Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Teatro menas, Taikomasis teatras / Magistro studijos

Koordinatorė:
Doc. dr. Raimonda Agnė Medeišienė
Mob. +370 674 44885
El. paštas raimonda.medeisiene@lmta.lt


Taikomojo teatro studijos puikiai tinka norintiems gilintis į taikomojo teatro galimybes, jo tarpdisciplininę prieigą bei praturtinti savo turimas, patirtimi grįstas žinias meninio tyrimo ar menu grįsto tyrimo įžvalgomis. Magistro studijos trunka dvejus metus: jų metu susipažįstama ir praktiškai išbandomos įvairios taikomojo teatro formos, lavinami taikomojo teatro vadovo-moderatoriaus įgūdžiai. Programos išskirtinumas – meninių tyrimų rengimas ir įgyvendinimas, juos atliekant praktiškai. Galutinis rezultatas – meno kūrinys. Detalesnį studijų planą rasite žemiau.

Studijų metu sudaromos galimybės semtis žinių iš kviestinių taikomojo teatro lektorių-praktikų, suteikiančių platesnį europinį, kartais ir pasaulinį, taikomojo teatro kontekstą. Programa itin patraukli dirbantiesiems: didesnė dalis teorinių paskaitų dėstoma nuotoliniu būdu, o specialybės kūrybinės laboratorijos – savaitgaliais. 

Absolventai, baigę šią antrosios pakopos teatro meno studijų programos specializaciją, gali dirbti kultūros, švietimo ir mokslo įstaigose, kurti scenos meno kūrinius, organizuoti renginius, burtis į kūrybines grupes ir realizuoti meninius, edukacinius ir kitus kultūrinius projektus bei užsiimti meniniu ar taikomuoju teatru; taip pat gali dirbti dėstytojais aukštosiose mokyklose, atlikti savarankiškus tyrimus teatro meno srityje.
Sėkmingai baigę studijas magistrantai įgyja menų magistro laipsnį.

Vienas iš taikomojo teatro specializacijos tikslų – suburti aktyvią taikomojo teatro profesionalų bendruomenę, kurios pagrindą sudarytų LMTA Klaipėdos fakulteto Taikomojo teatro programos absolventai. Daugiau informacijos galite rasti tinklapyje Taikomasis teatras, kuriame, nuolat atnaujinama aktuali informacija apie pirmojo kurso studentų veiklas ir progresą; puslapio kūrime dalyvauja visi TT programos studentai.

Stojančiųjų prašymai studijuoti priimami nuo 2024 m. nuo birželio 1 d. iki birželio 28 d. ,11 val. (likus ne mažiau kaip 24 val. iki stojamojo egzamino pradžios, kuris vyks birželio 29 d. 11 val.). Daugiau informacijos

Studijuoti kviečiami visi, norintys pagilinti bei atnaujinti savo žinias ir patirtis itin demokratiškoje taikomojo teatro srityje. ES piliečiai gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas konkurso tvarka.


Dėstytojai 

Doc. dr. Raimonda Agnė Medeišienė 
El. paštas raimonda.medeisiene@lmta.lt 
Biografija 


Miglė Bereikaitė 

El. paštas migle.bereikaite@lmta.lt 
Biografija


Doc. Romas Matulis

El. paštas romas.matulis@lmta.lt 
Biografija 


Prof. dr. Rūta Girdzijauskienė

El. paštas ruta.girdzijauskiene@lmta.lt 
Biografija

 


STUDIJŲ PLANAS

 
 Semestrai 

 1  2  3  4
 
 
 Dalykas / modulis

Kreditai  Atsiskaitymo forma 
 
 Taikomojo teatro teorija ir praktika
 5      
 Egzaminas
 
 Tiriamojo darbo pagrindai
 5      
 Egzaminas
 
 Kultūros teorijos
 5      
 Egzaminas
 
 Forumo teatras
 5      
 Egzaminas
 
 Kūrybinis projektas
 10      
 Egzaminas
 
Magistro darbas 
   5 10   
 Egzaminas
 
Socialinis teatras 
   5    
 Egzaminas
 
 Režisūros laboratorija
   5    
 Egzaminas
 
 Improvizacinis teatras
   10    
 Egzaminas
 
 Kūrybinio projekto organizavimas
   5    
 Egzaminas
 
 Kūrybinių technologijų laboratorija
     5  
 Egzaminas
 
 Scenos menų psichologija
     5  
 Egzaminas
 
 Edukacinis teatras
     5  
 Egzaminas
 
 Laisvai pasirenkamas dalykas
     5  
 Egzaminas

 Baigiamasis magistro darbas

      30 
 Gynimas
 
 Kreditai: 

 30  30  30  30
 
 
 Iš viso kreditų: 

 120  

REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS:

Priėmime į antrosios pakopos Teatro meno (specializacija – Taikomasis teatras) studijų programą gali dalyvauti asmenys, baigę teatro (teatro ir kino) krypties pirmosios pakopos studijas. Jeigu stojantysis yra baigęs kitos krypties pirmosios pakopos studijas, stojamojo egzamino metu jis privalo pateikti ne trumpesnės kaip vienerių metų trukmės meninės – kultūrinės veiklos patirtį įrodančius dokumentus (profesinės veiklos aplanką).

Stojamųjų egzaminų reikalavimai (nuoroda)

Konkursinį balą (maksimali galima jo reikšmė 10) sudaro:

 • stojamojo egzamino įvertinimas – svertinis koeficientas 0,6; 
 • motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais įvertinimas ir profesinio aplanko aptarimas – svertinis koeficientas 0,2;
 • pirmosios studijų pakopos pasiektų studijų rezultatų diplomo priedėlyje (priede) įrašytų pažymių vidurkis – svertinis koeficientas 0,2.

Stojamojo egzamino įvertinimą sudaro:

 • analitinių gebėjimų tikrinimas pateiktų teatro istorijos, taikomojo teatro bei šiuolaikinių teatrinių ženklų [raiškos] temų pagrindu – svertinis koeficientas 0,3;
 • būsimo meninio ar menu grįsto tyrimo pasiūlymo pristatymas raštu ir jo apgynimas žodžiu stojamojo egzamino metu – svertinis koeficientas 0,3. Glaustai pristatoma dominanti tyrimų sritis, jos aktualumas, tyrimo tikslas

Motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais. Motyvacinio pokalbio metu:

 • siekiama išsiaiškinti ir įvertinti stojančiojo žinias bei gebėjimus pasirinktoje studijų srityje, t.y. noras tobulėti, profesinės ateities planai, studijų lūkesčiai;
 • aptariamas profesinės veiklos aplankas (jeigu stojantysis yra baigęs kitos krypties pirmosios pakopos studijas).

Privalomos pasiekimų aplanko dalys:

 • motyvacinis laiškas (iki 1 psl.), atspindintis stojančiojo pasirengimą studijuoti ir studijų lūkesčius;
 • ankstesnių studijų aprašymas (aukštoji mokykla, studijų programa, pedagogas(-ai), dalyvavimas tarptautinių mainų programose, kūrybinėse laboratorijose, meistriškumo kursuose, seminaruose, etc.);
 • profesinės veiklos aprašymas (meno projektai, kolektyvai, etc.);
 • dokumentai (arba jų kopijos), patvirtinantys aplanke pristatomą meninę veiklą ir kvalifikacijos kėlimą.

Kontaktai

Taikomojo teatro MA programos koordinatorė:
Doc. dr. Raimonda Agnė Medeišienė 
Mob. +370 674 44885 
El. paštas raimonda.medeisiene@lmta.lt 

LMTA Klaipėdos fakulteto Teatro katedros vedėja 
Lekt. Miglė Bereikaitė 
Mob. +370 626 56095 
El. paštas migle.bereikaite@lmta.lt

LMTA Klaipėdos fakulteto Teatro katedros koordinatorė 
Ramunė Babenskienė
Mob. +370 46 246313 
El. paštas ramune.babenskiene@lmta.lt

Bendroji informacija apie priėmimą: priemimas@lmta.lt