Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Veikla ir istorija

LMTA Koncertmeisterio katedra įkurta 1987 m.
Akompanimento disciplina Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar LMTA) buvo pradėta sistemingai dėstyti 1957 m. prie Fortepijono katedros egzistavusiame koncertmeisterio klasės skyriuje. Skyrius buvo įsteigtas doc. Erikos Dineikaitės, aktyviai koncertuojančios tuometės Valstybinės filharmonijos koncertmeisterės, iniciatyva. Jos vadovaujamame koncertmeisterio skyriuje (1957-1987) buvo formuojama akompanimento dėstymo metodika, siejanti teorines žinias su praktika, padedanti formuoti būtinus akompanavimo įgūdžius bei kryptinga repertuarinė politika.

Naujos tendencijos Europos atlikimo mene, vis ryškėjanti takoskyra tarp solinio ir ansamblinio atlikimo meno specializacijų, meninio gyvenimo aktualijos, aktyvėjantis domėjimasis Lied ir Melodie – vokiečių ir prancūzų kamerinės vokalinės muzikos žanrais bei šiuolaikine kamerine vokaline muzika Lietuvoje, atsinaujinantis operos ir baleto teatro repertuaras, besiplečiantis muzikos mokyklų ir konservatorijų tinklas kėlė naujus reikalavimus pianistams-koncertmeisteriams ir sukūrė prielaidas naujam padaliniui atsirasti.

Buvo akivaizdu, kad neišskyrus akompanimento disciplinos iš Fortepijono katedros mokymo programos ir nesuteikus jai savarankiškos katedros statuso, pasiekti naują kokybinį šuolį bei patenkinti sparčiai augantį profesionalių pianistų koncertmeisterių poreikį šalyje būtų neįmanoma. Visa tai sąlygojo naujo, pažangaus, laiko dvasią atitinkančio savarankiško darinio sukūrimą.

1987 m. įkurtos Koncertmeisterio katedros pirmoji vedėja buvo prof. Ramutė Vaitkevičiūtė, fortepijoninio dueto „ViVa“ narė, vadovavusi katedrai iki 2010 m.

Svarų indėlį puoselėjant akompanimento atlikimo meną Lietuvoje įnešė Koncertmeisterio katedros pedagogai, iškilūs Lietuvos menininkai: prof. Chaimas Potašinskas (1924-2009), pianistas, Operos ir baleto teatro dirigentas, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius; prof. Gražina Ručytė-Landsbergienė, ilgametė OBT koncertmeisterė, apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu, Barboros Radvilaitės medaliu, „Vilniaus garso“ premija; doc. Virginija Dabkutė, Lietuvos kamerinio orkestro artistė; doc. Erika Dineikaitė. Buvo suformuoti tvirti meniniai ir metodiniai Katedros pagrindai, atsirado naujos disciplinos, sukurtos naujos dėstymo formos. Parengus vieningą 3-jų pakopų studijų programą buvo  sukurtos prielaidos kryptingam profesionalaus pianisto koncertmeisterio rengimui ir atveriančios naujas karjeros galimybes.

Šiuo metu Koncertmeisterio katedroje dėsto Lietuvoje ir užsienyje pripažinti menininkai, žymūs pianistai koncertmeisteriai. Nuo 2010 m. katedrai vadovauja prof. Irena Uss-Armonienė, „Armonas-Uss Duo“ ir fortepijoninio „Armonų trio“ narė, LR Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė; prof. Nijolė Ralytė, ilgametė prof. V. Prudnikovo ir kitų operos solistų scenos partnerė; prof. Audronė Kisieliūtė, nuolatinė prof. A. Krikščiūnaitės partnerė; doc. Irena Markauskienė, ilgametė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solisto A. Markausko koncertmeisterė; doc. Eglė Perkumaitė-Vikšraitienė, nuolat koncertuojanti su dainininke N. Katiliene; doc. dr. Indrė Baikšytė, fortepijoninio trio „FortVio“ narė, LR Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė; tarptautinių pianistų ir koncertmeisterių konkursų laureatės lekt. dr. Eglė Kižytė-Ramonienė, meno licenciatė lekt. Jonė Punytė.

LMTA Koncertmeisterio katedra – unikalus padalinys, neturintis analogų tarp Lietuvos ir Vakarų Europos aukštųjų muzikos mokyklų, kompleksiškai ruošiantis universalaus spektro profesionalius pianistus koncertmeisterius.

Katedra vykdo koncertmeisterio specialybės studijų programą II (magistrantūros) ir III (meno doktorantūros, iki 2011 m. – meno aspirantūros) studijų pakopose. Katedra ruošia universalaus spektro pianistus koncertmeisterius. Koncertmeisterio studijų programa aprėpia įvairių žanrų ir epochų operinę, kamerinę-vokalinę muziką, instrumentinius koncertus, originalius kūrinius instrumentams su fortepijono pritarimu.

Be specialybės – koncertmeisterio disciplinos – programą sudaro kompleksas dalykų, būtinų profesionalaus koncertmeisterio rengimui: fortepijono, dirigavimo, instrumentuotės ir partitūrų redukcijos, užsienio kalbų fonetikos (prancūzų, vokiečių, italų/ispanų ir rusų), skaitymo iš lapo ir transponavimo disciplinas. Magistrantai lanko vokalinės ir instrumentinės muzikos interpretacijos seminarus, atlieka vokalinio ir instrumentinio akompanimento praktiką bei asistentinę praktiką.

IV semestre magistrantas gina Magistro meno projektą ir Baigiamąjį rašto darbą.

Koncertmeisterio katedra taip pat vykdo Akompanimento ir Skaitymo iš lapo dalyko studijas fortepijono programos I pakopos studentams bei Akompanimento ir Lied dalyko studijas fortepijono programos II pakopos studentams.

Koncertmeisterio studijų programa nuolat atnaujinama pagal nūdienos atlikėjams keliamus reikalavimus.

Koncertmeisterio katedros studentai ir pedagogai  aktyviai dalyvauja Europos aukštųjų mokyklų Erasmus+ ir Nordplus tarptautinių mainų programose. Pedagogai nuolat tobulina savo kvalifikaciją stažuotėse, veda interpretacijos meistriškumo kursus, vadovauja kūrybinėms dirbtuvėms užsienio šalių aukštųjų mokyklų studentams.

Ilgamečiai katedros partneriai – Štutgarto, Manheimo, Leipcigo, Hanoverio aukštųjų muzikos mokyklų, Berlyno menų universiteto, Liono nacionalinės aukštosios konservatorijos, Briuselio karališkos konservatorijos, Turino G. Verdi nacionalinės konservatorijos, Bukarešto muzikos universiteto, Varšuvos F. Chopino universiteto, Krokuvos, Vroclavo K. Lipinskio muzikos akademijų ir kitų aukštųjų muzikos mokyklų Lied ir akompanimento katedros. 

Katedros pedagogai ir studentai sėkmingai integruojasi į tarptautinius projektus: 2012 m. drauge su kitomis šešiomis aukštosiomis Europos muzikos mokyklomis LMTA Koncertmeisterio katedra sėkmingai dalyvavo ERASMUS mainų programos intensyviuose projektuose (IP) European Lied Forum 2012 Berlyne ir European Lied Forum 2013 Vilniuje.

Informacija ir filmuota abiejų forumų medžiaga, užfiksuota video dokumentikoje, yra prieinama virtualioje erdvėje:
https://www.udk-berlin.de/universitaet/fakultaet-darstellende-kunst/european-liedforum/european-liedforum-berlin-2012/
https://www.aec-music.eu/userfiles/File/customfiles/pp-liedforum-antwerpen-sept-2013-def-website_20160125123449.pdf 
https://www.udk-berlin.de/universitaet/fakultaet-darstellende-kunst/european-liedforum/european-liedforum-berlin-2012/ 
https://www.udk-berlin.de/universitaet/fakultaet-darstellende-kunst/european-liedforum/european-liedforum-vilnius-2013/ 
http://youtu.be/phNr_kIqKXg

Katedra kviečiama dalyvauti nuolat vykstančiuose tarptautiniuose Lied pedagogų forumuose, kuriuose Lied žanro atlikimo patirtimi bei pažangiomis dėstymo metodikomis dalinasi ir žanro nūdienos problemas įvairiose šalyse aptaria Lied meno meistrai. 2016 m. Zalcburge vykusio forumo, kuriame dalyvavo 35 pedagogai iš 25-ų aukštųjų Europos, Japonijos ir Izraelio aukštųjų muzikos mokyklų, nutarimu buvo sukurta internetinė svetainė Liedernet.com. Pagrindinis Forumų tikslas – inspiruoti iki šiol neegzistavusios Europoje vieningos Lied platformos – „Europos Lied tinklo“ sukūrimą, Erasmus tarptautinių mainų pagrindu įtraukiant į jos veiklą įvairių Europos aukštųjų muzikos mokyklų Lied ir akompanimento katedras bei jų pedagogus.

Bendradarbiaujant su J. Sibelijaus muzikos akademijos operos studijos kolegomis dalinamasi operos repetitorių („coacher“) rengimo patirtimi. 2018 m. J. Sibelijaus muzikos akademijos kvietimu Koncertmeisterio katedros pedagogai ir studentai dalyvavo NordOpera projekte.

Koncertmeisterio katedra nuolat dalyvauja LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir tarptautinių Švietimo mainų paramos fondo projektuose dėl „Paramos užsienio šalių pedagogams, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose“. Laimėjus konkursus 2013, 2014 ir 2017 metais Koncertmeisterio katedros kvietimu LMTA viešėjo pasaulinio garso menininkai, Lied ir akompanimento meno meistrai prof. Michel Tranchant (Liono nacionalinė konservatorija) ir prof. Axel Bauni (Berlyno menų universitetas).

Didelės įtakos koncertmeisterio meninės brandos formavimui turi tradiciniais tapę Koncertmeisterio katedros organizuojami pianistų-koncertmeisterių konkursai studentams bei respublikiniai konkursai Lietuvos aukštųjų ir muzikos mokyklų bei konservatorijų moksleiviams ir studentams. 2005 m. katedra organizavo tarptautinį vokalistų ir pianistų-koncertmeisterių konkursą, kuriame dvejose amžiaus grupėse varžėsi Vokietijos, Japonijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Lietuvos dainininkai bei pianistai koncertmeisteriai. Didelio susidomėjimo sulaukia studentų pianistų koncertmeisterių skaitymo iš lapo konkursai.

Daugelis Koncertmeisterio katedros studentų ir absolventų sėkmingai atstovauja LMTA tarptautiniuose pianistų koncertmeisterių konkursuose bei festivaliuose ir pelnė laureatų vardus F. Schuberto ir moderniosios muzikos kamerinių vokalinių duetų konkurse „Franz  Schubert und moderne Musik“ Grace (Austrija), Paulos Salomon Lindberg Lied konkurse Berlyne (Vokietija), „XXI amžiaus menas“ Vorzelyje (Ukraina), pianistų koncertmeisterių konkursuose Klaipėdoje, tarptautiniame koncertmeisterių ir dainininkų konkurse Vilniuje. Taip pat yra pelnę geriausio koncertmeisterio diplomus įvairiuose dainininkų ir instrumentalistų konkursuose.

Šiuo metu Koncertmeisterio katedroje Akompanimento/Lied ir Koncertmeisterio dalykus studijuoja apie 50 studentų. Katedra yra parengusi didelį būrį aukštos kvalifikacijos koncertmeisterių, jų tarpe 3 meno daktares ir 12 meno aspirantų (licenciatų).

Koncertmeisterio studijų programos absolventai sėkmingai dirba koncertmeisteriais visų lygių muzikinio ugdymo įstaigose, orkestruose, teatruose, choruose Lietuvoje ir užsienyje, koncertuoja su solistais vokalistais ir instrumentalistais prestižinėse Lietuvos ir užsienio šalių koncertų salėse, talkina jiems konkursuose. Papildomai įgiję mokytojo kvalifikaciją absolventai dėsto akompanimentą meno mokyklose ir konservatorijose, aukštosiose muzikos mokyklose.

Svarbus katedros veiklos baras – mokslinė metodinė veikla. Katedra nuolat rengia metodines konferencijas, kuriose analizuojamos akompanimento ir Lied atlikimo meno problemos. Katedros pedagogai parengė 4 metodines priemones, skirtas akompanimento ir Lied atlikimo meno aspektams bei interpretacijos problemoms. Nuo 2017 m. Koncertmeisterio katedros iniciatyva LMTA Leidybos centras leidžia Lietuvių kamerinės vokalinės muzikos natų seriją. Dienos šviesą jau išvydo iki šiol nespausdinti katedros pedagogų redaguoti Z. Bružaitės, J. Juozapaičio, V. Barkausko, A. Martinaičio kameriniai vokaliniai ciklai bei dainos balsui ir fortepijonui.

Koncertmeisterio katedroje apgintos šios disertacijos:
– Eglė Kižytė-Ramonienė. Komiškumo raiška XX a. antros pusės vokaliniuose cikluose. 2015 m.
– Paulė Gudinaitė. Soneto interpretacija XX a. kamerinėje vokalinėje muzikoje: žodis-garsas, partitūra-atlikimas. 2017 m.
– Indrė Baikštytė. Pianisto akompaniatoriaus vaidmuo solisto meninėje veikloje: fiziologiniai ir psichologiniai aspektai. 2015 m.

Pedagogai kūrybingai perteikia savo meninę kūrybinę patirtį jauniesiems menininkams. Vadovaudamiesi pažangiomis dėstymo metodikomis, nuolat atnaujindami repertuarą rengia profesionalius menininkus, aukščiausius nūdienos reikalavimus atitinkančius pianistus koncertmeisterius.

2012 m. LMTA Koncertmeisterio katedros pedagogams įteiktas Lietuvos Respublikos kultūros ministro Padėkos raštas „Už kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną, ugdant pianistus-koncertmeisterius, sėkme vainikuotus darbus Lietuvos ateičiai“.

Parengė Koncertmeisterio katedros vedėja prof. Irena Uss-Armonienė

LMTA Koncertmeisterio katedros pedagogės

LR kultūros ministro Padėkos raštas