Julius Geniušas

Dainavimo katedros Operos studijos docentas. Dėstomi dalykai:

Operos praktika
Operos meno projektas B4