Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Šiuolaikinės ir improvizacinės muzikos specializacija

ŠIUOLAIKINĖS IR IMPROVIZACINĖS MUZIKOS SPECIALIZACIJA/MAGISTRO STUDIJOS

Koordinatorė: 
Prof. dr. Indrė Baikštytė
Mob.: +370 651 29059
El. paštas: indre.baikstyte@lmta.lt


Šiuolaikinės ir improvizacinės muzikos specializacija puikiai tinka muzikantams, norintiems įgyti šiuolaikinės muzikos atlikimo ir improvizacijos įgūdžių. Magistro studijos trunka dvejus metus: siūlomos dvi alternatyvios kryptys – šiuolaikinės muzikos (kamerinio ansamblio) ir improvizacinės muzikos. Grojant ansamblyje taip pat įgyjami grupinės improvizacijos įgūdžiai. Semestro studijos teminės: pirmą semestrą studijuojama šiuolaikinė ir etninė muzika, antrą – muzika ir teatras, trečią – muzika ir medijos. Teoriniai dalykai: Šiuolaikinės muzikos analizė ir interpretacija, Šiuolaikinės muzikos atlikimo technikos, Šiuolaikinės muzikos kūryba ir atlikimo kryptys, Skaitmeninio garso procesai ir kiti dalykai (studijų planą rasite žemiau). 

Stojančiųjų paraiškos priimamos nuo 2023 m.  nuo birželio 1 d. ir likus ne mažiau kaip 24 val. iki stojamojo egzamino pradžios..: https://lmta.lt/lt/stojantiesiems/ii-pakopa-magistranturos-studijos/stojanciuju-prasymai/

Kviečiami studijuoti visi talentingi muzikai, ES piliečiai gali pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą konkurso tvarka.    

Studijų kontekstas – tarptautinė šiuolaikinės  ir improvizacinės muzikos scena. Dėsto LMTA ir vizituojantys užsienio dėstytojai, kurie veda intensyvius projektus, teorinius ir praktinius-kūrybinius seminarus. Kiekvienas semestras baigiasi viešu pasirodymu. Dalyvavimas šiuolaikinės ir improvizacinės muzikos festivaliuose, praktika grojant šiuolaikiniuose ansambliuose, užmegztos kūrybinės partnerystės Lietuvoje ir užsienyje padės studentams integruotis į tolimesnę profesinę veiklą.

Šiuolaikinio ansamblio studijoms vadovauja kompozitorius ir dirigentas prof. Vykintas Baltakas. Studijų pagrindas – šiuolaikinės notuotos muzikos repertuaras, šiuolaikinės notacijos suvokimas, šiuolaikinės muzikos atlikimo technikos. Repertuaro studijos – stilistinė ir estetinė muzikos, sukurtos po 1950 m., apžvalga. Šios specializacijos studentai taip pat mokosi solinės ir grupinės improvizacijos.

Improvizacinės muzikos (laisvosios improvizacijos) studijoms vadovauja multi-instrumentalistas, improvizatorius doc. Liudas Mockūnas. Laisvosios improvizacijos dalyko siekiniai – solinių ir ansamblinių improvizacinių įgūdžių lavinimas, šiuolaikinės klasikinės muzikos žinios (teorinės ir praktinės), kūrybinių gebėjimų lavinimas. Studentai bus skatinami kurti, eksperimentuoti ir pristatyti savo kūrybinius projektus. Studijuojama tiek individualiuose, tiek grupiniuose užsiėmimuose. Neatsiejama studijų dalis – integruoti meistriškumo kursai ir tarpdisciplininiai seminarai, kuriuos veda  pasaulyje žinomi improvizatoriai. 


Dėstytojai

 

Prof. Vykintas Baltakas
El. paštas: lmta@baltakas.net
Asmeninis puslapis: www.baltakas.net

 

Doc. Liudas Mockūnas
El. paštas: liudasmockunas@gmail.com 
Biografija: https://www.mic.lt/lt/baze/dziazas/kompozitoriai-atlikejai/mockunas/

 

 

Prof dr. Indrė Baikštytė
El. paštas: indre.baikstyte@lmta.lt 
Biografija: https://lmta.lt/lt/darbuotojas/indre-baikstyte/

 

Lekt. Arnas Mikalkėnas
El. paštas: arnasmika@gmail.com
Biografija: https://lmta.lt/lt/darbuotojas/arnas-mikalkenas/

 


STUDIJŲ PLANAS 

 Semestrai
 1  2  3  4
 
 Dalykas / modulis Kreditai  Baigiamasis vertinimas
 Meno projekto alternatyvos
 10  10  10  
 Egzaminas
 Instrumentas
 5  5  5  5
 Egzaminas
 Šiuolaikinės muzikos atlikimo technikos
 5      
 Egzaminas
 Šiuolaikinės muzikos analizė ir interpretacija
 5      
 Egzaminas
 Performanso teorija ir praktika
 5      
 Egzaminas
 Šiuolaikinės muzikos kūryba ir atlikimo kryptys
   5    
 Egzaminas
 Tiriamojo darbo pagrindai
   5    
 Egzaminas
 Pasirenkamieji dalykai
   5    
 Egzaminas
 Skaitmeninio garso procesai
     5  
 Egzaminas
 Kultūros politika ir profesionalaus meno raida
     5  
 Egzaminas
 Baigiamasis rašto darbas
     5  5
 Įskaita, Gynimas
 Magistro meno projektas 
       20
 Gynimas
 Kreditai: 
 30  30  30  30
 
 Iš viso kreditų:   120  

REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS:

Priėmime į antrosios pakopos Muzikos atlikimo (specializacija – šiuolaikinė muzika) studijų programą gali dalyvauti asmenys, baigę muzikos krypties pirmosios (bakalauro) pakopos studijas. 

Konkursinį balą (maksimali galima jo reikšmė 10) sudaro: 

 • stojamojo egzamino (grojimas instrumentu ir šiuolaikinės kamerinės muzikos arba improvizacinės muzikos programos atlikimas pasirinktu instrumentu) įvertinimas – svertinis koeficientas 0,6;
 • motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais įvertinimas ir profesinio aplanko aptarimas – svertinis koeficientas 0,2;
 • pirmosios studijų pakopos pasiektų studijų rezultatų (diplomo priedėlyje (priede) įrašytų pažymių) vidurkis – svertinis koeficientas 0,2.

I. Stojamasis egzaminas

1. Grojimas instrumentu. Šiuolaikinės muzikos programos kūrinys/iai (sukurtas/ti po 1950 m.) pasirinktinai arba improvizacinės muzikos programos atlikimas pasirinktu instrumentu. 
Grojimo instrumentu programos trukmė – 10 min.

2. Grojimas pagal specializacijos kryptį

a) improvizacinė muzika: 
1) trys skirtingo charakterio improvizacinės pjesės (vienos pjesės trukmė – 1–2 minutės); 
2) ilgesnės trukmės improvizacinis kūrinys (maksimali trukmė – 10 min.); 
3) vienas šiuolaikinės muzikos kūrinys ar jo dalis arba džiazo kūrinio transkripcija (solo arba ansamblyje; trukmė – iki 5 min.); 

b) kamerinė muzika: 
stambios formos šiuolaikinis solo arba kamerinis kūrinys (visos dalys). 

Grojimo pagal specializacijos kryptį programos maksimali trukmė – 20 min.

Egzaminas vykdomas nuotoliniu būdu, komisijai pateikiant nuorodas į vaizdo įrašus su reikalaujama programa. Video įrašas turi būti atliktas ne anksčiau nei vieneri metai iki stojamojo egzamino datos.

II. Motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais. Motyvacinio pokalbio metu:

 • siekiama išsiaiškinti ir įvertinti ketinančio studijuoti asmens žinias ir gebėjimus pasirinktoje studijų srityje, norą tobulėti toliau, studijų lūkesčius, profesinės ateities planus;
 • įvertinamos žinios šiomis temomis:
 • pirmosios studijų pakopos metu parengto kamerinės muzikos repertuaro stilistinė, žanrinė ir dramaturginė analizė (baigusiems muzikos krypties pirmosios pakopos studijas);
 • šiuolaikinės muzikos menas Lietuvos ir pasaulio muzikinės kultūros kontekste; egzamino metu atliktos programos analizė turinio, formos, stiliaus aspektais, interpretaciniai ir/ar kūrybiniai sprendimai;
 • aptariamas profesinės veiklos aplankas.

Privalomos pasiekimų aplanko dalys:

 • motyvacinis laiškas (iki 1 psl.), atspindintis stojančiojo pasirengimą studijuoti pasirinktą specializaciją ir studijų lūkesčius;
 • ankstesnių studijų aprašymas (aukštoji mokykla, studijų programa, pedagogas(-ai), dalyvavimas tarptautinių mainų programose, meistriškumo kursai, seminarai, etc.);
 • koncertinės veiklos aprašymas (meno projektai, kolektyvai, etc.), sukaupto repertuaro sąrašas; 
 • dokumentai (arba jų kopijos), patvirtinantys aplanke pristatomą meninę veiklą ir kvalifikacijos kėlimą.  

Kontaktai

Šiuolaikinės muzikos studijų koordinatorė: 
Prof. dr. Indrė Baikštytė
Mob.: +370 651 29059
El. paštas: indre.baikstyte@lmta.lt

Informacija apie priėmimą: priemimas@lmta.lt