DIPLOMŲ TEIKIMO IŠKILMĖS 2018 m. vasario 2 d. Meno daktarams bei Muzikos pedagogikos, Meno vadybos ir Vaidybos magistrantams / Nuotraukos M. Vorobjovaitės