Stojantiesiems Studentams Darbuotojams

Naujienos

2020.02.21

Artėja dainininkų konkursai. Kviečiame teikti paraiškas

2020 m. balandžio 1–2 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyks du jau tradiciniais tapę vokalistų konkursai – Dainininkų konkursas LMTA garbės daktaro Stasio Baro premijai laimėti ir XXI Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas.

Kviečiame dalyvauti LMTA Dainavimo katedros ir LMTA Klaipėdos fakulteto studentus!

Konkursuose negali dalyvauti ankstesnių konkursų I premijų laureatai. 


21-ASIS VINCĖS JONUŠKAITĖS-ZAUNIENĖS DAINININKIŲ KONKURSAS

2020 m. balandžio 1–2 d. 
LMTA Didžiojoje salėje 
(Gedimino pr. 42, Vilnius)

Konkurse gali dalyvauti LMTA Dainavimo katedros ir LMTA Klaipėdos fakulteto studentės.

Konkurso programa:

 1. XVII–XVIII a. arija
 2. XIX–XXI a. arija
 3. Romansas arba Lied
 4. Originalus XX–XXI a. lietuvių kompozitoriaus kūrinys
 5. A cappella arba harmonizuota lietuvių liaudies daina

Paskatų-stipendijų fondas 2000 €.

Paraiškos priimamos el. paštu competitions@lmta.lt iki š. m. kovo 20 d. 23:59 val.

Paskatas-stipendijas įsteigė Vydūno jaunimo fondas. 


DAINININKŲ KONKURSAS LMTA GARBĖS DAKTARO STASIO BARO PREMIJAI LAIMĖTI

2020 m. balandžio 2 d., ketvirtadienį 
LMTA Didžiojoje salėje 
(Gedimino pr. 42, Vilnius)

Konkursas skirtas LMTA garbės daktaro Stasio Baro 100-osios gimimo metinėms.

Konkurse gali dalyvauti LMTA Dainavimo katedros ir LMTA Klaipėdos fakulteto studentai. 
Dėmesio! Nuo 2019 m. – visų tembrų dainininkai

Konkurso programa:

 1. Originalus lietuvių kompozitoriaus kūrinys (daina arba arija)
 2. Užsienio lietuvių kompozitoriaus kūrinys arba harmonizuota lietuvių liaudies daina
 3. Užsienio kompozitoriaus operos arba koncertinė arija
 4. Laisvai pasirinktas kūrinys

Prizinis fondas apie 2000 € (bus skirtos 2 laureatų premijos). 

Paraiškos priimamos el. paštu competitions@lmta.lt iki š. m. kovo 20 d. 23:59 val.

Premiją įsteigė Stasio ir Elenos Barų stipendijų fondas. 

Konkursų organizatorius Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 

2020 02 21

2020.02.18

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GEORGE’O MIKELLO STIPENDIJAI GAUTI

Lietuvių kilmės kino ir teatro aktorius George Mikell (Jurgis Mikelaitis) įsteigė savo vardo stipendijas, siekdamas paremti LMTA studentus. Kasmet skiriamos dvi stipendijos – merginai ir vaikinui, laikantis lygių galimybių principo.

Stipendijos dydis – 2500 EUR. Vardinės stipendijos skiriamos konkurso būdu, studentams teikiant paraiškas Akademijai ir atrenkant geriausias kandidatūras.

2018 m. stipendijos buvo skirtos scenos menų studentams. 2019 m. stipendijos buvo skirtos kino meno srities studentams. 2020 m. paraiškas gali teikti muzikos srities studentai. 

2020 m. muzikos srities studentų paraiškos priimamos iki š. m. balandžio 1 d. imtinai.
Sprendimas apie išrinktus stipendijų gavėjus priimamas iki 2020 m. gegužės 1 d.
Stipendijos įteikiamos per 2020-2021 studijų metų atidarymo iškilmes.

Paraišką sudaro:

 • laisvos formos meninio/kūrybinio/edukacinio projekto, kuriam vykdyti prašoma skirti stipendiją, pristatymas: sumanymo aprašymas, veiklos pobūdis, motyvuotas veiklos temos pasirinkimas, jei numatomi – partneriai, projekto eiga/veiksmų planas, pristatymo vieta/os, viešinimas ir pan. (iki 2 psl.);
 • preliminarios projekto išlaidos (iki 0,5 psl.);
 • ankstesnės kūrybinės veiklos pristatymas: dalyvavimas kūrybiniuose projektuose, pasiekimai, atsiliepimai (su nuorodomis) ir pan.(iki 1 psl.).

Paraiškoje pateiktą sumanymą reikia įgyvendinti per kalendorinius metus, t. y. 2020 m. rugsėjo – 2021 m. rugpjūčio mėnesiais. Stipendijos lėšomis įgyvendinti projektai turi būti pristatyti viešai kiekvienų naujų mokslo metų proga.

Pagrindiniai atrankos kriterijai:

 • projekto originalumas ir kūrybiškumas;
 • projekto rezultatų pristatymas;
 • socialinė studento/ės padėtis.

Atrankos komisiją sudaro: stipendijos steigėjas George Mikell, LMTA Muzikos fakulteto dekanas prof. Deividas Staponkus, Muzikos fakulteto tarybos pirmininkė, Muzikos istorijos ir Muzikos teorijos katedrų vedėja doc. dr. Laima Budzinauskienė, Fortepijono katedros vedėjas prof. Jurgis Karnavičius, Džiazo katedros vedėjas prof. Artūras Anusauskas, Kompozicijos katedros vedėjas prof. Vaclovas Augustinas, Liaudies instrumentų katedros vedėja doc. dr. Aistė Bružaitė, Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros vedėjas prof. dr. Robertas Beinaris, Styginių instrumentų katedros vedėja prof. dr. Rūta Savickienė. 

Paraiškas siųsti ir dėl informacijos kreiptis: rasa.dzimidaite@lmta.lt; tel.: (8 5) 262 8537. 

George Mikell (Jurgis Mikelaitis, g. 1929.04.04) – lietuvių kilmės kino ir teatro aktorius bei rašytojas, kūręs Australijoje, Didžiojoje Britanijoje ir JAV. 1957 m. debiutavo Roy Ward Baker filme „Tas, kuris pabėgo“. Išgarsėjo 1961 m. sukūręs vaidmenį John Lee Thompson filme „Navarono pabūklai“. George Mikell karjerą puošia vaidmenys trisdešimtyje kino filmų, pelniusių įvairius tarptautinius apdovanojimus, bendras darbas su aktoriais Steve McQuenn, Richard Attenborough, Gregory Peck, Richard Burton, vaidmenys dešimtyje teatro spektaklių bei narystė Didžiosios Britanijos rašytojų gildijoje. 

LMTA Muzikos fakulteto informacija
2020 02 04 

2020.02.17

LMTA knygos „Sutartinių audos“ pristatymas Vilniaus knygų mugėje

Šiųmetėje Vilniaus knygų mugėje – vasario 22 d., šeštadienį, 15 val. – įvyks Daivos Račiūnaitės-Vyčinienės knygos „Sutartinių audos“ pristatymas. Pernai pasirodžiusi knyga jau sukėlė didžiulį susidomėjimą tarp lietuvių skaitytojų. Šioje naujoje mokslo monografijoje (apimančioje beveik 600 puslapių!) sudėti naujausi etnomuzikologės, habilituotos daktarės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorės, visą gyvenimą paskyrusios sutartinių tyrinėjimui, atlikimui ir puoselėjimui, tyrimai.

Knygos pristatymas vyks „Litexpo“ parodų centro 1.3 salėje (ši salė yra atskirame Muzikos salės pastate). Dalyvaus autorė, dr. Jurga Jonutytė, dr. Gustaw Juzala, dr. Brigita Bublytė, Julija Ikamaitė, renginį moderuos prof. Rūta Gaidamavičiūtė.

Knygą „Sutartinių audos“ kviečiame įsigyti Knygų mugėje 3 salėje – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos stende 3.61.

Kelias dešimtis tūkstančių metų visas kultūrinis paveldas, visa žinija iki rašto buvo perduodama dainomis. Indijoje vedų tekstai buvo ir tebėra įsimenami bei atliekami pagal tam tikrą melodiją. Sutartinės taip pat laikytinos savotiška tradicinės žinijos „saugykla“, iki mūsų laikų išsaugojusia kadaise sukurtą poetinių bei muzikinių formulių sistemą, tinkamą ritualiniam muzikavimui. Tik kaip šią archajišką sistemą perprasti?

Kas užkoduota per sutartines paveldėtoje žinijoje? Kokios prasmės slypi „sutarimo“ sąvokoje? Kodėl sekundų sąskambiai tarp balsų net iki XX a. pradžios buvo suvokiami kaip labai gražūs? Kodėl (ar) sutartinės gyvavo tik nedideliame Šiaurės rytų Lietuvos plotelyje? Kodėl (ar) jas giedojo tik moterys (vyrai – labai retai)? Nuo ko priklausė tam tikras sutartinių atlikėjų skaičius bei atlikimo būdas? Kodėl sutartinių giedotojos laikytos raganomis? Ką galėtų atskleisti bendra sutartinių giedojimo ir audimo terminija? Kokie sutartinių ryšiai su kitų tautų daugiabalsėmis tradicijomis? Kodėl sutartinės tapo lietuvių etninės ir kultūrinės tapatybės simboliu? Kodėl šiandien, iš esmės pasikeitus kultūrinei aplinkai ir žmonių mentalitetui, vis dar yra poreikis giedoti sutartines? Ką MUMS reiškia sutartinių giedojimas?

Skaitytojas kviečiamas drauge rasti atsakymus į šiuos ir daugelį kitų klausimų, ieškoti sutartinių analogijų artimesnių ir tolimesnių tautų folklore keliant painius genezės ir etnogenezės klausimus, persvarstant sutartinių savitumo bei universalumo santykį, aptariant įvairias naujas jų gyvavimo šiandien ir ateityje formas.

LMTA Leidybos centro informacija 
2020 02 17

2020.02.13

Pirmą kartą teikiama M. K. Čiurlionio stipendija-paskata

Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, vasario 17 d. 14 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Didžiojoje salėje bus pirmą kartą teikiama M. K. Čiurlionio draugijos ir Vasario 16-osios fondo įsteigta M. K. Čiurlionio stipendija-paskata jauniesiems kūrėjams.

Stipendijos iniciatorė – M. K. Čiurlionio draugija, steigėjas – Vasario 16-osios fondas, finansuojantis istorinius tyrimus, valstybingumo stiprinimo ir edukacinius projektus. Pirmieji stipendijos-paskatos laureatai – Vilniaus dailės akademijos (VDA) magistrantė, grafikė 

Viltė Žumbakytė ir LMTA studentas, kompozitorius Mantvydas Pranulis

Nuotraukos iš renginio

„Jeigu trokštame savo kultūros, tai skubėkime prie jos visomis jėgomis, išsirinkdami geriausius takus. Jeigu trokštame savo muzikos, tai tegul dirba kiekvienas, kam yra suteikta kūrybos galybė, o savo darbo vaisiais tegu su broliais pasidalija“, – daugiau nei prieš 100 metų rašė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Atliepdama lietuvių muzikos ir dailės klasiko siekius, M. K. Čiurlionio draugija 2019 m. inicijavo stipendiją jauniesiems dailininkams ir muzikams ir pateikė paraišką dėl jos finansavimo Vasario 16-osios fondui. Jos tikslas – paskatinti jaunųjų menininkų kūrybinių sumanymų ir projektų įgyvendinimą. Stipendijos dydis – 5000 eurų.

Pirmąsias stipendijas pelnė VDA grafikos magistrantė Viltė Žumbakytė ir LMTA kompozicijos studentas Mantvydas Pranulis.

Kompetentinga atrankos komisija VDA – prorektorė studijoms dr. Ieva Pleikienė, Dailėtyros instituto menotyrininkė dr. Algė Andriulytė, dėstytojas Remigijus Gataveckas, M. K. Čiurlionio draugijos narys Vincas Matonis, Parodų salių „Titanikas“ vadovas dr. Vidas Poškus – rinkosi iš 23 kandidatų.

M. K. Čiurlionio draugijos stipendiją VDA laimėjo Grafikos studijų programos 2 kurso magistrantė Viltė Žumbakytė. Jaunajai menininkei stipendija skirta sukurti naujiems kūriniams, juos pristatyti individualioje parodoje „Tekstūros“ Lietuvos miestuose bei vystyti muzikinę veiklą.

Stipendijos laureatė 8-erius metus mokėsi groti fortepijonu M. K. Čiurlionio menų mokykloje ir tik vėliau žengė vizualiųjų menų keliu. Kūrybinėje praktikoje – grafikos darbuose, skulptūriniuose objektuose-garso instaliacijose – ji apmąsto laiko, daugialypės tikrovės, kasdienybės temas. Tyrinėdama paviršius ir struktūras ieško būdų kaip piešiniais, garsais ar tekstais įkūnyti lėtesnes, gilesnes būsenas, kurios, autorės manymu, tampa tam tikra atsvara išorinio pasaulio greičiui. Studijų VDA metu jaunoji grafikė mokėsi Italijoje, rezidavo Vokietijoje. Šios patirtys V. Žumbakytei suteikė naujų impulsų kūrybinėms mintims vystyti – ieškoti būdų, kaip sujungti vizualinę ir muzikinę veiklą į vieną patyrimų lauką ir atrasti naujas raiškos galimybes.

LMTA buvo skelbiamas konkursas tik kompozicijos studentams. Pateiktos 4 kūrybinės paraiškos, jas vertino kompetentinga žiuri: M. K. Čiurlionio draugijos atstovas Rokas Zubovas, LMTA Kompozicijos katedros vedėjas prof. Vaclovas Augustinas, LMTA Kompozicijos katedros dėstytojai dr. Jonas Jurkūnas ir Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas dr. Mykolas Natalevičius, LMTA Meno centro vadovė Ana Ablamonova.

M. K. Čiurlionio stipendija-paskata paskirta Skaitmeninių technologijų specializacijos II kurso studentui Mantvydui Pranuliui 12-os dalių etnokosmologinio garsinio veiksmo „S’Anatomia / Ženklai“ įgyvendinimui. M. Pranulis yra ir kompozitorius, ir atlikėjas. Su savo suburtu ansambliu „Brave Noises“ 2015 m. laimėjo „Vilnius Jazz Young Power“ konkursą ir geriausio instrumentininko prizą. 2017 m. Klaipėdos džiazo festivalyje su grupe „Allergy+“ tapo konkurso „Jazz talentai“ nugalėtoju. M. Pranulis rašo garso takelius kinui, kuria muziką teatro spektakliams.

Pasak M. K. Čiurlionio draugijos pirmininko Sauliaus Valiaus: „Inicijuodami šią stipendiją tikime, kad Lietuvos rytojus – tai kūrybingas ir savo talentus abiejose Akademijose (VDA ir LMTA) lavinantis jaunimas, kuriam nuoširdžiai rūpi savo šalies kultūros ir identiteto išsaugojimas bei atkaklus naujų kūrybinių kelių siekis. Viliamės, kad stipendijos paskatins susimąstyti ir apie artėjantį M. K. Čiurlionio 150 metų jubiliejų bei prisidės prie solidžios šventinės programos kūrimo.“ 

LMTA ir VDA informacija
2020 02 10 / atnaujinta 2020 02 18


Rėmėjo skelbimas: UAB Koncernas „MG Baltic“ Vasario 16-osios fondui paskyrė milijoną eurų. Fondo tarybą, kuri vertina paraiškas, sudaro visuomeniniais pagrindais dirbantys istorijos ir didelių projektų bei finansų valdymo patirties turintys specialistai. Paraiškas pateikti galima www.vasario16fondas.lt užpildžius formą ir atsiuntus ją el. paštu v16@mgbaltic.lt.  

2020.02.13

LMTA studentai – konkurse „Jaunoji kamerinės klasikos kritika“

Pirmajame šių studijų metų semestre Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos ir kritikos studentai dalyvavo LMTA Muzikos istorijos katedros ir Paliesiaus dvaro organizuotame recenzijų konkurse „Jaunoji kamerinės klasikos kritika“.

Studentus vertino LMTA doktorantės Ingrida Alonderė, Jūratė Katinaitė ir Paliesiaus dvaro koncertų organizatorių grupė.

Recenzijų konkurso rezultatai: 

 • I vieta – Ona Jarmalavičiūtė (B4). Prizas – du kvietimai į pasirinktą 2020 m. sezono koncertą Paliesiaus dvare
 • II vieta – Aistė Pranciulytė (B2). Prizas – du kvietimai į pasirinktą 2020 m. sezono koncertą Paliesiaus dvare 
 • Raštingiausios recenzijos autorė – Faustina Dedūraitė (B1). Prizas – darbo kalendorius

Visas konkurse dalyvavusias recenzijas galite rasti ČIA.

Tikimasi, kad LMTA ir Paliesiaus dvaro recenzijų konkursas „Jaunoji kamerinės klasikos kritika“ taps gražia tradicija.

LMTA Muzikos istorijos katedros informacija
2020 02 11

2020.02.11

44-oji LMTA metinė konferencija: 100 – mokyklai, dramai, operai

2020-ieji Lietuvos kultūros kontekste išsiskiria svariomis sukaktimis, kurias kviečiame kartu pažymėti bei permąstyti jų reikšmę, aktualumą bei įtakas šiandienai. Bene ryškiausios, tiesiogiai su mūsų aukštąja mokykla susijusios trys datos – trys šimtmečiai, ženklinantys Lietuvos valstybės tiesioginį dalyvavimą kultūros lauke.

 • MOKYKLA – 1920-aisiais suvalstybinama Juozo Naujalio 1919 m. Kaune įkurta muzikos mokykla. Iš valstybės muzikos mokyklos kildiname didžiąją dalį XX a. lietuviškųjų profesionaliosios muzikos mokymo tradicijų, o po mokyklos perorganizavimo į Kauno konservatoriją – taip pat ir Lietuvos muzikos ir teatro akademiją.
 • DRAMOS vaidykla Kaune buvo pirmasis profesionalus stacionarus lietuvių dramos teatras, 1920 įkurtas Lietuvos meno kūrėjų draugijos ir tapęs pagrindu Valstybiniam dramos teatrui.
 • OPEROS vaidykla – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro veiklos ištakos, pagrindinė XX a. lietuvių operos scena.

Balandžio 1 dieną LMTA rengiama kasmetinė mokslinė konferencija sutelks meno tyrėjus, kūrėjus ir pedagogus diskusijoms, pranešimams ir pristatymams. Konferencijos potemės:

 • Valstybės muzikos mokyklos istorijos puslapiai ir kontekstai
 • Lietuvių dramos teatro tradicijos ir aktualijos
 • Operos teatras – kūrėjus ir atlikėjus telkiantis kultūros židinys
 • Lietuvių meno kūrybos ir raidos diskursas
 • Meninių tyrimų aktualizacijos ir transformacijos: atvejų analizė

 

Dalyvauti konferencijoje kviečiami Akademijos dėstytojai, mokslo darbuotojai ir doktorantai. Planuojama pranešimų trukmė: 20 min. (+ 10 min. diskusijai). Norinčiųjų dalyvauti pranešimų pavadinimų ir anotacijų (iki 100 žodžių) laukiama iki kovo 10 d. adresu mokslas@lmta.lt. Gautas anotacijas vertins ir grupuos pagal tematiką konferencijos programos komitetas. Konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami LMTA mokslo žurnale Ars et praxis.

LMTA Mokslo centras
2020 02 11

2020.02.10

SKELBIAMAS LMTA MOKSLINĖS VEIKLOS PLĖTROS KONKURSAS

LMTA mokslinės veiklos plėtros konkursas yra rengiamas siekiant sustiprinti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų tyrėjų kompetenciją ir tarptautinės veiklos patirtį, paskatinti ir padėti vykdyti bei paskelbti fundamentalius ir taikomuosius  tyrimus bei jų rezultatus.

Konkurso tikslai: skatinti LMTA menotyros (muzikologija, teatrologija, kinotyra) fundamentinius bei taikomuosius tyrimus, kelti Akademijos dėstytojų tyrėjų profesinę kvalifikaciją ir stiprinti Akademijos mokslinių tyrimų tarptautiškumą.

Laukiami rezultatai:

 • baigtiniai mokslo tyrimų darbai – monografijų, mokslo studijų, straipsnių ir kitų mokslo publikacijų rankraščių parengimas leidybai;
 • mokslo publikacijų vertimas į užsienio kalbą tarptautinėms publikacijoms;
 • mokslininkų kvalifikacijos kėlimas užsienio mokslo ir/ar studijų įstaigose (stažuotės ir mokslo tyrimai).

Konkurse gali dalyvauti LMTA dėstytojai tyrėjai, turintys mokslo laipsnį. Vienas pareiškėjas gali teikti konkursui tik vieną paraišką. Paraiškos ir jų priedai teikiami e-paštu mokslas@lmta.lt iki kovo 2 d. (imtinai).

Konkursas skelbiamas vieną kartą per metus. Maksimalus veiklų įvykdymo terminas – iki š.m. gruodžio 15 dienos, maksimali galima vienos paraiškos finansavimo suma – 3 000 Eur (neatskaičius mokesčių).

Konkurso vykdomas vadovaujantis  „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslinės veiklos plėtros konkurso aprašu“ (patvirtina Rektoriaus, 2016 m. vasario 1 d.). 

Mokslininkų konkurso paraiškos forma

LMTA mokslinės veiklos plėtros konkurso aprašas

2020 02 10

2020.02.07

LMTA dalyvauja parodoje „Studijos 2020“

Vasario 6-7 d. LITEXPO rūmuose vyksta paroda „Studijos 2020“, kurioje du stendus eksponuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Viename jų LMTA Kino ir televizijos katedra pristato šešias Kino meno studijų programos specializacijas: garso dizainą, montažą, vaizdo operatoriaus, vaizdo režisūros, prodiusavimo. Dvi iš jų yra naujos: montažas ir prodiusavimas. Kitame LMTA stende pristatomos kitos I (bakalauro) studijų pakopos programos Vilniuje ir Klaipėdoje: Muzikos atlikimas, Muzikos studijos, Scenos ir kino menų istorija ir kritika, Teatro menas, Šokio subkultūros.

Į parodą atvyko LMTA rektorius prof. Zbignevas Ibelgauptas, studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė, Studijų informacijos ir duomenų skyriaus vedėja Esta Rūta Urbonavičienė, Klaipėdos fakulteto prodekanė doc. Irena Pečiurienė, Kino ir televizijos katedros vedėja doc. dr. Giedrė Beinoriūtė, Klaipėdos fakulteto Šokio katedros vedėjas prof. dr. Vidmantas Mačiulskis ir kiti. Abiejuose stenduose aktyviai darbuojasi studentai, kurie šiltai bendrauja su interesantais ir pasakoja apie studijas LMTA.

Vasario 7 d. 15.30 val. visus maloniai kviečiame į motyvacinę paskaitą „Muzikos, teatro, kino ir šokio studijų galimybės LMTA“, kuri vyks LITEXPO 5.3 konferencijų salėje (II aukštas, įėjimas iš 5 salės ekspozicijos).

LMTA Priėmimo skyriaus informacija 
2020 02 06 

Rolando Aiduko nuotraukos iš parodos: 

2020.02.06

Programa „Menas ir sveikata: įvadas į menų terapijos studijas“

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centras kviečia stoti į neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą „Menas ir sveikata: įvadas į menų terapijos studijas“.

Per pastaruosius du dešimtmečius atliekama vis daugiau menų poveikio sveikatai ir gerovei tyrimų. Europoje atliktų daugiau nei 3000 tyrimų rezultatai rodo, kad menai gali reikšmingai paveikti profilaktiką, sveikatos stiprinimą, ligų valdymą ir gydymą. 2019 m. Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitoje (WHO Health Evidence Network synthesis report 67. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review) rekomenduojama skatinti menų įtraukimą individualiu, vietos ir nacionaliniu lygmenimis bei remti tarpsektorinį bendradarbiavimą.

Lietuvos Sveikatos apsaugos ministro įsakymuose rekomenduojama įtraukti menų terapeutus į vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos komandas, psichikos sveikatos komandas. Menų terapijų paslaugų paklausa Lietuvoje auga, tad reikalingi profesionalūs specialistai.

Nuo 2015 m. pradėta vykdyti jungtinė Vilniaus universiteto ir LMTA Muzikos terapijos magistro programa, kuri nuo 2019 m. išplėsta į Menų terapijos magistro programą su trimis specializacijomis: dramos terapijos, muzikos terapijos ir šokio-judesio terapijos.

Nuo 2020 m. bus keturios menų terapijos specializacijos – dailės terapija, dramos terapija, muzikos terapija ir šokio-judesio terapija.

Stojantiesiems į Menų terapijos programą yra privalomi išlyginamieji kursai: 

 • Menų krypties arba menotyros, arba menų pedagogikos specialistai privalo išklausyti 6 kreditų Sveikatos pagrindų studijų modulį („Žmogaus kūnas ir sveikata“, „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį. 
 • Sveikatos priežiūros specialistai ir psichologai privalo išklausyti 6 kreditų Meninės raiškos pagrindų modulį („Meno istorijos ir teorijos pagrindai“, „Meninės kūrybos ir atlikimo pagrindai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.
 • Kiti specialistai (socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai) privalo išklausyti 6 kreditų Sveikatos pagrindų studijų modulį („Žmogaus kūnas ir sveikata“, „Žmogaus raida ir raidos sutrikimai“), 6 kreditų Meninės raiškos pagrindų modulį („Meno istorijos ir teorijos pagrindai“, „Meno atlikimo pagrindai“) ir 3 kreditų Menų terapijų patyrimo ir refleksijos modulį.

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras sudaro galimybes išklausyti išlyginamuosius modulius programoje „Menas ir sveikata“. Programa „Menas ir sveikata: Įvadas į menų terapijos studijas“  vykdoma kaip:
a) privaloma išlyginamųjų modulių programa stojantiems į Menų terapijos programą, arba
b) norintiems tobulinti savo kvalifikaciją ir įgyti žinių, gebėjimų, įgūdžių taikyti menų terapijų elementus savo profesijos aprėpty.

Baigusiems programą išduodamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas ir akademinė pažyma, kurioje bus nurodyti išklausyti studijų moduliai ir mokymosi rezultatai, vertinami 10 balų skalėje.

REGISTRACIJA VYKSTA IKI VASARIO 20 DIENOS

Programos tikslas 

 • Kelti menų, sveikatos ir kitų sričių specialistų kvalifikaciją, ugdyti kompetenciją darbui meninėse, socialinėse programose ir projektuose.

Programos uždaviniai

 • Įgyti bazinių sveikatos stiprinimo žinių ir gebėjimų. 
 • Plėtoti pasirinktos meno šakos žinias, gebėjimus, įgūdžius. 
 • Įgyti kompetencijų taikyti pasirinktos krypties menų terapijos elementus savo profesijos aprėpty.

Programos turinys

Sveikatos pagrindų modulis: 

 • Žmogaus kūnas, sveikata, sveikatos sutrikimai (darbo krūvis: 48 val. kontaktinės, 32 val. savarankiško darbo, apimtis – 3 kreditai).
 • Žmogaus raida ir raidos sutrikimai (darbo krūvis: 24 val. kontaktinės, 56 val. savarankiško darbo, apimtis – 3 kreditai). 

Meno raiškos pagrindų modulis: 

 • Meno istorijos ir teorijos pagrindai, pagal pasirinktą specializaciją: muzikos, šokio, dramos, dailės (darbo krūvis: 24 x 4 val. kontaktinės, 56 val. savarankiško darbo, apimtis – 3 kreditai). 
 • Meno kūrybos ir atlikimo pagrindai, pagal pasirinktą specializaciją: muzikos šokio, dramos, dailės (darbo krūvis: 24 x 4 val.  kontaktinės, 56 val. savarankiško darbo, apimtis – 3 kreditai).

Menų terapijų patyrimo modulis: 

 • Dramos terapijos / Muzikos terapijos / Šokio-judesio terapijos patyrimo ir refleksijos grupės (darbo krūvis: 24 x 4 val.  kontaktinės, 56 val. savarankiško darbo, apimtis – 3 kreditai).

Reikalavimai ketinantiems tobulintis

Išankstiniai reikalavimai: 

 • Aukštasis išsilavinimas menų arba sveikatos, arba kitose (psichologijos, socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialiojo ugdymo ikimokyklinio ir pradinio ugdymo) srityje.

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 • Ne menų specialistams – gebėjimai bei įgūdžiai pasirinktoje meno srityje.

Specializacijos

 • Muzika: „Muzikos istorijos ir teorijos pagrindai“, doc. V. Aleksienė, doc. A. Vilkelienė 
 • Muzika: „Muzikos kūrybos ir atlikimo pagrindai“, lekt. S. Dikčiūtė 
 • Muzika: „Muzikos terapijos patyrimo ir refleksijos grupė“, doc. V. Aleksienė
 • Šokis: „Šokio istorijos ir teorijos pagrindai“, lekt. D. Šeniauskienė 
 • Šokis: „Šokio kūrybos ir atlikimo pagrindai“, lekt. A. Jauniškė, lekt. R. Urbonavičienė 
 • Šokis: „Šokio terapijos patyrimo ir refleksijos grupė“, lekt. Raimonda Duff, lekt. dr. Solveiga Zvicevičienė  
 • Drama: „Teatro istorijos ir teorijos pagrindai“, lekt. Vida Lipskytė, lekt. Daiva Rudokaitė 
 • Drama: „Dramos improvizacijos pagrindai“, lekt. Vida Lipskytė, lekt. Daiva Rudokaitė 
 • Drama: „Dramos terapijos patyrimo ir refleksijos grupė“, lekt. Vida Lipskytė, lekt. Daiva Rudokaitė                                                                                 

 Daugiau informacijos    


Programos autorė doc. dr. Vilmantė Aleksienė

Socialinių mokslų daktarė (VPU, 2001), fortepijono mokytoja (Lietuvos valstybinė konservatorija, 1981), muzikos terapeutė (Norvegija, Sogn og Fjordane universitetinis koledžas, 2002), muzikos terapijos magistrė (Latvija, Liepojos universitetas, 2011), socialinio darbo magistrė (VPU, 2011) ir supervizorė (Vytauto Didžiojo universiteto ir Miunsterio akademija, 2007). Lietuvos muzikos terapijos asociacijos įkūrėja. Muzikos terapijos srityje dirba nuo 1995 m., pastaraisiais metais specializuojasi grupinėje muzikos psichoterapijoje ir supervizijoje, veda muzikos terapijos seminarus, dirba su asmenybės augimo bei muzikos terapijos grupėmis Lietuvoje ir užsienyje. Publikuoja mokslinius ir mokslo populiarinimo straipsnius, vadovauja muzikos sveikatos ir muzikos terapijos projektams bei tyrimams. LMTA Muzikos teorijos katedroje dėsto spec. muzikinį ugdymą, vadovauja jungtinės VU ir LMTA Menų terapijos magistro programos komitetui ir šioje programoje dėsto dalykus: muzikos terapijos teorija ir profesinė veikla, muzikos terapijos technologijos ir praktikumas, veda muzikos terapijos profesinės praktikos ir tiriamosios praktikos supervizijas. 


LMTA Karjeros ir kompetencijų centras 
2020 02 07

BENDRAUKIME: 
LMTA Karjeros ir kompetencijų centras 
Tel.: +370 686 72012, (8 5) 26 111 42 
kkcrenginiai@lmta.lt 
www.kkc.lmta.lt 
Draugaukime per Facebook

 

2020.02.05

Vilniuje – paroda „STUDIJOS 2020“

Vasario 6–7 d. abiturientus ir visus besidominčius mokymusi, karjeros galimybėmis kviečia Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyksianti tarptautinė mokymosi, studijų ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rengia diskusiją su abiturientais, o ministerijos stende bus teikiama aktuali informacija apie brandos egzaminus, priėmimą į profesines ir aukštąsias mokyklas, valstybės paramą studentams, mokiniams patars karjeros specialistai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos stende dirbs LAMA BPO, Valstybinio studijų fondo, Švietimo mainų paramos fondo, Nacionalinės švietimo agentūros, Studijų kokybės vertinimo centro atstovai, karjeros konsultantai.

Vasario 7 d. 11.00–11.45 Konferencijų salėje 5.1 vyks Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rengiama diskusija abiturientams „STUDIJOS LIETUVOJE: VISKAS, KĄ REIKIA ŽINOTI“, diskusiją moderuos TV laidų vedėjas Ignas Krupavičius. Joje dalyvaus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Studijų kokybės vertinimo centro, Valstybinio studijų fondo, Nacionalinės švietimo agentūros, Švietimo mainų paramos fondo, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), Vyriausybės strateginės analizės centro ir Lietuvos studentų sąjungos atstovai. Diskusijoje bus kalbama apie brandos egzaminus, priėmimą į aukštąsias mokyklas, studijų kokybę, profesijos pasirinkimą, ateities perspektyvas ir kitus besirenkantiems studijas aktualius klausimus. Renginys bus transliuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Facebook paskyroje.

Parodoje STUDIJOS bus pristatomas visas švietimo spektras – Lietuvos profesinio mokymo įstaigos, kolegijos ir universitetai, neformalus švietimas, tarptautinės studijų programos, kalbų kursai, teikiama aktuali informacija, susijusi su karjeros planavimu, skatinamas jaunimo verslumas, savanorystė.

Šių metų parodoje moksleivių lauks daugiau nei 100 renginių, susitikimai su daugiau nei 180 mokymosi įstaigų, profesinių mokyklų, bei alternatyvūs pasiūlymai, tokie kaip savanorystė. Studijų mugės 4 salėje bus pristatomos rinkoje aktualiausios profesijos ir profesinio mokymo įstaigos, vyks jaunųjų automechanikų, taip pat kepėjų ir konditerių meistriškumo konkursai.

Šių metų naujovė – atskiroje erdvėje pristatomos mokymosi visą gyvenimą idėjos, tad parodoje aktualios informacijos ras ir jau dirbantieji žmonės, ir senjorai. Naują temą padiktavo poreikis kalbėti apie tai, kokios kompetencijos ir žinios yra reikalingos jau dabar, kai darbo rinka susiduria su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu, o vis daugiau žmonių renkasi darbus, kurie jiems teikia malonumą ar virsta pomėgiu. Į šią erdvę rinksis žmonės, ieškantys naujų galimybių ir žinių, norintys kilti karjeros laiptais ar keičiantys profesijos sritį.

Studijų mugės 4 salėje bus pristatomos rinkoje aktualiausios profesijos ir profesinio mokymo įstaigos, vyks jaunųjų automechanikų, taip pat kepėjų ir konditerių meistriškumo konkursai.

Kasmet paroda pritraukia iki 30 tūkst. 9–12 klasių moksleivių, pedagogų, tėvų iš visos Lietuvos. Statistika rodo, kad apie 50 proc. moksleivių atvyksta iš Lietuvos mažesnių miestų ir regionų.

Daugiau informacijos apie parodą STUDIJOS: https://www.litexpo.lt/lt/parodos/studijos-2020 .

ŠMSM Komunikacijos skyrius 
2020 02 05

Renginiai

2020/02/24

Projektas LIETUVA / LATVIJA / AUSTRIJA „KARTU“

2020 m. vasario 24 d., pirmadienį  
LMTA Centriniuose rūmuose (Gedimino pr. 42, Vilnius) 

Projektas LIETUVA / LATVIJA / AUSTRIJA „KARTU“ 
Skiriama Liaudies instrumentų katedros 75-mečiui


10 val. 
Juozo Karoso salėje 

LEKT. ANDA EGLITE (KUOKLĖS) MEISTRIŠKUMO KURSAI 
(Latvijos Jazepo Vitolo muzikos akademija)

Dalyvauja: Samanta Ceruka, Liga Grike (kuoklės), Rūta Budrytė, Aušrinė Ulinskaitė, Gabija Tatlauskaitė, Lauryna Labutytė, Viktorija Gečaitė, Greta Gelžinytė, Eglė Buzaitė, Gintarė Želvytė, Kristina Alejūnaitė (kanklės, prof. Linos Naikelienės, doc. dr. Aistės Bružaitės kanklių klasės)


18 val. 
Didžiojoje salėje

KONCERTAS „MUZIKA DRAUGE“

Dalyvauja: lekt. Anda Eglite (kuoklės, Latvijos Jazepo Vitolo muzikos akademija), prof. Wilfried Scharf (citra, Linco Antono Brucknerio privatus muzikos, teatro ir šokio universitetas), Greta Keraitė (sopranas), Samanta Ceruka, Liga Grike (kuoklės), LMTA Liaudies instrumentų katedros studentai.

Programoje: R. Svilainis, V. Ruduša, U. Kurian, F. Naderman, N. Munda, W. Scharf ir kt. 

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame! 

2020/02/25 - 2020/02/26

KONCERTAS „KARTU“

2020 m. vasario 25 d., antradienį, 17 val. 
Kauno Juozo Gruodžio konservatorija (J. Gruodžio g. 6, Kaunas) 

2020 m. vasario 26 d., trečiadienį, 18 val. 
LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

Projektas LIETUVA / LATVIJA / AUSTRIJA „KARTU“ 

KONCERTAS „KARTU“

Skiriama Liaudies instrumentų katedros 75-mečiui 

Dalyvauja: lekt. Anda Eglite (kuoklės, Latvijos Jazepo Vitolo muzikos akademija), prof. Wilfried Scharf (citra, Linco Antono Brucknerio privatus muzikos, teatro ir šokio universitetas), Aistė Bružaitė (kanklės, Lietuvos muzikos ir teatro akademija), Samanta Ceruka, Liga Grike (kuoklės).

Programoje: V. Ruduša, N. Munda, I. Zemzars, W. Scharf ir kt. 

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame!  

 

2020/02/27

LMTA STYGINIŲ INSTRUMENTŲ KATEDROS DĖSTYTOJŲ KONCERTAS

2020 m. vasario 27 d., ketvirtadienį, 18 val.

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

LMTA STYGINIŲ INSTRUMENTŲ KATEDROS DĖSTYTOJŲ KONCERTAS

Dalyvauja

Prof. Ingrida Armonaitė-Galinienė
Prof. Rimantas Armonas
Prof. Rūta Lipinaitytė
Prof. Jonas Tankevičius
Doc. Gediminas Dačinskas
Lekt. Joana Daunytė 
Lekt. Jurgis Juozapaitis
Lekt. Gleb Pyšniak
Lekt. Dainius Puodžiukas 

Pianistės

Ugnė Antavičiūtė-Kubickienė 
Indrė Baikštytė 
Ramunė Dačinskienė 
Eglė Kižytė-Ramonienė 
Aidas Puodžiukas 
Prof. Irena Uss-Armonienė

Programa

Giovanni Sollima (1962*) 
a Folia violončelei solo 
Atl. Lekt. Gleb Pyšniak

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Sonata smuikui ir klavyrui B-dur, KV15 
I d. Andante maestoso 
II d. Allegro grazioso 
Atl. Lekt. Dainius Puodžiukas 
Aidas Puodžiukas (fortepijonas)

Niccolò Paganini (1782-1840) 
Sonata per la Grand Viola 
Atl. Lekt. Jurgis Juozapaitis 
Ugnė Antavičiūtė-Kubickienė (fortepijonas)

Elias Parish Alvars (1808-1849) 
Serenada arfai solo, Op. 83 
Atl. Lekt. Joana Daunytė

Frank Bridge (1879-1941) 
Dvi pjesės altui ir fortepijonui 
I. Pensiero, H. 53 
II. Allegro Appasionato, H. 82 
Atl. Doc. Gediminas Dačinskas 
Ramunė Dačinskienė (fortepijonas)

Johan Svendsen (1840-1911) 
Romansas, Op. 26 
Atl. Prof. Jonas Tankevičius 
Kotryna Grigienė (fortepijonas)

Igor Frolov (1937-2013) 
Koncertinė fantazija G. Gershwino operos „Porgis ir Besė“ temomis, Op. 19 
Atl. Prof. Rūta Lipinaitytė 
Eglė Kižytė-Ramonienė (fortepijonas)

Anatolijus Šenderovas (1945-2019) 
„Keturios miniatiūros“ violončelei ir fortepijonui, Op. 18 
Sostenuto, Rubato, Andante non troppo, Allegretto 
Atl. Prof. Rimantas Armonas 
Prof. Irena Uss-Armonienė (fortepijonas)

Dmitrij Šostakovič (1906-1975) 
Dešimt preliudų, Op. 34 (Dmitrijaus Ciganovo versija smuikui ir fortepijonui) 
Atl. Prof. Ingrida Armonaitė-Galinienė 
Indrė Baikštytė (fortepijonas)

Įėjimas laisvas. Maloniai kviečiame!