Pedagogikos katedra

Katedros vedėja: 
Prof. dr. Ramunė Kryžauskienė
El. paštas: ramune.kryzauskiene@lmta.lt

Koordinatorė:
Indrė Slavinskienė
El. paštas: indre.slavinskiene@lmta.lt  
Tel.: (8-5) 261 01 44
LMTA I rūmai, Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius, 1120 kab.

Katedra:
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos I rūmai
Gedimino pr. 42,  LT-01110 Vilnius
1126, 1138 auditorijos
Tel.: (8 5) 261 05 53

Dėstytojai


LMTA yra aukštoji atlikėjų rengimo mokykla. Tačiau ilgainiui patirta, jog beveik kiekvienas absolventas ateityje savo veiklą susieja su muzikos pedagogika. Tuo tikslu 1974 m. buvo įkurta Pedagogikos katedra. Pirmasis šios katedros vedėjas prof. dr. Eugenijus Ignatonis, vadovavęs 1974–1986 m., padėjo pagrindus savarankiškai šio mokymo padalinio veiklai. Vėliau katedrai vadovavo: Veronika Vitaitė (1986–1987), Algis Gricius (1987–1991), Liucija Drąsutienė (1991–2006), nuo 2006 iki šiol katedrai vadovauja Ramunė Kryžauskienė.

Pedagogikos katedros dėstytojai paskaitų metu stengiasi sudominti studentus muzikos pedagogo veikla, suteikti reikiamų žinių ir patraukliai atskleisti šio darbo specifiką. Auklėtiniams siekiama įteigti, jog muzikos pedagogika nėra besikartojančių reiškinių seka, o kiekviena pamoka – tai naujas atradimas, kuris priklauso nuo pedagogo iniciatyvos bei kūrybingumo.

Pedagogikos katedra yra tarpfakultetinė. Šiuo metu katedroje vykdomos šios studijų programos:
1. Lygiagrečiosios bakalauro muzikos pedagogikos studijos (Atlikimo menas, Muzikos teorija ir kritika, Muzikinis folkloras, Kompozicija);
2. Bendroji muzikos didaktika;
3. Muzikos pedagogika – magistrantūros studijos;
4. Laipsnio nesuteikiančios Muzikos pedagogikos studijos, skirtos mokytojo profesinei kvalifikacijai įgyti.