Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Muzikos fakulteto istorija

Lietuvos valstybinės konservatorijos 1950 m. diplomantų laida (c) LMTA archyvas

Pirmieji fakultetai LMTA (buvusioje Lietuvos konservatorijoje) kaip struktūriniai padaliniai minimi 1949 metais – kai Kauno ir Vilniaus konservatorijos buvo sujungtos į vieną Lietuvos TSR konservatoriją. Nors 1950 metais studentų buvo apie 250, 1949–1950 metais minimi net penki fakultetai, o jų pavadinimai iš dalies turėjo simbolinę prasmę.
Pokario Konservatorijoje (dabartinėje LMTA) fakultetai nebuvo analogiški kitų aukštųjų mokyklų fakultetams, jie daugiau sudarė formalius administracinius padalinius, nes buvo steigiami ir reorganizuojami vadovaujančios ministerijos įsakymu, pasiūlius Konservatorijos tarybai.
1951–1964 m. realiai buvo tik vienas Atlikėjų ir teorijos-kompozicijos fakultetas, o jam vadovavo legendinis LMTA dekanas, violončelininkas prof. Povilas Berkavičius.
Pirmasis bandymas sujungti katedras į fakultetus buvo atliktas 1964 metais. Taip atsirado du fakultetai: Atlikėjų ir muzikos teorijos (dekanas prof. Povilas Berkavičius) bei Liaudies meno (dekanas – prof. Valentas Leimontas).
Augant studentų skaičiui, antroji fakultetų reorganizacija įvyko 1976 m. Buvo įsteigti trys fakultetai: Fortepijono ir teorijos fakultetas (dekanas doc. Vytautas Gaidamavičius), Orkestrinis fakultetas (dekanas prof. Valentas Leimontas) bei Chorinio ir teatrinio meno fakultetas (dekanė doc. Birutė Razauskienė, vadovavusi iki 1985 m., ją pakeitė doc. dr. Ona Pakėnienė).
Tokia fakultetų struktūra išliko iki 1991 m., kai iš Vaidybos (buvusios Aktoriaus meistriškumo) katedros, įsteigtos 1952 m. ir priklausiusios Chorinio ir teatrinio meno fakultetui, 1991 m. išaugo savarankiškas Teatro ir kino meno fakultetas (ilgametė dekanė – doc. dr. Ona Pakėnienė). Tais pačiais 1991 m. buvo pertvarkyti ir muzikiniai fakultetai: Fortepijono ir muzikologijos fakultetas (dekanas prof. Eugenijus Ignatonis) bei Instrumentinės ir vokalinės muzikos fakultetas (dekanas prof. Paulius Juodišius, vadovavo iki 1993 m.).
Iki 1991 m. kurį laiką Fortepijono ir muzikologijos, istorijos, kompozicijos fakultetui vadovavo doc. Ramutis Čepinskas (1984–1989), vėliau tapęs Kauno fakulteto ilgamečiu dekanu (1989–1994) ir prorektoriumi. 1994–2006 m. Kauno fakulteto dekanu buvo lekt. Rimantas Karaška, 2006–2011 m. – doc. dr. Saulius Gerulis. 2011 m. Kauno fakultetas atsiskyrė nuo LMTA ir įsijungė į Vytauto Didžiojo universitetą VDU Muzikos akademijos pavadinimu.
Nuo 1991 m. LMTA muzikos fakultetai išlaikė savo struktūrą iki 2011-ųjų. Fortepijono ir muzikologijos fakultetui vadovavo doc. Ričardas Biveinis (1995–2000), jį pakeitė prof. dr. Ramunė Kryžauskienė (2000–2006); Instrumentinės ir vokalinės muzikos fakultetui vadovavo prof. Juozas Slankauskas (1993–2003), nuo 2003 m. – prof. Aušra Motuzienė. 2006–2011 m. Fortepijono ir muzikologijos fakulteto dekane buvo dabartinė Studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė.
Siekiant fakulteto pavadinime atspindėti jam priklausančias katedras ir vykdomas studijas programas, fakultetų pavadinimai kito. Itin daug metamorfozių patyrė Fortepijono ir muzikologijos fakultetas, kurio sudėtyje tradiciškai buvo pianistai ir muzikologai bei kompozitoriai. Šis fakultetas buvo vadinamas Fortepijono ir muzikos teorijos, Fortepijono ir teorijos, Fortepijono ir teorijos, istorijos , kompozicijos, Fortepijono ir muzikologijos, o 2006 m. fakulteto priklausomybei priskyrus dainininkus – tapo Muzikologijos, fortepijono ir dainavimo fakultetu.
2011 m. Muzikologijos, fortepijono ir dainavimo fakultetas bei Instrumentinės ir chorinės muzikos fakultetas buvo sujungti į vieną Muzikos fakultetą (dekanė prof. Aušra Motuzienė).

Lietuvos muzikos ir teatro akademija yra nedidelė aukštoji mokykla, todėl vienas stabiliausių struktūrinių vienetų akademijos raidoje buvo ir yra katedra. Šiuo metu Muzikos fakultetui priklauso 18 katedrų.
13 katedrų vykdo bakalauro ir magistro studijų programas (Fortepijono ir vargonų, Dainavimo, Styginių, Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, Džiazo, Liaudies instrumentų, Akordeono, Dirigavimo, Choro dirigavimo, Pedagogikos, Muzikologijos, Etnomuzikologijos, Kompozicijos); 2 katedros vykdo magistro studijų programas (Koncertmeisterio, Kamerinio ansamblio). Operos katedra 2014 m. buvo sujungta su Dainavimo katedra. Bendrojo fortepijono katedra ugdo grojimo fortepijonu įgūdžius 9 katedrų studentams. Muzikos fakulteto sudėtyje yra ir dvi tarpfakultetinės katedros: tai Filosofijos ir kultūros mokslų bei Kalbų katedros.