Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Stojantiesiems Studentams Darbuotojams

Naujienos

2021.06.14

Steigiama nauja – Stanislavos Dalios Gižaitės – stipendija

Nuo 2021 m. rudens bus teikiama nauja – Stanislavos Dalios Gižaitės – stipendija, skirta studentei, studijuojančiai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedroje.

Stipendijos steigėjas – Stanislavos Dalios Gižaitės fondas, kurį sudaro steigėjų Solveigos Armoškaitės ir Agnės Grigaliūnienės lėšos. Stipendija kiekvienų studijų metų pradžioje bus skiriama Dainavimo katedros bakalauro arba magistro studijų studentei.

Stipendijos dydis – 1000 eurų metams, ji bus išmokama du kartus per metus.

Stipendijos skyrimą svarstys S. D. Gižaitės stipendijos skyrimo komisija, kurią sudaro:

 • viena iš stipendijos steigėjų, arba jų deleguotas šeimos atstovas/ė;
 • LMTA Dainavimo katedros atstovas/ė;
 • LMTA studentų atstovybės atstovas/ė. 

Studentės, norinčios gauti S. D. Gižaitės stipendiją, iki 2021 m. rugsėjo 5 d. Dainavimo katedros vedėjai pateikia:

 • motyvacinį laišką stipendijai gauti;
 • trijų atliktų kūrinių garso įrašą, pateiktą laikmenoje, ar internetinėje nuorodoje;
 • rekomendacinį laišką.

Stipendijos gavimo pirmenybė skiriama, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • studentė yra našlaitė;
 • studentė turi negalią;
 • studentė yra vieniša motina;
 • studentė yra imigrantė, pabėgėlė;
 • studentė yra LGBT bendruomenės narė; 
 • studentė priklauso tautinei mažumai; 
 • studentė yra atvykusi į Vilnių iš kitų regionų;
 • studentė neturi akademinių skolų.

LMTA informacija 
2021 06 14 

2021.06.09

Studentų sėkmė tarptautiniuose atlikimo konkursuose

Gegužę Lietuos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto studentai sėkmingai pasirodė keletoje tarptautinių konkursų. 

2021 m. gegužės 25–30 d. Tbilisyje vyko IV tarptautinis Nodaro Anguladzės jaunųjų dainininkų konkursas, kurį organizavo Sakartvelo kultūros ministerija, Tbilisio E. Mikeladzės vardo muzikos mokykla ir Sakartvelo asocijacija „Lyra“.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedros studentai – Zhao Cao Yang (B3), Pijus Kondrotas (B2) ir Salvijus Povilaitis (B1) tapo IV tarptautinio Nodaro Anguladzės jaunųjų dainininkų konkurso Tbilisyje laureatais:

Pijus Kondrotas – Grand-Prix
Salvijus Povilaitis – I vieta (C kategorijoje); 
Zhao Cao Yang – I vieta (D kategorijoje).

Tarptautinio konkurso laureatai studijuoja Dainavimo katedros prof. Deivido Staponkaus klasėje. Dainavimo katedros koncertmeisterė-asistentė Lina Giedraitytė buvo pripažinta geriausia konkurso koncertmeistere ir pelnė geriausios konkurso koncertmeisterės diplomą. 


2021 m. gegužės mėn. Kazachstane vykusiame II tarptautiniame vokalistų ir instrumentininkų konkurse „Adagio“ („Astana-Stars“ festivalis) instrumentinių ansamblių grupėje Grand-Prix pelnė Eriko Šlakaičio Ir Ugnės Kaušiūtės duetas (prof. Irenos Uss-Armonienės klasė).

Sveikiname nugalėtojus!


2021 m. gegužės 31 d. vykusiame Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Ad Libitum“ trimito specialybės studentas Gediminas Skalandis (B1) laimėjo II vietą (18–19 metų atlikėjų kategorijoje). Gediminas studijuoja lekt. Lino Rupšlaukio klasėje, pianistė Agnė Zavistanavičiūtė.


LMTA Dainavimo, Koncertmeisterio, Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedrų informacija
2021 06 09

2021.06.08

LMTA mokslo metų pabaigos ir diplomų teikimo iškilmės

Skelbiame Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslo metų pabaigos ir diplomų teikimo iškilmių Vilniuje ir Klaipėdoje datas. 

Birželio 22 d., antradienį, 12 val. Klaipėdos fakulteto Koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda) diplomai bus teikiami fakulteto absolventams.  

Diplomai Vilniuje bus teikiami Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius):

birželio 22 d., antradienį, 13 val. diplomai bus teikiami Dainavimo, Fortepijono, Vargonų ir klavesino, Koncertmeisterio katedros absolventams;

birželio 22 d. 15 val. – Akordeono, Liaudies instrumentų, Etnomuzikologijos, Muzikologijos, Choro dirigavimo, Dirigavimo katedros absolventams;

birželio 23 d., trečiadienį, 13 val. – Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, Kompozicijos katedros absolventams;

birželio 23 d. 15 val. – Styginių instrumentų, Kamerinio ansamblio, Džiazo katedros absolventams;

liepos 2 d., penktadienį, 17 val. diplomus gaus Kino ir televizijos, Šokio ir judesio, Vaidybos ir režisūros, Meno istorijos ir teorijos katedros, Vadybos skyriaus absolventai. 

Preliminariai kiekvienas diplomantas galės pakviesti iki 2 svečių, tačiau galutiniai svečių sąrašai bus tvirtinami likus savaitei iki renginio, atsižvelgiant į pandeminę situaciją. Svečių registracija vyks per dekanatus.  

LMTA informacija 
2021 06 07 

2021.06.07

SKELBIAMAS VIEŠAS KONKURSAS REKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Vadovaudamasi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto 16 straipsnio 6 dalimi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos taryba skelbia viešą konkursą (toliau – Konkursas) LMTA rektoriaus pareigoms eiti. Rektoriaus kadencijos trukmė – 5 metai.

Rektoriaus funkcijos nurodytos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir LMTA statute.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos pedagoginės ir vadybinės patirties turintys asmenys, kurie turi mokslo ir/ar meno daktaro laipsnį arba yra pripažinti menininkai.

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, Akademijos Personalo ir teisės skyriui privalo pateikti šiuos dokumentus lietuvių kalba arba pridedant teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą: 

1. 1. prašymą dalyvauti viešame konkurse rektoriaus pareigoms užimti
1. 2. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro arba Akademijos įgalioto darbuotojo; 
1. 3. gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (CV); 
1. 4. suteikto mokslo (meno) laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro arba Akademijos įgalioto darbuotojo; 
1. 5. pedagoginę ir vadybinę patirtį patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas, patvirtintas notaro arba Akademijos įgalioto darbuotojo; 
1. 6. meno ir/arba mokslo veiklos darbų sąrašą ir kitus pripažinimą liudijančius dokumentus; 
1. 7. LMTA vizijos ir veiklos, einant rektoriaus pareigas, gaires (iki 20 000 spaudos ženklų); 
1. 8. nepriekaištingos reputacijos deklaraciją.

Dokumentai iki 2021 m. liepos 30 d. 15.45 val. turi būti pateikti užklijuotame voke, ant jo nurodžius „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus rinkimų konkursui“.

Dokumentai gali būti pateikti asmeniškai arba siunčiant registruotu paštu. Paštu siųstų dokumentų gavimo data turi būti ne vėlesnė kaip 2021 m. liepos 30 d.

Dokumentai pateikiami adresu: Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius (119 kab.)

Rektoriaus tarnybinio atlyginimo koeficientas, nustatomas pagal LMTA tarybos patvirtintą LMTA darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, yra nuo 12 iki 16,5 (koeficiento ribos yra nustatomos atsižvelgiant į asmens bendrą vadovaujamo darbo patirtį: iki 5 metų – 12,0-15,5, nuo 5 iki 10 metų – 12,5-16,0, daugiau kaip 10 metų – 13,0-16,5). LMTA tarybos sprendimu kadencijos laikotarpiu rektoriui prie gaunamo tarnybinio atlyginimo gali būti mokamos priemokos ir/ar premijos.

Išsamesnės informacijos apie Konkursą prašome teirautis elektroniniu paštu rektoriausrinkimai@lmta.lt arba tel. +370 611 89810. 

2021 05 17 

2021.06.07

Kviečiame studijuoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje!

Nuo birželio 1 d. prasideda studentų priėmimas į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją!

Norintys studijuoti pirmojoje (bakalauro) studijų pakopoje turi pateikti prašymą Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, jungdamiesi per LAMA BPO tinklalapį.

Priėmimo prašymą stojantieji gali registruoti ne vėliau kaip likus 24 val. iki stojamojo egzamino datos.

Stojamųjų egzaminų sesija prasidės nuo birželio 14 d. Egzaminai vyks nuotoliniu ir kontaktiniu būdu stojamųjų egzaminų tvarkaraštyje nurodytu laiku ir vietose.

2021 m. minimalus konkursinis balas yra 5,4. Pretenduojantys stoti į valstybės finansuojamą vietą, turi būti išlaikę mažiausiai du brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir bet kurį kitą stojančiojo pasirinktą egzaminą (* matematikos egzaminas nėra būtinas); penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu septyni. 


Norintys  studijuoti antrojoje (magistrantūros) pakopoje prašymus nuo birželio 1 d. gali pateikti jungdamiesi per LAMA BPO informacinės sistemos aplikaciją, bet ne vėliau kaip likus 24 val. iki stojamųjų egzaminų pradžios.

Pagrindinio etapo stojamieji egzaminai vyks nuo birželio 14 iki liepos 2 d. nuotoliniu ir kontaktiniu būdu stojamųjų egzaminų tvarkaraštyje nurodytu laiku ir vietose.

Kvietimai studijuoti bus skelbiami LAMA BPO informacinėje sistemoje ir siunčiami stojančiųjų nurodytais elektroniniais paštais liepos 5 d. Sutartys bus pasirašomos liepos 7-9 d. 


Likus laisvoms vietoms po pagrindinio priėmimo gali būti skelbiamas papildomas priėmimas.

Daugiau informacijos: 
– LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti)  
– Priėmimas į LMTA 

2021 06 01

2021.06.06

Parengiamieji muzikologijos brandos egzamino kursai

Kviečiame į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos organizuojamus parengiamuosius muzikologijos brandos egzamino kursus. Kursų trukmė nuo 2021 m. spalio 9 d. iki 2022 m. gegužės 7 d. Registracija vyksta iki spalio 5 d.

Paskaitos vyks Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje (J. Gruodžio g. 6, Kaunas), nuotolinio darbo ir mokymo(si) platformoje „Microsoft Teams“. Kursų metu bus gilinamos muzikos teorijos, harmonijos, solfedžio, muzikos istorijos ir muzikos kūrinių analizės žinios. Kursus planuojama vykdyti mišriuoju būdu: vyks auditorinės paskaitos ir nuotolinis mokymas(is). Susiklosčius nepalankiai situacijai dėl pandemijos, kursai bus vykdomi tik nuotoliniu būdu.

Paskaitos numatomos kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį, jų trukmė 9 akademinės valandos. Pirmas susitikimas planuojamas spalio 9 d. Visa mokymuisi reikalinga medžiaga bus siunčiama dalyvio nurodytu elektroninio pašto adresu. Kiekvienas kursų dalyvis galės atlikti žinių pasitikrinimo užduotis, naudotis mokymo(si) medžiaga, elektroniniu būdu susisiekti su dėstytoju. Kursai yra mokami.

Registracija (iki spalio 5 d.)

Išlaikytas Muzikologijos brandos egzaminas atveria platesnes galimybes stojant į Muzikos atlikimo, Muzikos teorijos ir kritikos, Kompozicijos, Muzikinio folkloro, Garso režisūros ir kitas muzikos programų studijas.

Kursų koordinatorė: LMTA Karjeros ir kompetencijų centro vedėja Rita Tydė, tel. 8 614 95 428, el. paštas: rita.tyde@lmta.lt

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras 
2021 06 08 

2021.06.05

Vasaros mokykla meno ir menotyros krypčių doktorantams

Lietuvos muzikos ir teatro akademija rugpjūčio 17–20 d. Klaipėdos fakultete organizuoja Vasaros mokyklą LMTA bei kitų aukštųjų mokyklų meno ir menotyros krypčių doktorantams.

Tvarkaraštis

Vasaros stovyklos tikslas – meninių tyrimų paradigmos įvietinimas Lietuvos mokslo ir meno tyrimų terpėje, praplečiant meninių tyrimų sampratą, stiprinant doktorantų gebėjimus rengti aukštesnės kokybės meno projektus ir juos pristatyti. Pastarąjį dešimtmetį tarptautinėje kultūros, mokslo ir švietimo erdvėje ypač išplitę meniniai tyrimai skatina naujų kultūros ir meno produktų atsiradimą, glaudesnį menininkų ryšį su visuomene, sklandesnę kūrybinių inovacijų plėtrą, sąlygoja efektingesnį tyrėjų ir menininkų bendradarbiavimą.

Vasaros mokyklos seminaruose ir paskaitose bus pristatomos pagrindinės Europos aukštųjų mokyklų meninių tyrimų tendencijos, aptariami klausimai, iškylantys rengiant baigiamuosius meno projektus. Doktorantai bus supažindinti su tokių projektų kūrimo ir modeliavimo strategijomis bei metodologijomis.

Šalia meninių tyrimų renginys prisidės ir prie bendrųjų tyrėjų kompetencijų tobulinimo, sudarant galimybes doktorantams dalyvauti akademinės etikos, kūrybinio rašymo seminaruose. Akademinei etikai skirti mokymai įgalins doktorantus giliau suprasti vertybes ir etikos principus, kuriais tyrėjai privalo remtis, atpažinti svarbiausias etikos dilemas, sužinoti kaip sumažinti netinkamą elgesį mokslinių tyrimų srityje analizuojant Lietuvos teisės aktuose įtvirtintas atsakomybę ir sankcijas už mokslinės veiklos etikos pažeidimus, kaip diegti etiško elgesio gaires, didinti visuomenės pasitikėjimą mokslu. Kūrybinio rašymo seminaro metu bus teoriškai ir praktiškai tyrinėjamos kūrybinio rašymo pritaikymo meniniuose tyrimuose galimybės. Vasaros mokykloje dalyvausiantys absolventai pasidalins savo pasiekimais ir patirtimi, kaip doktorantūros studijos padėjo pasiekti jų kūrybinius tikslus.

Vasaros mokykla sudarys galimybes LMTA ir kitų institucijų doktorantams dalyvauti užsienio ir LMTA vienų stipriausių mokslininkų, tyrėjų, besigilinančių į meninius tyrimus, vedamuose seminaruose, klausytis jų pranešimų, pristatyti savo vykdomus tyrimus, gerinti kompetencijas, susijusias su akademine etika bei kūrybiniu rašymu, vystyti bendrus meninius ir mokslo tyrimus bei įgyvendinti jų sklaidą. 

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

LMTA informacija 
2021 06 07

2021.06.05

Nacionalinio moksleivių muzikos kūrinių konkurso „Mano nata“ rezultatai

Dvyliktus metus rengiamo Nacionalinio moksleivų muzikos kūrinių konkurso „Mano nata“ žiuri, pirmininkaujant kompozitoriui, šio konkurso iniciatoriui prof. dr. Ričardui Kabeliui, paskelbė 2021-ųjų metų konkurso laureatus.

Jauniausiųjų autorių kategorijoje 1-osios vietos laureatu už kompoziciją obojui ir styginiams „Šventykla“ tapo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivis Laurynas Beinaris (g. 2009). 2-osios vietos laureatės diplomas už kūrinį dviem arfoms „Povo pasaka“ atiteko Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivei Giedrai Julijai Tutkutei (g. 2006). 3-osios vietos laureato diplomas už kūrinį fortepijonui „Šiaurės pašvaistė“ skirtas Klaipėdos Hernriko Zudermano gimnazijos auklėtiniui Jokūbui Kulevičiui (g. 2007).

Vyresniųjų autorių kategorijoje 1-osios vietos laureatu už kūrinį fortepijonui „Baltosios mišios“ tapo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos auklėtinis Dovydas Baltrimavičius (g. 2002). 2-osios vietos laureato diplomą už kompoziciją akordeonui „Šokantis drakonas“ pelnė Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos moksleivis Aistis Tamulevičius (g. 2004). 3-osios vietos laureatės diplomas už kūrinį sopranui, obojui ir fortepijonui „Pluto“ skirtas Kauno Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos auklėtinei Ievai Raubytei (g. 2002).

Konkurso jauniausio autoriaus diplomas atiteko Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleiviui Martynui Bernotui (g. 2010).

Konkursui pateiktas 29 kamerines kompozicijas nuotoliniu būdu vertino Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kompozicijos katedros vedėjas prof. Vaclovas Augustinas, Londone muzikos magistro diplomą įgijęs kompozitorius Kristupas Bubnelis, ilgametis ISCM Lietuvos sekcijos vadovas, kompozitorius Vytautas Germanavičius, asociacijos LATGA prezidentė, kompozitorė Raminta Naujanytė-Bjelle ir Niujorke gyvenanti kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė-Rosaschi.

Nacionalinį moksleivių muzikos kūrinių konkursą „Mano nata“ remia Lietuvos kultūros taryba ir Asociacija LATGA. Konkurso partneriai – Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos muzikos informacijos centras. Konkurso informacinis partneris – interneto portalas VOXART. Konkursą rengia Lietuvos kompozitorių sąjunga.

Manonata.lt informacija 
2021 05 06

2021.05.27

Darbą pradėjo naujos kadencijos LMTA Senatas

2021 m. gegužės 26 d. įvyko pirmasis naujos kadencijos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senato virtualus posėdis.

Posėdžio metu Senato pirmininke išrinkta profesorė Rūta Rikterė. Ji yra LMTA Fortepijono katedros vedėja, Muzikos krypties doktorantūros komiteto pirmininkė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė.

Senato pirmininkės pavaduotoja išrinkta LMTA Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros profesorė, socialinių mokslų daktarė Rūta Girdzijauskienė. Ji yra Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos prezidentė, Europos muzikinio ugdymo mokykloje asociacijos (European Association for Music in Schools – EAS), Europos ankstyvojo muzikinio ugdymo tyrėjų tinklo (European Network for Music Educators and Researchers of Young Children – EuNET MERYC) tarybos narė. 

Visų Senato narių sąrašas yra ČIA.

LMTA informacija 
2021 05 27

Renginiai

2021/06/18

LMTA KLAIPĖDOS FAKULTETUI – 50: VAIDYBOS EGZAMINAS „(TIK)ĖJIMAS“

2021 birželio 18 d., penktadienį, 11 val.

LMTA Klaipėdos fakulteto 211 auditorijoje (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda)

I KURSO REŽISŪROS IR VAIDYBOS EGZAMINAS „(TIK)ĖJIMAS“

LMTA KLAIPĖDOS FAKULTETO 50 METŲ JUBILIEJAUS RENGINIŲ PROGRAMA

Pedagogas lekt. Darius Rabašauskas


Renginys nemokamas, tačiau būtina registracija.

Žiūrovų skaičius renginiuose ribojamas pagal tuo metu galiojančius LR Vyriausybės nurodymus.

Galimi programos pakitimai – sekite informaciją LMTA Klaipėdos fakulteto Facebook puslapyje @lmtaklaipedosfakultetas. 

2021/06/19

EGZAMINAS-KONCERTAS: CHORO DIRIGAVIMO KATEDRA

2021 m. birželio 19 d., šeštadienį, 14 val.

Tiesioginė transliacija per tv.lmta.lt iš LMTA Didžiosios salės 

BAIGIAMASIS EGZAMINAS-KONCERTAS: CHORO DIRIGAVIMO KATEDRA

Dainuoja LMTA Mišrus choras
(vadovas doc. Gintautas Venislovas, chormeisteris lekt. dr. Linas Balandis)

Diriguoja Choro dirigavimo katedros IV kurso studentai:
RENATA BLAŽEVIČ (prof. Česlovo Radžiūno klasė)
MAGDALENA KOZLOVSKAJA (lekt. Modesto Barkausko klasė)
BENEDIKTA PAJAUJYTĖ (prof. Tado Šumsko klasė)
LUKAS PASTARNOKAS (prof. Vytauto Miškinio klasė)
MINTAUTĖ PETRAITYTĖ (prof. Dainiaus Puišio klasė)
JULIUS ŠIDLAUSKAS (prof. Česlovo Radžiūno klasė)
ŪLA ZEMECKYTĖ (prof. Vytauto Miškinio klasė)

Solistai:
Emilė Elena Dačinskaitė (sopranas)
Karolis Kašiuba (tenoras)
Justina Leinartaitė (sopranas)
Pavel Morgunov (baritonas)
Ieva Skorubskaitė (sopranas)
Austėja Zinkevičiūtė (sopranas)

Koncertmeisteriai
prof. Artūras Anusauskas (fortepijonas) 
Rimvydas Mitkus (vargonai)

Koncertą veda Neringa Sidaugaitė


PROGRAMA

John Bennet (1575–1614)
Weep, O Mine Eyes
Vidmantas Bartulis (1954–2020)
Kyrie, Gloria, CredoMissa brevis
Diriguoja ŪLA ZEMECKYTĖ (prof. Vytauto Miškinio klasė)

William Byrd (1543–1623) 
Ave verum corpus 
Kurt Bikkembergs (1963) 
Domine Deus meus (7 Psalmė) 
Diriguoja LUKAS PASTARNOKAS (prof. Vytauto Miškinio klasė)

Donatas Zakaras (1979) 
„Ant aukšto kalnelio“ (autoriaus ž.) 
Franz Schubert (1797–1828) 
Mirjam’s Siegesgesang, op. 136, I–IV dalys (F. Grillparzer ž.) 
Solistė Ieva Skorubskaitė (sopranas) 
Diriguoja BENEDIKTA PAJAUJYTĖ (prof. Tado Šumsko klasė)

Laimis Vilkončius (1950) 
Gloria iš mišių „Loreto Mergelės garbei“ 
Johannes Brahms (1833–1897) 
Nänie, op. 82 (F. Schiller ž.) 
Diriguoja MINTAUTĖ PETRAITYTĖ (prof. Dainiaus Puišio klasė)

PERTRAUKA

Laimis Vilkončius (1950) 
„Ai, rūksta rūksta“ (lietuvių liaudies ž.) 
Joseph Haydn (1732–1809) 
Agnus DeiPaukenmesse 
Diriguoja RENATA BLAŽEVIČ (prof. Česlovo Radžiūno klasė)

Jurgis Kubilius (1998) 
„Sofijos sapnas“ (S. Nėries ž.) 
Francis Poulenc (1899–1963) 
Gloria: I, II, VI dalys 
Solistė Justina Leinartaitė (sopranas) 
Diriguoja JULIUS ŠIDLAUSKAS (prof. Česlovo Radžiūno klasė)

Jonas Tamulionis (1949) 
Cancioncilla del primer deseo Nr. 3 iš Canciones de amor 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 
Kyrie, GloriaKrönungsmesse, KV 317 
Solistai: Austėja Zinkevičiūtė (sopranas), Emilė Elena Dačinskaitė (sopranas), Karolis Kašiuba (tenoras), Pavel Morgunov (baritonas) 
Diriguoja MAGDALENA KOZLOVSKAJA (lekt. Modesto Barkausko klasė) 

2021/06/21

Vincenzo de Martino meno doktorantūros projekto gynimas

2021 m. birželio 21 ir 23 d.  

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Centriniuose rūmuose (Gedimino pr. 42, Vilnius)

VINCENZO DE MARTINO (fortepijonas) meno doktorantūros projektas PRIMITYVIZMO XX A. MUZIKOJE FORTEPIJONUI INTERPRETACIJA

Projekto kūrybinio darbo vadovas: prof. JURGIS KARNAVIČIUS 
Projekto tiriamojo darbo vadovė: prof. dr. LINA NAVICKAITĖ-MARTINELLI

Meno doktorantūros projekto gynimo tarybos pirmininkė: 
Prof. ALEKSANDRA ŽVIRBLYTĖ (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

Tarybos nariai: 
Prof. SERGEJUS OKRUŠKO (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Dr. JULIAN HELLABY (Koventrio universitetas) 
Prof. dr. RIMA POVILIONIENĖ (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
Prof. dr. AUDRONĖ ŽIŪRAITYTĖ (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 


Kūrybinės meno projekto dalies gynimas
Birželio 21 d., pirmadienį, 18 val.
LMTA Didžiojoje salėje
(Gedimino pr. 42, Vilnius)

Programa:
F. Mompou. Musica callada (Tyli muzika): pirmas sąsiuvinis
A. Ginastera. Sonata fortepijonui, Op. 22 Nr. 1
F. Mompou. Musica callada (Tyli muzika): antras sąsiuvinis 
I. Stravinsky. Trys dalys iš baleto Petruška 


Teorinės meno projekto dalies gynimas 
Birželio 23 d., trečiadienį, 10 val.
LMTA Juozo Karoso salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

2021/06/22

DIPLOMŲ TEIKIMO IŠKILMĖS

2021 m. birželio 22 d., antradienį

STUDIJŲ METŲ PABAIGOS IR DIPLOMŲ TEIKIMO IŠKILMĖS 

12 val. 
LMTA Klaipėdos fakulteto Koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda) 
Diplomai teikiami Klaipėdos fakulteto absolventams

13 val. 
LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)
Diplomai teikiami Muzikos fakulteto Dainavimo, Fortepijono, Vargonų ir klavesino, Koncertmeisterio katedrų absolventams

15 val. 
LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)
Diplomai teikiami Muzikos fakulteto Akordeono, Liaudies instrumentų, Etnomuzikologijos, Muzikologijos, Choro dirigavimo, Dirigavimo katedrų absolventams

* Preliminariai kiekvienas diplomantas galės pakviesti iki 2 svečių; galutinę informaciją suteiks dekanatai.  

 

2021/06/23

DIPLOMŲ TEIKIMO IŠKILMĖS

2021 m. birželio 23 d., trečiadienį

STUDIJŲ METŲ PABAIGOS IR DIPLOMŲ TEIKIMO IŠKILMĖS 

13 val. 
LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)
Diplomai teikiami Muzikos fakulteto Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, Kompozicijos katedrų absolventams

15 val. 
LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)
Diplomai teikiami Muzikos fakulteto Styginių instrumentų, Kamerinio ansamblio, Džiazo katedrų absolventams

* Preliminariai kiekvienas diplomantas galės pakviesti iki 2 svečių; galutinę informaciją suteiks dekanatas.  

2021/07/02

DIPLOMŲ TEIKIMO IŠKILMĖS

2021 m. liepos 2 d., penktadienį, 17 val. 

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

STUDIJŲ METŲ PABAIGOS IR DIPLOMŲ TEIKIMO IŠKILMĖS 

Diplomai teikiami Teatro ir kino fakulteto Kino ir televizijos, Šokio ir judesio, Vaidybos ir režisūros, Meno istorijos ir teorijos katedrų, Vadybos skyriaus absolventams

* Preliminariai kiekvienas diplomantas galės pakviesti iki 2 svečių; galutinę informaciją suteiks dekanatas.  

2021/10/28 - 2021/10/31

KONKURSAS PIANISTAMS „LISZTOFONIJA-3“ 

2021 m. spalio 28 d., ketvirtadienį

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

KONKURSAS PIANISTAMS „LISZTOFONIJA-3“ 

210-osioms Ferenco Liszto gimimo metinėms

KONKURSO NUOSTATAI 


2021 m. spalio 29 d., penktadienį

Paliesiaus dvare (Dvaro g. 7, Paliesiaus kaimas, Mielagėnų seniūnija, Ignalinos rajonas)

PROF. MŪZOS RUBACKYTĖS MEISTRIŠKUMO KURSAI KONKURSO LAIMĖTOJAMS


2021 m. spalio 30 d., šeštadienį

Paliesiaus dvare (Dvaro g. 7, Paliesiaus kaimas, Mielagėnų seniūnija, Ignalinos rajonas)

LAUREATŲ KONCERTAS


2021 m. spalio 31 d., sekmadienį

LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)

LAUREATŲ PROGRAMOS AUDIO / VIDEO ĮRAŠAI