Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Naujoji akademija

LMTA STUDIJŲ MIESTELIO STATYBOMS SKIRTA ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMA

2018 m. birželio 15 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl LMTA studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, dalinio finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Šios sutarties pagrindu, Akademijos projektui  „LMTA studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, sukūrimas (I etapas)“ skirta 13 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Tai bene šešerius metus trukusio LMTA, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, CPVA ir kitų valdžios institucijų glaudaus bendradarbiavimo rezultatas. Projektu siekiama gerinti muzikos, teatro, kino ir šokio menų studijų kokybę modernizuojant studijų aplinką ir sutelkiant šiuo metu skirtingose Vilniaus vietose išsklaidytą Akademijos infrastruktūrą viename meno ir mokslo branduolyje.

Numatyti du LMTA Studijų miestelio investicijų projekto įgyvendinimo etapai. Pirmąjį projekto etapą sudaro du poetapiai. Pirmo etapo I poetapio įgyvendinimo metu iškils LMTA Studijų miestelio (Olandų g. 21A, Vilniuje) Teatro ir kino fakultetas (TKF) bei Mažasis salių blokas (MSB), o II poetapio metu – Muzikos fakultetas.  

Projekto I etapo I poetapį, kuriam pagal pasirašytą sutartį skirta ES Struktūrinių fondų parama, ketinama baigti 2023 m. III ketv. pabaigoje. Pastačius pirmuosius Studijų miestelio pastatus – TKF ir MSB padaugės erdvių studentams savarankiškai ruoštis paskaitoms ir egzaminų sesijoms, atsivers naujos galimybės rengti teatro ir šokio pasirodymus, kurti filmus bei rengti jų peržiūras, vykdyti meno ir mokslo tyrimus. 

LMTA Studijų miestelio Muzikos fakulteto statybas planuojama pradėti po Teatro ir kino fakulteto bei Mažojo salių bloko statybos rangos darbų pabaigos.

Per antrąjį LMTA studijų miestelio statybų etapą numatyta pastatyti Didįjį salių bloką, Teorinių paskaitų-administracinį bloką, Biblioteką ir Studentų bendrabutį. Sklype esančioje koplytėlėje ketinama įrengti kamerinę salę.

Moderni, naujame LMTA Studijų miestelyje sutelkta akademijos infrastruktūra leis pagerinti LMTA vykdomų studijų programų kokybę, telkti intelektinę ir kūrybinę LMTA bendruomenės sinergiją bei efektyviau konkuruoti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje meno studijų erdvėje. Tikimasi, kad naujos meno kūrybos ir sklaidos erdvės ne tik ženkliai pagerins studijų aplinką, atvers naujas galimybes akademinei bendruomenei, bet taps atviros ir patrauklios Vilniaus miesto gyventojams bei svečiams.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšų, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Investicijos į švietimą, profesinį mokymą, skirtos švietimo ir mokymo infrastruktūrai tobulinti, siekiant suteikti įgūdžių ir užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybę“, 9.1.1. uždavinio „Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės“, 09.1.1-CPVA-V-720 priemonę „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“. 

* Nuotraukose – LMTA studijų miestelio projekto vizualizacija (c) Paleko Archstudija


PROJEKTO „LMTA STUDIJŲ MIESTELIO SUKŪRIMAS I ETAPAS“ EIGA

2023 metai

 • I ketv. pradėti statyti laikini pastoliai, skirti MSB pastato fasado plokščių sistemos montavimo darbams.
 • I ketv. sprendžiami su projekto technologais įrangos, su akustikais – garso izoliacijos ir kt. klausimai.
 • I ketv. gautas iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) suderinimas dėl Studijų miestelio elektros transformatorinės iškėlimo projekto.
 • I ketv. montuojami langai MSB pastate.
 • I ketv. baigtos dengti TKF perdangos plokštės tarp pirmo ir antro aukšto.

2022 metai

 • IV ketv. gautos iš Danijoje esančio fabriko MSB pastato fasado plokštės.
 • IV ketv. baigtos lieti TKF pastato I ir II aukšto sienos, sumontuotos laikančiosios kolonos.
 • IV ketv. baigtas statyti MSB pastato konstruktyvas, sumūrytos sienos, surinktos laiptų pakopos, pradėtas dengti stogas.
 • IV ketv. I ketv. derinamas su UAB „Vilniaus vandenys“ Lauko vandens nuotekų Techninis projektas, o su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) elektros transformatorinės iškėlimo klausimai.
 • IV ketv. pradėti priešgaisrinio Studijų miestelio vandens rezervuaro statybos parengiamieji darbai – kasama žemė, gręžiami poliai.
 • IV ketv. pradėti derinti TKF ir MSB vidaus bendrų patalpų ir auditorijų šviestuvų, sienų spalvų, jungiklių, rozečių planai.
 • IV ketv. 97 proc. baigtas rengti LMTA studijų miestelio TKF ir MSB darbo projektas.
 • IV ketv. suderinta su ŠMSM, CPVA ir Finansų ministerija dėl papildomo finansavimo poreikio, atsiradusio po rangos darbų sutarties su UAB „Infes“ indeksacijos.
 • IV ketv. pasirašytas su UAB „Infes“ papildomas susitarimas dėl rangos statybos darbų sutarties indeksacijos.
 • III ketv. baigti šiltinti Studijų miestelio TKF ir MSB pamatai ir cokolinis aukštas.
 • III ketv. demontuota šilumos tinklo Olandų g. magistralinės trasos dalis. Pakeistas vamzdžių diametras, sumontuoti didesnio pralaidumo vamzdžiai.
 • III ketv. išrinktos LMTA studijų miestelio TKF ir MSB fasadų, vidinio kiemo grindinio medžiagos ir spalvos, parengti pirminiai pirmo aukšto vidaus interjero sprendiniai.
 • III ketv. baigti lieti LMTA studijų miestelio TKF ir MSB pastatų pamatai, pradėtos kloti perdangos plokštės tarp rūsio ir pirmo aukšto, montuotos MSB pirmo aukšto laikančiosios kolonos.
 • III ketv. pasirašyta sutartis su Finansų ministerija dėl Europos investicijų banko (EIB) paskolos, skirtos finansuoti LMTA nuosavo indėlio dalį į Projekto I etapo I poetapio įgyvendinimą.
 • III ketv. baigtas derinti Projekte statomų šilumos tinklų (žemės sklype Olandų g. 21A, Vilniuje) servituto klausimas su Nacionaline žemės tarnyba,Vilniaus m. šilumos tinklais ir kt. institucijomis. Pasirašyta servitutų sutartis.
 • III ketv. dėl nestabilios geopolitinės padėties LMTA laikinai sustabdytas Sluškų rūmų pastatų komplekso pardavimas.
 • II ketv. pradėta lieti LMTA studijų miestelio TKF ir MSB pastatų pamatus, prasidėjo lauko inžinierinių tinklų statybos.
 • II ketv. LR Vyriausybei pritarus, investuojamas Vilniaus g. 6-2, Vilniuje nekilnojamasis turtas, didinant savininko kapitalą į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją su tikslu aukciono būdu jį pardavus, gautas lėšas reinvestuoti į Studijų miestelio projekto veiklų įgyvendinimą.
 • Su ŠMSM, Finansų ministerija, LR Vyriausybe derintas papildomo finansavimo šaltinių klausimas.
 • II ketv. pakeista Projekto ES Struktūrinių fondų finansavimo sutartis.
 • Keičiamas Projekto ES struktūrinių fondų paramos finansavimo intensyvumas – didinama LMTA nuosavo indėlio dalis nuo 10 proc. iki 42,55 proc.
 • ES struktūrinių fondų finansavimo sutartyje nauja Projekto I etapo I poetapio pabaigos data: 2023 m. rugpjūčio 30 d.
 • Paskelbtas LMTA Sluškų rūmų pastatų komplekso pakartotinis aukcionas.
 • I ketv. perprojektuoti LMTA studijų miestelio TKF bei MSB pamatai dėl aukšto gruntinio vandens. Gauta teigiama perprojektuotų TKF ir MSB pamatų ekspertizės išvada.
 • Atliekami lauko elektros tinklų, vandentiekio, dujotiekio ir kt. tinklų rangos darbai, kasamos pastatų pamatų duobės.
 • I ketv. paskelbtas LMTA Sluškų rūmų pastatų komplekso aukcionas.
 • I ketv. gauta ŠMSM teigiama išvada ir pritarimas atnaujintam LMTA studijų miestelio I etapo I poetapio investicijų projektui. Užtikrintas ES Struktūrinių fondų finansavimas TKF ir MSB statyboms.
 • Dėl ženkliai išaugusio Projekto biudžeto Studijų miestelio Muzikos fakulteto statybos perkeltos į I etapo II poetapį.

2021 metai

 • IV ketv. pradėti pirmieji LMTA studijų miestelio Teatro ir kino fakulteto bei Mažojo salių bloko statybos rangos darbai – žemės darbai.
 • IV ketv. pradėtas Studijų miestelio TKF ir MSB darbo projekto rengimas.
 • IV ketv. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vertinimui pateiktas atnaujintas LMTA studijų miestelio I etapo I poetapio (2 pastatų – Teatro ir kino fakulteto su Mažuoju salių bloku) investicijų projektas.
 • III ketv. perduota statybvietė UAB „Infes“.
 • Nugriauti senojo karinio miestelio pastatai, parengta teritorija statybos rangos darbams.
 • Atnaujintas LMTA studijų miestelio I etapo investicijų projektas.
 • II ketv. pasirašyta su UAB „Infes“ Teatro ir kino fakulteto bei Mažojo salių bloko rangos darbų sutartis. Sutarties vertė: 19,47 mln. Eur. Įgyvendinant sutartį bus parengtas TKF ir Mažojo salių bloko darbo projektas, pastatyti ir įrengti pastatai bei sutvarkyta aplink pastatus esanti aplinka. 
 • II ketv. pasirašyta su UAB „Infes“ preliminari Muzikos fakulteto rangos darbų sutartis. Sutarties vertė: 20,43 mln. Eur. 
 • I ketv. paskelbtas LMTA Studijų miestelio I etapo rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2020 metai

 • IV ketv. išduotas statybos leidimas LMTA Studijų miestelio statyboms.
 • IV ketv. UAB „Darbasta“ atlikta LMTA Studijų miestelio techninio projekto ekspertizė.
 • III ketv. UAB „Projektų rengimo centras“ baigė projektuoti LMTA Studijų miestelio techinį projektą.

2019 metai

 • Pasirašyta sutartis su UAB „Projektų rengimo centras“ dėl LMTA akademinio miestelio projektavimo darbų (išskyrus architektūrinę dalį). Pradėti LMTA Studijų miestelio projektavimo darbai. 
 • Visuomenei pristatyti Mokslo paskirties pastatų – LMTA Studijų miestelio, Olandų g. 21A, Vilniuje projektiniai pasiūlymai. Nuoroda: LMTA | Visuomenei pristatytas LMTA studijų miestelio projektas

2018 metai

 • Pasirašyta sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra dėl LMTA studijų miestelio, Olandų g. 21A, Vilniuje pirmo projekto dalies dalinio finansavimo iš ES Struktūrinių fondų finansavimo (13,033 mln. Eur). Nuoroda: LMTA | LMTA Studijų miestelio statyboms skirta ES struktūrinių fondų parama
 • Baigta projektuoti LMTA Studijų miestelio Architektūros dalis. Nuoroda: LMTA | LMTA studijų miestelio vizija – vis konkretesnė
 • Priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr.212 „Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos savininko kapitalo didinimo“, kurio pagrindu į LMTA valstybė investuoja nekilnojamuoju turtu, skirtu pardavimui ir reinvestavimui – virš 10 mln. Eur į LMTA Studijų miestelio projekto I etapo įgyvendinimą.
 • Parduotas LMTA pastatas, Gedimino pr. 39, Vilniuje už 1,9 mln. Eur. Lėšos gautos iš pastato pardavimo bus reinvestuotos į LMTA Studijų miestelio I etapo rangos darbus.

2017 metai

 • Pasirašyta sutartis su „Paleko Archstudija“ vadovu Rolandu Paleku dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, architektūros dalies projektavimo ir architektūros dalies projekto vykdymo priežiūros paslaugų. 
 • Pradedami vykdyti LMTA akademinio miestelio architektūrinės dalies projektavimo darbai.

2015 metai

 • Akademija su Lietuvos architektų sąjunga paskelbė LMTA studijų miestelio architektūrinį konkursą: I vietą laimėjo „Paleko Archstudija“ (R. Palekas, D. Zakaitė, B. Puzonas, A. Palekienė, J. Jankauskas). 

* Nuotraukoje – LMTA studijų miestelio projekto vizualizacija (c) Paleko Archstudija


PAPILDOMA INFORMACIJA

Pagal „Paleko Archstudijos“ parengtą projektą, LMTA studijų miestelį sudarys sugrupuotų greta jau esamo Olandų g. 21A, Vilniuje teritorijos užstatymo aštuonių meno ir mokslo veiklai skirtų pastatų kompleksas.

Investicijų projekto „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, sukūrimas“ I dalis finansuojama iš Europos Regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto (13,033 mln. Eur) ir Akademijos nuosavų lėšų, gautų pardavus LMTA pastatus. Iš šiuo metu LMTA studijų veiklai naudojamų 10 pastatų, ketinama palikti Centrinius rūmus, esančius Gedimino prospekte, kaip reprezentacinę Akademijos erdvę, kurioje liks Kūrybinių inovacijų centras, bus vykdomos mokymosi visą gyvenimą, kvalifikacijos tobulinimo, neformalaus ugdymo ir kitos veiklos. 

* Nuotraukoje – LMTA studijų miestelio projekto vizualizacija (c) Paleko Archstudija