Klaipėdos fakultetas

Klaipėdos fakultetas tęsia ir puoselėja ilgametes akademines tradicijas. Šiuo metu jame veikia trys katedros: Muzikos, Šokio, Teatro. Fakultete vykdomos aktualios, laiko dvasią  atitinkančios muzikos ir scenos menų studijų programos, paremtos šalies meno kolektyvų bei spacialistų kultūros ir švietimo įstaigoms poreikiais. Fakultetas – svarbus ir savitas Klaipėdos, Vakarų Lietuvos kultūros ir meno centras, aktyviai dalyvaujantis miesto ir krašto gyvenime, ugdant kūrybišką visuomenę, įtraukiant ją į kultūrinę veiklą.

Klaipėdos fakultetas yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos padalinys nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Jis suformuotas integravus Klaipėdos universiteto (KU) Menų akademiją.

Fakulteto dekanas: 
Prof. Vytautas Tetenskas
Tel.: (8 46) 39 87 01
El. paštas: vytautas.tetenskas@lmta.lt
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
214 kab.

Fakulteto prodekanė:
Doc. Irena Pečiūrienė 
Tel.: (8 46) 39 87 04 
El. paštas: irena.peciuriene@lmta.lt
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
301 kab.

Dekano padėjėja:
Jolanta Brazdeikytė
Tel.: (8 46) 39 87 00
El. paštas: klaipedosfakultetas@lmta.lt
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
214 kab.

Fakulteto administratorė:
Irena Karinauskienė
Tel.: (8 46) 39 87 06
El. paštas: irena.karinauskiene@lmta.lt
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
302 kab. 

Ūkio skyriaus vedėja: 
Vidmanta Savickienė 
Tel.: (8 46) 39 87 51 
Mob.: 8 682 22975 
El. paštas: vidmanta.savickiene@lmta.lt
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda 
218 kab.

Lokalaus tinklo administratorius: 
Mindaugas Lipovka 
Tel.: (8 46) 39 87 50 
El. paštas: mindaugas.lipovka@lmta.lt
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda 
232 kab.

FAKULTETO BIBLIOTEKA

Vyresn. bibliotekininkė 
Nijolė Juraškaitė-Stelmokienė 
Tel.: (8 46) 38 87 99 
El. paštas nijole.stelmokiene@lmta.lt
309 kab.

Bibliotekininkė 
Violeta Bikniuvienė
El. paštas: violeta.bikniuviene@lmta.lt

RŪMAI

K. Donelaičio a. 5, Klaipėda 
Apsaugos darbuotojas 
Tel. (8 46) 39 87 10

K. Donelaičio g. 4 Klaipėda 
Apsaugos darbuotojas 
Tel. (8 46) 39 87 09