Fakulteto taryba

KLAIPĖDOS FAKULTETO TARYBA

Tarybos pirmininkė: 
Doc. Jūratė Karosaitė
Tel.: (8 46) 39 87 25

Tarybos pirmininkės pavaduotojas: 
Prof. dr. Vidmantas Mačiulskis
Tel.: (8 46) 39 87 12

Tarybos sekretorė: 
Doc. dr. Irena Bierontaitė
Tel.: (8 46) 39 87 40

Tarybos nariai:
– Doc. Vytautas Alenskas
– Prof. Vilmantas Bružas
– Prof. dr. Rūta Girdzijauskienė
– Prof. dr. Petras Grecevičius
– Prof. Romaldas Idzelevičius
– Dr. Arvydas Juozaitis
– Prof. Edvardas Kaniava
– Doc. Judita Kiaulakytė
– Doc. Irena Pečiūrienė
– Prof. dr. Rimantas Sliužinskas
– Prof. Saulius Šiaučiulis
– Prof. Vytautas Tetenskas
– Prof. Valentina Vadoklienė
– Doc. dr. Danutė Vaigauskaitė
– Doc. Rūta Vildžiūnienė
– Prof. Stanislovas Žilevičius
– Studentė Greta Pučkoriūtė
– Studentė Erika Gaučiūtė