Kviečiame teikti paraiškas LMTA dainininkų konkursams

Balandį Lietuvos muzikos ir teatro akademija rengia du jau tradiciniais tapusius vokalistų konkursus – Dainininkų konkursą LMTA garbės daktaro Stasio Baro premijai laimėti ir XX Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursą.

Kviečiame dalyvauti LMTA Dainavimo katedros ir LMTA Klaipėdos fakulteto studentus! Konkursuose negali dalyvauti ankstesnių konkursų I premijų laureatai.

XX Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas vyks balandžio 10–11 d. LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius). Konkurse gali dalyvauti LMTA Dainavimo katedros ir LMTA Klaipėdos fakulteto studentės.

Konkurso programa:
1. XVII–XVIII a. arija,
2. XIX–XXI a. arija,
3. Romansas arba Lied,
4. Originalus XX–XXI a. lietuvių kompozitoriaus kūrinys,
5. A cappella arba harmonizuota lietuvių liaudies daina.

Paraiškos priimamos el. paštu competitions@lmta.lt iki š. m. kovo 31 d. 23:59 val.

Prizinis fondas 2000 €. Premiją įsteigė Vydūno jaunimo fondas


Dainininkų konkursas LMTA garbės daktaro Stasio Baro premijai laimėti vyks balandžio 26 d. LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius).

Konkurse gali dalyvauti LMTA Dainavimo katedros ir LMTA Klaipėdos fakulteto studentai. Dėmesio! Nuo 2019 metų – visų tembrų dainininkai.

Konkurso programa:
1. Originalus lietuvių kompozitoriaus kūrinys (daina arba arija),
2. Užsienio lietuvių kompozitoriaus kūrinys arba harmonizuota lietuvių liaudies daina,
3. Užsienio kompozitoriaus operos arba koncertinė arija,
4. Laisvai pasirinktas kūrinys.

Paraiškos priimamos el. paštu competitions@lmta.lt iki š. m. balandžio 14 d. 23:59 val.

Prizinis fondas 1000 $. Premiją įsteigė Stasio ir Elenos Barų stipendijų fondas.

LMTA informacija
2019 02 25