Šokio ir judesio katedra

Katedros vedėjas:
Andrius Katinas
El. paštas: andrius.katinas@lmta.lt

Koordinatorė: 
Justina Širvelytė
El. paštas: justina.sirvelyte@lmta.lt
Tel.: (8 5) 262 6770

Katedra:
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos IV rūmai
Kosciuškos g. 10, 01100 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 67 70
215 kabinetas 

Dėl priėmimo į studijas prašome teirautis LMTA Priėmimo skyriuje