Fakulteto taryba

Išrinkti septyni LMTA Klaipėdos fakulteto tarybos nariai 

2019-05-07

2019 m. gegužės 6 d. įvykusiame LMTA Klaipėdos fakulteto dėstytojų, tyrėjų ir administracijos atstovų susirinkime buvo išrinkta nauja fakulteto taryba. Remiantis rinkimų į LMTA Klaipėdos fakulteto tarybos sudarymo nuostatų 5 punkte nustatytomis kvotomis ir rinkimų į LMTA Klaipėdos fakulteto tarybą balsavimo rezultatais, į tarybą išrinkti:

doc. dr. Irena Bierontaitė – Teatro katedra; 
prof. dr. Rūta Gidzijauskienė – Muzikos katedra; 
doc. Algis Kilis – Muzikos katedra; 
prof. dr. Vidmantas Mačiulskis – Šokio katedra; 
doc. Irena Pečiūrienė – Administracija; 
doc. Alvydas Soraka – Šokio katedra; 
doc. dr. Danutė Vaigauskaitė – Teatro katedra.

Vadovaujantis LMTA Klaipėdos fakulteto tarybos sudarymo nuostatų 5.1. ir 5.4. punktais, į tarybos sudėtį taip pat įeina: 

Tomas Grigat – Muzikos katedros studentas; 
Gabrielė Lukošiūtė – Teatro katedros studentė; 
Vytautas Tetenskas – profesorius, Klaipėdos fakulteto dekanas.


Klaipėdos fakulteto tarybos rinkimai 

2019-04-26 

Skelbiamas kandidatų į Klaipėdos fakulteto tarybą sąrašas 

Klaipėdos fakulteto tarybos rinkimų komisija, sudaryta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senatui 2019 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 4-SN patvirtinus Klaipėdos fakulteto tarybos sudarymo nuostatus, skelbia kandidatų į Klaipėdos fakulteto tarybą sąrašą:

  1. doc. dr. Irena Bierontaitė, Teatro katedra;
  2. prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, Muzikos katedra;
  3. doc. Algis Kilis, Muzikos katedra;
  4. prof. dr. Vidmantas Mačiulskis, Šokio katedra;
  5. doc. Irena Pečiūrienė, Klaipėdos fakulteto administracija;
  6. doc. Alvydas Soraka, Šokio katedra;
  7. doc. dr. Danutė Vaigauskaitė, Teatro katedra;
  8. doc. Rūta Vildžiūnienė, Muzikos katedra;
  9. lekt. Giedrė Zeicaitė, Muzikos katedra. 

DABARTINĖ FAKULTETO TARYBA

Tarybos pirmininkė: 
Doc. Jūratė Karosaitė Karosevičiūtė
Mob.: 8 618 44565

Tarybos pirmininkės pavaduotojas: 
Prof. dr. Vidmantas Mačiulskis
Tel.: (8 46) 39 87 12

Tarybos sekretorė: 
Doc. dr. Irena Bierontaitė

Tarybos nariai:
– Doc. Vytautas Alenskas
– Prof. Vilmantas Bružas
– Prof. dr. Rūta Girdzijauskienė
– Prof. dr. Petras Grecevičius
– Prof. Romaldas Idzelevičius
– Dr. Arvydas Juozaitis
– Prof. Edvardas Kaniava
– Doc. Judita Kiaulakytė
– Doc. Irena Pečiūrienė
– Prof. dr. Rimantas Sliužinskas
– Prof. Saulius Šiaučiulis
– Prof. Vytautas Tetenskas
– Prof. Valentina Vadoklienė
– Doc. dr. Danutė Vaigauskaitė
– Doc. Rūta Vildžiūnienė
– Prof. Stanislovas Žilevičius
– Studentė Greta Pučkoriūtė
– Studentė Erika Gaučiūtė