Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Vykdomos programos ir istorija

Meno istorijos ir teorijos katedra vykdo šias studijų programas: Scenos menų studijos (pirmosios pakopos studijos, suteikiamas menų bakalauro laipsnis) ir Meno tyrimai ir komunikacija (antrosios pakopos studijosm suteikiamas humanitarinių mokslų magistro laipsnis) su galimomis specializacijomis teatrologija, kinotyra, muzikologija ir etnomuzikologija.

Nuo 2016 m. pradėtos vykdyti trečiosios pakopos Teatrologijos ir kinotyros studijos (humanitariniai mokslai, menotyra).

BAKALAURO STUDIJOS 

Scenos meno studijos – tai vienintelė Teatro meno programos specializacija Lietuvoje, skirta visoms scenos meno formoms (teatrui, šokiui ir šiuolaikiniam cirkui) analizuoti. Specializacija  lavins ir analitinius (istorijos ir teorijos), ir praktinius (spektaklio analizės, kritikos, montažo, pjesių rašymo, garso įrašų kūrimo) gebėjimus, pritaikomus skirtingose šiuolaikinėse medijose.

Koks tikslas?
Parengti aktyvius ir kūrybiškus scenos meno specialistus, išmanančius teatro, šokio ir cirko istoriją, gebančius analizuoti bei vertinti (šalies ir pasaulio) scenos meno reiškinius iš kritinės, teorinės ir praktinės perspektyvų, tyrinėti scenos meno procesus socialiniuose, politiniuose ir kultūriniuose kontekstuose, savarankiškai ar su komanda įgyvendinti kūrybines idėjas įvairiose šiuolaikinėse medijose.

Scenos meno studijose studentai/ės išmoks:

 • vertinti scenos meno (teatro, šokio ir šiuolaikinio cirko) procesus istoriniame, kultūriniame ir socialiniame kontekstuose;
 • suprasti teatro kūrybinius procesus;
 • kurti patrauklų scenos menus reflektuojantį turinį šiuolaikinėms medijoms;
 • kurti pjeses ir kitus tekstus sceniniams pastatymams;
 • vesti renginius, kuruoti parodas šiuolaikinėse kultūros, meno institucijose;
 • taikant analitines žinias, savarankiškai atlikti spektaklio analizę, scenos meno reiškinio tyrimą. 

Baigus studijas absolventės/ai galės dirbti:

 • žiniasklaidoje ir komunikacijoje;
 • scenos meno įstaigose ir organizacijose;
 • scenos meno ir kultūros politikos valstybinėse institucijose;
 • scenos meno festivaliuose, muziejuose ir kitose atminties institucijose;
 • scenos meno tyrimų projektuose.

Rekomenduojama: mėgstantiems/čioms diskutuoti apie matytus spektaklius, norintiems/čioms suprasti scenos meno praeitį, dabartį ir ateitį, mėgstantiems/čioms rašyti.
Kam nepatiks: nemėgstančioms/tiems žiūrėti teatro/šokio/cirko/operos spektaklių, skaityti pjesių, rašyti rašinėlių. 

MAGISTRO STUDIJOS 

Meno tyrimų ir komunikacijos magistro studijų programa yra orientuota į atlikimo ir audiovizualinius menus jungiančių muzikos, scenos bei kino meno reiškinių tyrimus, aktualizuojant jų vietą šiuolaikinėje visuomenėje.

Tai vienintelė magistro programa Lietuvoje, kuri, sujungdama iki šiol atskiras teatrologijos ir kinotyros studijas bei užtikrindama glaudų ryšį tarp teorijos ir praktikos, atveria studentams platesnes profesinės ir kūrybinės, taip pat tolesnių studijų ar akademinės veiklos galimybes. Komunikacijos dimensija šios programos absolventams suteikia įrankius apie meną ir meno tyrimus pasakoti visuomenei bei atveria kelią į karjerą medijose.

Galimos keturios specializacijos: teatrologija, kinotyra, muzikologija ir etnomuzikologija. 

 

 

 

 


KATEDROS ISTORIJA

1991 m. steigiant Teatro ir kino fakultetą, buvo įkurta Meno istorijos ir teorijos katedra. 1995 m. katedra surinko pirmą Lietuvoje teatrologų kursą. Bakalauro ir magistro pakopų teatrologijos programos vykdymas suaktyvino katedros veiklą, išplėtė dėstomų dalykų kiekį, suintensyvino mokslinį darbą. Skirtingų kartų šios programos (vėliau atnaujinta programa buvo perregistruota kaip Teatro studijos) absolventai dirba įvairiose Lietuvos kultūros institucijose – Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Nacionaliniame operos ir baleto teatre, Valstybiniame jaunimo teatre, OKT / Vilniaus miesto teatre, Lietuvos šokio informacijos centre, Lietuvos teatro sąjungoje, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, periodinių leidinių „7 meno dienos“, „Kultūros barai“ redakcijose ir kt., taip pat dėsto LMTA.

2013 m. katedra išleido pirmąjį kinotyros bakalauro absolventų kursą ir tais pačiais metais pradėjo vykdyti naują Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos programą.

Meno istorijos ir teorijos katedroje dirba garsūs teatrologai ir kinotyrininkai, žinomi ir produktyvūs teatro ir kino mokslininkai bei kritikai. Dalis dėstytojų yra kitų institucijų mokslo darbuotojai (Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto), jų mokslinė kvalifikacija ir produktyvumas svariai papildo LMTA mokslinį potencialą. Kita dalis dėstytojų yra aktyvūs teatro ir kino redaktoriai. Pedagogai aktyviai vykdo kritinę, mokslinę, ekspertinę ir švietėjišką veiklą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje; turi solidžios tarptautinio bendradarbiavimo patirties. Dėstytojai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, publikuoja mokslinio ir kritinio pobūdžio straipsnius, dalyvauja ekspertinėje veikloje, lankosi tarptautiniuose teatro ir kino festivaliuose, kurie suteikia galimybę betarpiškai susipažinti su moderniais šiuolaikinio teatro ir kino procesais bei pristatyti juos studentams. Meno istorijos ir teorijos katedros dėstytojai yra ryškios šiandieninės kultūros asmenybės.

Nuo katedros įkūrimo ilgus metus jai vadovavo prof. habil. dr. Irena Aleksaitė, ją pakeitė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė, vėliau katedrai vadovavo doc. dr. Ramunė Balevičiūtė.

Šiuo metu katedrai vadovauja doc. dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė.

Meno istorijos ir teorijos katedra kasmet rengia dvi tarptautines mokslo konferencijas – teatrologų studentų ir teatro tyrėjų, – inicijuoja ir dalyvauja įvairiuose meno ir mokslo tyrimų projektuose.

Atnaujinta 2024-01-05