Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Naujoji akademija

LMTA Studijų miestelio statyboms skirta ES struktūrinių fondų parama

2018 m. birželio 15 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl Struktūrinių fondų paramos naujo LMTA studijų miestelio Olandų g. statyboms. Šios sutarties pagrindu Akademijai skirta 13 milijonų eurų projektui „LMTA studijų miestelio Olandų g., Vilniuje, sukūrimas (I etapas)“, kuris yra bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.   

Tai bene šešis metus trukusio LMTA, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, Centrinės projektų valdymo agentūros ir kitų valdžios institucijų glaudaus bendradarbiavimo rezultatas. Projektu siekiama pagerinti muzikos, teatro, kino ir šokio menų studijų kokybę: modernizuoti studijų aplinką ir sutelkti šiuo metu skirtingose Vilniaus vietose išsklaidytą Akademijos infrastruktūrą viename studijų miestelyje.

Numatyti du investicijų projekto įgyvendinimo etapai. Pirmajame etape, kuriam pagal pasirašytą sutartį skiriama parama iš Struktūrinių fondų lėšų, Olandų g. turėtų iškilti Teatro ir kino fakulteto, Muzikos fakulteto pastatai ir Mažasis salių blokas. Juose pirmojo projekto etapo pabaigoje jau turėtų intensyviai vykti paskaitos. Ženkliai padaugės erdvių studentams savarankiškai ruoštis paskaitoms ir egzaminų sesijoms, atsivers naujos galimybės rengti muzikos, teatro ir šokio pasirodymus, kurti filmus bei rengti jų peržiūras. Planuojama, kad pirmuoju etapu sukurta infrastruktūra sudarys puikias studijų sąlygas meno studijų studentams. 

Per antrąjį LMTA studijų miestelio statybų etapą numatyta pastatyti Didįjį salių bloką, Teorinių paskaitų-administracinį bloką, Biblioteką ir Studentų bendrabutį, sklype esančioje koplytėlėje ketinama įrengti kamerinę salę.

Moderni, studijų miestelyje sutelkta akademijos infrastruktūra leis pagerinti LMTA vykdomų studijų programų kokybę, telkti intelektinę ir kūrybinę LMTA bendruomenės sinergiją bei efektyviau konkuruoti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje meno studijų rinkoje. Tikimasi, kad naujos meno kūrybos ir sklaidos erdvės ženkliai pagerins studijų aplinką, taps atviros, patrauklios ir Vilniaus miesto gyventojams bei svečiams.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšų, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Investicijos į švietimą, profesinį mokymą, skirtos švietimo ir mokymo infrastruktūrai tobulinti, siekiant suteikti įgūdžių ir užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybę“, 9.1.1. uždavinio „Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės“, 09.1.1-CPVA-V-720 priemonę „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.


2015 m. Akademija drauge su Lietuvos architektų sąjunga paskelbė LMTA studijų miestelio architektūrinį konkursą: I vietą laimėjo „Paleko Archstudija“ (R. Palekas, D. Zakaitė, B. Puzonas, A. Palekienė, J. Jankauskas). 

2017 m. balandžio 11 d. buvo pasirašyta sutartis su „Paleko Archstudija“ vadovu Rolandu Paleku dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21, Vilniuje, architektūros dalies projektavimo ir architektūros dalies projekto vykdymo priežiūros paslaugų. Tai leido pradėti akademinio miestelio architektūrinės dalies projektavimo darbus.

2017 m. gruodžio 27 d. LMTA pasirašė kredito sutartį su AB SEB banku projekto finansavimo užtikrinimui. 

Pagal „Paleko Archstudijos“ parengtą projektą, LMTA studijų miestelį sudarys kompleksas pastatų, sugrupuotų greta jau esamo teritorijos Olandų gatvėje užstatymo.

Bendra viso investicijų projekto „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21, Vilniuje, sukūrimas“ vertė – 29 161 000 eurų. Investicijų projektas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto (13 033 000 Eur) bei Akademijos nuosavų lėšų, gautų pardavus LMTA pastatus. Iš dabar LMTA studijų veiklai naudojamų 10 pastatų, ketinama palikti Centrinius rūmus, esančius Gedimino prospekte, kaip reprezentacinę Akademijos erdvę, kurioje liks Kūrybinių inovacijų centras, bus vykdomos mokymosi visą gyvenimą, kvalifikacijos tobulinimo, neformalaus ugdymo ir kitos veiklos.