rezonatoriai, gerklų funkcija, dikcija. 
 • Vokalinių galimybių analizė.  
 • Taisyklingo kvėpavimo svarba ir technikos. 
 • Refleksija. Diskusija. 

Aušra Liutkutė Povilaitienė 1988-1992 m. mokėsi Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje. 1992-2002 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nuo 2002 m. yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dainavimo katedros dėstytoja. 

Lektorė dalyvavo įvairiuose meistriškumo kursuose: 1998 m. Holland Music Session pas prof. Christine Deutekom ir prof. Henk Smith; 2000 m. Badene pas prof. Ralf Dioring; 2002 m. Mozarteume pas prof. Lilian Sukis. 1991 m. tapo antrosios vietos laimėtoja Pirmajame respublikiniame Beatričės Grincevičiūtės dainininkų konkurse. 2000 m. Vincės Jonuškaitės-Zaunienės konkurse nominuota vienintele premijos laureate. 2003 m. ir 2005 m. Tarptautiniame studentų koncertmeisterių konkurse apdovanota diplomu „Už profesionalų ir kūrybingą kurinių atlikimą“.  

2021/03/05

LMTA DOKTORANTAI: VYČIO NIVINSKO DŽIAZO TRIO KONCERTAS

2021 m. kovo 5 d., penktadienį, 19 val. 

Tiesioginė transliacija per tv.lmta.lt iš Balkono teatro

LMTA DOKTORANTAI

VYČIO NIVINSKO (KONTRABOSAS) DŽIAZO TRIO KONCERTAS

Vytis Nivinskas (kontrabosas)
Richardas Banys (fortepijonas)
Tuomas J. Räsänen (mušamieji)

Programoje: Ch. Mingus, H. Silver, Ch. Haden, Ch. Corea, F. Snétberger, V. Nivinskas.

2021/04/10 - 2021/04/11

Studentų ir moksleivių pianistų koncertmeisterių konkursas

2021 m. balandžio 10–11 d., šeštadienį-sekmadienį

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42 , Vilnius)

IV NACIONALINIS STUDENTŲ IR MOKSLEIVIŲ PIANISTŲ KONCERTMEISTERIŲ KONKURSAS

Paraiškos priimamos iki balandžio 1 d.

Daugiau informacijos: www.lmta.lt/lt/pianistu-koncertmeisteriu-konkursas

Kontaktai pasiteiravimui: 
Koncertmeisterio katedros vedėja prof. Irena Uss-Armonienė
irena.armoniene@lmta.lt, tel. +370 620 87410

2021/10/28 - 2021/10/31

KONKURSAS PIANISTAMS „LISZTOFONIJA-3“ 

2021 m. spalio 28 d., ketvirtadienį

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

KONKURSAS PIANISTAMS „LISZTOFONIJA-3“ 

210-osioms Ferenco Liszto gimimo metinėms

KONKURSO NUOSTATAI 


2021 m. spalio 29 d., penktadienį

Paliesiaus dvare (Dvaro g. 7, Paliesiaus kaimas, Mielagėnų seniūnija, Ignalinos rajonas)

PROF. MŪZOS RUBACKYTĖS MEISTRIŠKUMO KURSAI KONKURSO LAIMĖTOJAMS


2021 m. spalio 30 d., šeštadienį

Paliesiaus dvare (Dvaro g. 7, Paliesiaus kaimas, Mielagėnų seniūnija, Ignalinos rajonas)

LAUREATŲ KONCERTAS


2021 m. spalio 31 d., sekmadienį

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

LAUREATŲ PROGRAMOS AUDIO / VIDEO ĮRAŠAI