Rokas Vaitkevičius

Kamerinio ansamblio katedros asistentas. Dėstomi dalykai:

Kvartetas
Kamerinis ansamblis