Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Etnomuzikologijos katedra

Katedroje vykdoma Muzikinio folkloro (Etnomuzikologijos) studijų programa, pagal kurią rengiami plataus profilio etnomuzikologai. Studijų objektas – lietuvių ir kitų tautų etninė muzika bei įvairūs jos kontekstai. Studentams suteikiami ne tik teoriniai pagrindai, bet ir praktiniai (dainavimo, sutartinių giedojimo, muzikavimo, šokimo, transkribavimo ir kt.) įgūdžiai.

Vykdomos I ir II pakopų studijos. Į magistro studijas priimami asmenys, turintys meno studijų, humanitarinių arba socialinių mokslų sričių bakalauro laipsnį ir pakankamą muzikinį pasirengimą. 2011 m. pradėjo veikti jungtinė (LLTI, LMTA ir VU) Etnologijos doktorantūra.

Katedros vedėja
Prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė
El. paštas daiva.vyciniene@lmta.lt

Koordinatorius
Lukas Repšys
El. paštas lukas.repsys@lmta.lt
Tel. 860304028
LMTA II rūmai, Vilniaus g. 6-2, 01110 Vilnius, 2216 kab.

Katedra:
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II rūmai
Vilniaus g. 6-2, 01110 Vilnius 
Tel. (8 5) 249 74 87


VEIKLA IR ISTORIJA

LMTA Etnomuzikologijos katedra įkurta 1989 m. Katedros dėstytojai: doc. Laima Burkšaitienė (pirmoji katedros vedėja (1989–1995 m.), parengusi daugiausiai etninės muzikos specialistų), prof. habil. dr. Romualdas Apanavičius (etnoinstrumentologas, dabar VDU Etnologijos katedros profesorius), doc. dr. Rimantas Astrauskas (buvęs katedros vedėjas (1995–2001 m.), daugelio leidinių sudarytojas), doc. Zita Kelmickaitė (TV ir radijo laidų vedėja), doc. dr. Dalia Urbanavičienė (etnochoreologijos specialistė, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė), doc. Evaldas Vyčinas (profesionalus altininkas, tapęs etnoinstrumentologu), prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė (dabartinė katedros vedėja (nuo 2001 m.), žinoma sutartinių giedotoja ir tyrinėtoja). Vėliau prisijungę pedagogai: doc. dr. Rytis Ambrazevičius (tarpdisciplininių tyrimų specialistas, KTU profesorius) ir lekt. dr. Gaila Kirdienė (smuikininkė, etnoinstrumentologė).

Daugelis dėstytojų – tarptautinių organizacijų CIOFF (Tarptautinės folkloro ir liaudies meno festivalių organizacijų tarybos), ESEM (Europos etnomuzikologijos seminaro), ICM (Tarptautinės muzikologų konferencijos), ICTM (Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos) nariai, aktyvūs atskirų ICTM studijų grupių („Computer Aided Research“ – R. Ambrazevičius, „Multipart Music“ – D. Vyčinienė, „Historical Sources of Traditional Music“ – R. Astrauskas, „Ethnochoreology“ – D. Urbanavičienė, „Folk Musical Instruments“ – G. Kirdienė) dalyviai. Katedros pedagogai – žymūs etninės muzikos puoselėtojai. D. Vyčinienė ir E. Vyčinas – vieni pagrindinių tarptautinio festivalio „Skamba skamba kankliai“ organizatorių, D. Urbanavičienė – Vilniaus tradicinių šokių klubo įkūrėja, R. Ambrazevičius ir D. Vyčinienė – tradicinio dainavimo, G. Kirdienė ir E. Vyčinas – muzikavimo kursų vedėjai. Trys katedros pedagogai (Z. Kelmickaitė, E. Vyčinas ir D. Vyčinienė) yra Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatai.

Per katedros gyvavimo laikotarpį apgintos 8 disertacijos etninės muzikos temomis. Šiuo metu 2 katedros absolventės studijuoja doktorantūroje svetur: Austrijoje ir Lenkijoje.

Nuo 1992 m. etnomuzikologijos specialybę (bakalauro ir magistro studijas) baigė arti 100 absolventų. Didžioji jų dalis sėkmingai dirba etninės muzikos puoselėjimo srityje. Per 30 jų vadovauja folkloro ansambliams.

Katedra vykdo aktyvią tarptautinę veiklą. Bendradarbiaujama su Vienos muzikos ir teatro universiteto Folkloristikos ir etnomuzikologijos institutu: 2007–2008 m. įvykdytas tarptautinis Austrijos ir Lietuvos kultūrinių mainų projektas Klangbrücke („Skambesių tiltas“). Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su šiaurės šalių tarptautine studentų mainų organizacija Nordtrad (2010 m. dalyvauta seminare Rygos J. Vitolinio  konservatorijoje, Latvijoje, 2011 m. – Malmö universitete, Švedijoje, 2012 m. – J. Sibelijaus muzikos akademijoje Helsinkyje, Suomijoje). Studentai ir pedagogai nuolatos dalyvauja Europos studentų mainų ir „mokymosi visą gyvenimą“ programoje ERASMUS.

Katedros Folkloro ansamblio studijos grupė Tatato (vad. E. Vyčinas ir D. Vyčinienė) 2008 m. koncertavo įvairiuose Austrijos miestuose, 2009 m. – Krokuvoje, 2010 m. – Minsko konservatorijoje. 2008–2012 m. dalyvauta Lietuvos aukštųjų mokyklų festivalyje „O kieno žali sodai“. Grupė koncertuoja ir Lietuvos mokyklose, darželiuose, rengia vakarones.