Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Naujoji akademija

LMTA STUDIJŲ MIESTELIO STATYBOMS SKIRTA ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMA

2018 m. birželio 15 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl LMTA studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, dalinio finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Šios sutarties pagrindu, Akademijos projektui  „LMTA studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, sukūrimas (I etapas)“ skirta 13 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Tai bene šešerius metus trukusio LMTA, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, CPVA ir kitų valdžios institucijų glaudaus bendradarbiavimo rezultatas. Projektu siekiama gerinti muzikos, teatro, kino ir šokio menų studijų kokybę modernizuojant studijų aplinką ir sutelkiant šiuo metu skirtingose Vilniaus vietose išsklaidytą Akademijos infrastruktūrą viename meno ir mokslo branduolyje.

Numatyti du LMTA Studijų miestelio investicijų projekto įgyvendinimo etapai. Pirmąjį etapą, kuriam pagal pasirašytą sutartį skirta parama iš ES Struktūrinių fondų lėšų, ketinama baigti 2023 m. III ketv. pabaigoje. Šio etapo metu Olandų g. 21A, Vilniuje, iškils Teatro ir kino fakulteto, Muzikos fakulteto ir Mažojo salių bloko pastatai. Projekto I etapo pabaigoje šiuose pastatuose intensyviai vyks paskaitos.

Pastačius pirmuosius Studijų miestelio pastatus ženkliai padaugės erdvių studentams savarankiškai ruoštis paskaitoms ir egzaminų sesijoms, atsivers naujos galimybės rengti muzikos, teatro ir šokio pasirodymus, kurti filmus bei rengti jų peržiūras, vykdyti meno ir mokslo tyrimus. Planuojama, kad pirmuoju etapu sukurta infrastruktūra sudarys puikias studijų sąlygas meno studijų studentams. 

Per antrąjį LMTA studijų miestelio statybų etapą numatyta pastatyti Didįjį salių bloką, Teorinių paskaitų-administracinį bloką, Biblioteką ir Studentų bendrabutį. Sklype esančioje koplytėlėje ketinama įrengti kamerinę salę.

Moderni, naujame LMTA Studijų miestelyje sutelkta akademijos infrastruktūra leis pagerinti LMTA vykdomų studijų programų kokybę, telkti intelektinę ir kūrybinę LMTA bendruomenės sinergiją bei efektyviau konkuruoti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje meno studijų erdvėje. Tikimasi, kad naujos meno kūrybos ir sklaidos erdvės ne tik ženkliai pagerins studijų aplinką, atvers naujas galimybes akademinei bendruomenei, bet taps atviros ir patrauklios Vilniaus miesto gyventojams bei svečiams.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšų, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Investicijos į švietimą, profesinį mokymą, skirtos švietimo ir mokymo infrastruktūrai tobulinti, siekiant suteikti įgūdžių ir užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybę“, 9.1.1. uždavinio „Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės“, 09.1.1-CPVA-V-720 priemonę „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“. 

* Nuotraukose – LMTA studijų miestelio projekto vizualizacija (c) Paleko Archstudija


PROJEKTO „LMTA STUDIJŲ MIESTELIO SUKŪRIMAS I ETAPAS“ EIGA

2021 metai

 • II ketv. pasirašyta su UAB „Infes“ Teatro ir kino fakulteto bei Mažojo salių bloko rangos darbų sutartis. Sutarties vertė: 19,47 mln. Eur. Įgyvendinant sutartį bus parengtas TKF ir Mažojo salių bloko darbo projektas, pastatyti ir įrengti pastatai bei sutvarkyta aplink pastatus esanti aplinka. 
 • II ketv. pasirašyta su UAB „Infes“ preliminari Muzikos fakulteto rangos darbų sutartis. Sutarties vertė: 20,43 mln. Eur. 
 • I ketv. paskelbtas LMTA Studijų miestelio I etapo rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2020 metai

 • IV ketv. išduotas statybos leidimas LMTA Studijų miestelio statyboms.
 • IV ketv. UAB „Darbasta“ atlikta LMTA Studijų miestelio techninio projekto ekspertizė.
 • III ketv. UAB „Projektų rengimo centras“ baigė projektuoti LMTA Studijų miestelio techinį projektą.

2019 metai

 • Pasirašyta sutartis su UAB „Projektų rengimo centras“ dėl LMTA akademinio miestelio projektavimo darbų (išskyrus architektūrinę dalį). Pradėti LMTA Studijų miestelio projektavimo darbai. 
 • Visuomenei pristatyti Mokslo paskirties pastatų – LMTA Studijų miestelio, Olandų g. 21A, Vilniuje projektiniai pasiūlymai. Nuoroda: LMTA | Visuomenei pristatytas LMTA studijų miestelio projektas

2018 metai

 • Pasirašyta sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra dėl LMTA studijų miestelio, Olandų g. 21A, Vilniuje pirmo projekto dalies dalinio finansavimo iš ES Struktūrinių fondų finansavimo (13,033 mln. Eur). Nuoroda: LMTA | LMTA Studijų miestelio statyboms skirta ES struktūrinių fondų parama
 • Baigta projektuoti LMTA Studijų miestelio Architektūros dalis. Nuoroda: LMTA | LMTA studijų miestelio vizija – vis konkretesnė
 • Priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr.212 „Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos savininko kapitalo didinimo“, kurio pagrindu į LMTA valstybė investuoja nekilnojamuoju turtu, skirtu pardavimui ir reinvestavimui – virš 10 mln. Eur į LMTA Studijų miestelio projekto I etapo įgyvendinimą.
 • Parduotas LMTA pastatas, Gedimino pr. 39, Vilniuje už 1,9 mln. Eur. Lėšos gautos iš pastato pardavimo bus reinvestuotos į LMTA Studijų miestelio I etapo rangos darbus.

2017 metai

 • Pasirašyta sutartis su „Paleko Archstudija“ vadovu Rolandu Paleku dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, architektūros dalies projektavimo ir architektūros dalies projekto vykdymo priežiūros paslaugų. 
 • Pradedami vykdyti LMTA akademinio miestelio architektūrinės dalies projektavimo darbai.

2015 metai

 • Akademija su Lietuvos architektų sąjunga paskelbė LMTA studijų miestelio architektūrinį konkursą: I vietą laimėjo „Paleko Archstudija“ (R. Palekas, D. Zakaitė, B. Puzonas, A. Palekienė, J. Jankauskas). 

* Nuotraukoje – LMTA studijų miestelio projekto vizualizacija (c) Paleko Archstudija


PAPILDOMA INFORMACIJA

Pagal „Paleko Archstudijos“ parengtą projektą, LMTA studijų miestelį sudarys sugrupuotų greta jau esamo Olandų g. 21A, Vilniuje teritorijos užstatymo aštuonių meno ir mokslo veiklai skirtų pastatų kompleksas.

Investicijų projekto „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, sukūrimas“ I dalis finansuojama iš Europos Regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto (13,033 mln. Eur) ir Akademijos nuosavų lėšų, gautų pardavus LMTA pastatus. Iš šiuo metu LMTA studijų veiklai naudojamų 10 pastatų, ketinama palikti Centrinius rūmus, esančius Gedimino prospekte, kaip reprezentacinę Akademijos erdvę, kurioje liks Kūrybinių inovacijų centras, bus vykdomos mokymosi visą gyvenimą, kvalifikacijos tobulinimo, neformalaus ugdymo ir kitos veiklos. 

* Nuotraukoje – LMTA studijų miestelio projekto vizualizacija (c) Paleko Archstudija