Tarptautinis studentų kamerinės muzikos festivalis

Kamerinės muzikos festivalių organizavimo tradicijos siekia 1967 m., kai pirmasis tuometinės Konservatorijos Kamerinio ansamblio katedros vedėjas prof. Jurgis Fledžinskas organizavo I sąjunginį kamerinių ansamblių festivalį, į kurį be artimiausių kaimynų – estų ir latvių – ansamblių, buvo pakviesti ir ryškūs Maskvos (Maskvos trio, Komitaso kvartetas) bei kitų tuometinės TSRS miestų atlikėjai. Antrasis festivalis buvo organizuotas 1969 m.

Pabaltijo respublikų Konservatorijų kamerinių ansamblių festivaliai savo pradžią skaičiuoja nuo 1975 m. Kamerinio ansamblio katedra, vadovaujama prof. J. Fledžinsko, 1977 m. pirmąkart surengia šį festivalį, kuris bemaž du dešimtmečius tradiciškai kasmet bus organizuojamas Lietuvos, Latvijos ir Estijos konservatorijų. 1980–89 m.m. Katedra kas tris metus festivalius Vilniuje rengė vadovaujama profesoriaus Domo Svirskio.

Festivalis inspiravo ryškų kamerinės muzikos pedagogikos brandą, stimuliavo studentus siekti aukštesnių profesinių rezultatų, skatino sveiką kūrybinę konkurenciją. Jis sudarė prielaidas Respublikų kultūriniam bendravimui bei tautinės kamerinės muzikos turtėjimui ir sklaidai – kiekvienos aukštosios mokyklos ansamblis privalėjo į savo koncerto programą įtraukti savos šalies kompozitoriaus kūrinius, kurie kartais būdavo sukuriami specialiai festivaliui. Pastaroji tradicija išliko – šįmet Latvijos ansamblis pristatys kūrinį, sukurtą specialiai Vilniaus festivaliui.

Ilgainiui festivalio geografinės ribos prasiplėtė. 1992 m. dalyvauti festivalyje Vilniuje Katedros vedėjas prof. R. Kulikauskas pakvietė Helsinkio ir Berlyno aukštųjų mokyklų kamerinius ansamblius. 1993 m. surengtas Helsinkyje jis jau buvo vadinamas Baltijos šalių festivaliu – tąsyk jame dalyvavo 6 šalių aukštųjų mokyklų kameriniai ansambliai. 1995 m. Berlyne vykusio festivalio metu pirmą kartą buvo vedami meistriškumo kursai, kurie tapo svarbia festivalių dalimi. Tarptautiniu festivalis tapo 2002 m. Vilniuje, organizuotas Katedros vedėjo prof. P. Kuncos ir buvęs vienas dalyviais gausiausių festivalių, subūręs 9 šalių kamerinius ansamblius. Greta Baltijos šalių – Lietuvos, Estijos, Latvijos, Danijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos – atstovų festivalyje dalyvavo ansambliai iš Italijos ir Austrijos aukštųjų mokyklų.

2008 m. LMTA vykusio Tarptautinio festivalio metu prof. P. Kuncos iniciatyva buvo surengtas 2007 m. susikūrusios Europos kamerinės muzikos pedagogų asociacijos (ECMTA) pirmasis metinis suvažiavimas. Nuo to laiko ECMTA susitikimai dažnai rengiami kartu su festivaliais.