Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Lygios galimybės

LMTA vertybės – atvirumas ir tvarumas, kūrybiškumas, tapatumas, akademinė laisvė, atsakomybė ir tolerancija, lygios galimybės visiems ir bendruomenės santalka.

LMTA siekia lygių galimybių, įtraukties ir įvairovės principų taikymo visose veiklos srityse: 

  • pripažįsta, kad kiekvienas žmogus yra individualus ir kiekvieno žmogaus – darbuotojo ar studento indėlis ir dalyvavimas LMTA bendruomenės veiklose yra vienodai svarbus ir veiklas organizuoja taip, kad jos bendruomenėje būtų atstovaujamos visos visuomenės grupės ir kiekvienas bendruomenės narys jaustųsi gerbiamas bei galėtų visiškai panaudoti savo gebėjimus.
  • kuria bendruomenės kultūrą, kurioje skirtumai yra ne vien priimtini, bet ir vertinami ir kiekvienas gali lygiaverčiai dirbti, studijuoti, tobulintis ir išreikšti save. Mažiau galimybių turintiems padedama įveikti kliūtis ir įsitraukti į veiklas.
  • laikosi lygių galimybių principo ir draudžia varžyti darbuotojų ir studentų teises arba teikti jiems privilegijas, arba diskriminuoti dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, o taip pat dėl sveikatos problemų, išsilavinimo skirtumų, kultūrų skirtumų, ekonominių skirtumų ir geografinių skirtumų.

LMTA bendruomenės nariai, patiriantys diskriminaciją, priekabiavimą, patyčias ar gąsdinimus, gali kreiptis į LMTA rektorių arba Etikos komitetą (etika@lmta.lt). Visi skundai nagrinėjami Etikos komitete.  

LMTA lygių galimybių politika

Bukletas Lygios galimybės