Kvietimas teikti paraiškas paramai 2019 m. mokslo renginiams gauti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai 2019 metų mokslo renginiams gauti.

Paramos mokslo renginiams skyrimo tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą.

Kvietimo lėšos:
~ 200 tūkst. Eur.

Galimi renginių terminai:
– pradžia ne ankstesnė nei 2019-01-02,
– pabaiga ne vėlesnė nei 2019-12-10.

Projekto biudžeto planavimo nuostatos:
– prašomos paramos suma turi būti ne mažesnė nei 1000 Eur,
– išlaidos renginiui organizuoti turi būti pagrįstos 2019 metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais dokumentais ir patirtos vykdančiosios institucijos.

Galimi pareiškėjai:
– Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Privalomi papildomi paraiškos dokumentai:
– vykdančiosios institucijos raštas,
– išsami renginio programa.

Paraiškos teikiamos lietuvių kalba, užpildant formą https://junkis.lmt.lt/, iki 2018 m. lapkričio 2 d. 24 val.

Daugiau informacijos apie programą ir konkurso sąlygas rasite: https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/parama-mokslo-renginiams/2402

LMTA Projektų vadybos skyriaus informacija
2018 10 09