LMTA HARPS patirtis – Olandijoje ir Portugalijoje

LMTA meninių tyrimų ir atlikimo studijų platformos HARPS veikla, LMTA tyrėjų patirtis ir institucijos plėtra meninių tyrimų srityje tampa vis labiau pastebima ir vertinama tarptautiniuose kontekstuose. 2019 m. spalio 29–lapkričio 4 d. HARPS vadovė, Mokslo centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Lina Navickaitė-Martinelli buvo pakviesta skaityti plenarines (keynote) paskaitas dviejuose tarptautiniuose meninių tyrimų renginiuose.

Spalio 29 d. Leidene vyko Karališkosios Hagos konservatorijos rengiama kasmetinė menininkų tiriamųjų darbų vadovų studijų diena. Konservatorijoje vykdomus meninius tyrimus ir magistro studijas kuruojantys administracijos atstovai pristatė magistrantūros studijų programos pokyčius ir su tuo susijusius lūkesčius, buvo aptariamos plagiato problemos. Tiriamųjų darbų vadovai pasidalijo konkrečiomis jiems kylančiomis problemomis, kurios buvo aptariamos ir sprendžiamos į atskiras grupeles suskirstytų studijų dienos dalyvių. Visi Hagos konservatorijoje ginami tiriamieji darbai yra talpinami į skaitmeninį Tyrimų katalogą (didžioji šios tarptautinės meninių tyrimų duomenų bazės dalis yra viešai prieinama https://www.researchcatalogue.net/) – buvo pristatomos naudojimosi juo plonybės.

Studijų dienos metu kasmet skaitoma viena plenarinė paskaita – šiemet tai buvo dr. Linos Navickaitės-Martinelli paskaita apie meno verbalizavimo problemas „The Relevance of the Play-Write: Scripts and Narratives of Artistic Research in Higher Education“. Remiantis AEC Polifonia projekto meninių tyrimų darbo grupės parengtu vadovu (Polifonia Handbook „Perspectives on 2nd cycle Programms in Higher Music Education: Combining a Research Orientation with Professional Relevance“) ir asmenine vadovavimo menininkų tyrėjų darbams patirtimi, paskaitoje buvo aptarta magistrantūros studijų sąsajų su meno doktorantūra svarba ir bendresnės meninių patirčių virsmo metodologiškai pagrįstu tekstu problemos.

Spalio 30 – lapkričio 3 d. Aveiro universiteto Komunikacijos ir menų katedroje vyko 3-asis meninių tyrimų simpoziumas „Hands-on Research“. Šio simpoziumo išskirtinumas – paraleliai vykstantys atskirų instrumentų „Hands-on…“ simpoziumai, skirti konkretesnės tematikos – fleitos, gitaros, chorinio dainavimo ir kt. – pranešimams ir koncertiniams pasirodymams. Šiųmečiame „Hands-on Piano“ simpoziume savo meninius tyrimus pristatė pianistas, LMTA meno daktaras Motiejus Bazaras (paskaita-rečitalis „Rethinking Habits of Practicing through Nicolas Slonimsky Thesaurus Of Scales And Melodic Patterns and Jerry Bergonzi Inside Improvisation series“) ir koncertmeisterė, LMTA meno licenciatė Agnė Jurkūnienė (pranešimas „Art and Craft: Synthesis and Differentiation in Pianist-Accompanist Activities“). Lina Navickaitė-Martinelli lapkričio 3 d. „Hands-on Piano“ skaitė plenarinę paskaitą apie socialinį atlikėjų angažuotumą ir šiuolaikines medijas „Fingers on the Pulse: Contemporary Pianist as a Public Figure“.

Aveiro universitete veikianti informacinė meninių tyrimų platforma IMPAR (International Meetings and Publications on Artistic Research), tarsi portugališkas HARPS atitikmuo – sparčiai kylanti meninių tyrimų terpė. Jos iniciatyva organizuojami meninių tyrimų renginiai, leidžiamas internetinis žurnalas IMPAR International Journal for Artistic Research in Music.

HARPS informacija 
2019 11 04